Home > Organigram

Organigram

De ambtelijke organisatie is opgebouwd volgens het directiemodel. De organisatie bestaat uit 5 afdelingen, elke afdeling staat onder leiding van een afdelingshoofd. De afdelingshoofden worden aangestuurd door een directie, bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en één directeur.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens