Home > Nieuwsberichten > Subsidie geeft fors impuls aan landschap Midden-Delfland

Subsidie geeft fors impuls aan landschap Midden-Delfland (22-10-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ontvangt ruim € 1,4 miljoen voor investeringen in de biodiversiteit en de versterking van het agrarisch veenweidelandschap. De subsidie komt voort uit een Europees subsidieprogramma (POP3) voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Het Europees Fonds en provincie Zuid-Holland stellen elk de helft van het subsidiebedrag beschikbaar.

Wethouder Buitengebied Sonja Smit is verheugd over de toekenning: ‘Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland is het gras tussen de steden. Het is daarmee enorm waardevol. Samen moeten we het bijzondere agrarische landschap met haar prachtige flora en fauna beschermen en koesteren én ook verder ontwikkelen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt nog eens onderstreept met deze mooie subsidie.’

Versterking landschap

De komende jaren wordt geïnvesteerd in het herstel van historische landschapselementen, zoals fruitbomen en solitaire bomen op agrarische erven en wilgenrijen in het agrarisch gebied. Abtswoude 52 wordt met de nieuwe inrichting onder andere leefgebied voor de Argusvlinder. In de polder Schieveen wordt ruim 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd en bij het vrachtwagenparkeerterrein in Schipluiden wordt de huidige beplanting omgevormd tot pluktuin met hoogstamboomgaard. Tot slot worden leef- en fourageergebieden ingericht voor weidevogels rondom de eendenkooi Schipluiden en in de Aalkeet-Buitenpolder, Dorppolder en Commandeurspolder.

Samenwerking

Met de subsidie werken meerdere agrariërs, zuivelcoöperatie Delflandshof, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, Weidevogelpact, gemeente Rotterdam, Staatsbosbeheer en gemeente Midden-Delfland samen aan projecten om het landschap van Midden-Delfland nog waardevoller en aantrekkelijker te maken. De projecten worden uitgevoerd in de periode 2018-2021.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens