Home > Nieuwsberichten > Raad van State doet uitspraak over Centrumplan Den Hoorn

Raad van State doet uitspraak over Centrumplan Den Hoorn (21-11-2019)

RSS

Op 20 november 2019 deed de Raad van State uitspraak over het exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn. De gemeenteraad wordt verzocht om binnen 26 weken een nieuw exploitatieplan vast te stellen.  

Ruimtelijke invulling blijft

De ruimtelijke invulling van het bestemmingsplan met een supermarktlocatie, 9 appartementen en 13 woningen wijzigt niet. De Raad van State oordeelde dat er geen reden is om terug te komen op het oordeel over het bestemmingsplan. De gemeente zet daarom de noodzakelijke stappen om dit plan te kunnen realiseren.

Nieuw exploitatieplan

Wat naar aanleiding van de uitspraak moet gebeuren is het opstellen van een nieuw exploitatieplan, rekening houdend met de overwegingen van de Raad van State. In oktober 2018 deed de Raad van State een (tussen)uitspraak. De bezwaren tegen het bestemmingsplan werden toen volledig afgewezen. Wel droeg de Raad van State de gemeente op het exploitatieplan, dat hoort bij het bestemmingsplan, op enkele punten aan te passen en extra te motiveren. Dit heeft de gemeente ook gedaan.

De Raad van State heeft op 20 november 2019 uitgesproken dat de motivering van het exploitatieplan in het kader van deze herstelopdracht op één punt niet voldoet. Dit gaat over de motivering voor de gekozen begrenzing van het exploitatieplan. De gemeente krijgt daarom een herstelopdracht. De gemeente moet binnen 26 weken een nieuw exploitatieplan vaststellen. Totdat een nieuw exploitatieplan is vastgesteld en in werking is getreden, is het bestemmingsplan geschorst.

Zelfrealisatie

Tijdens de procedure hebben de grondeigenaren laten weten dat zij de mogelijkheid voor zelfrealisatie open houden. In het kader van het vaststellen van een nieuw exploitatieplan biedt de gemeente nog een keer deze mogelijkheid aan de grondeigenaren.

Aan de slag

De gemeente gaat de komende weken aan de slag om een nieuw exploitatieplan op te stellen.

De volledige uitspraak vindt u online: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@118580/201701594-2-r3/#highlight=den%20hoorn

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens