Home > Rekenkamer Midden-Delfland

Rekenkamer Midden-Delfland

De Rekenkamer Midden-Delfland (RK MD) is op 28 juni 2016 ingesteld. De rekenkamer bestaat uit drie externe leden. Deze leden zijn onafhankelijk van de gemeente Midden-Delfland en zijn door de raad voor een periode van 6 jaar benoemd.

Missie

De rekenkamer spreekt de ambitie uit dat zij door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Midden-Delfland en dat de resultaten van de rekenkameronderzoeken een bijdrage leveren aan de versterking van de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad.

Doelstelling

De van deze missie afgeleide doelstelling van de rekenkamer is om door middel van onderzoeken inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente Midden-Delfland als geheel en waar mogelijk aanbevelingen te formuleren voor de toekomst. 

Samenstelling en Contact

De leden van rekenkamer nodigen een ieder uit om suggesties te doen voor onderwerpen, die de rekenkamer kan onderzoeken.

Het postadres is:
Rekenkamer Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Het e-mailadres is: rekenkamer@middendelfland.nl

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens