Home > Samenstelling college

Samenstelling college

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Postadres collegeleden:

Gemeente Midden-Delfland
College van B&W
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

A.J. (Arnoud) Rodenburg

A.J. Rodenburg
contactgegevens en taken A.J. (Arnoud) Rodenburg
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(015) 380 41 14 (kantoor)
E-mailadresburgemeester@middendelfland.nl
Taken

Portefeuille:
Algemene coördinatie van bestuur, coördinatie van bestuurlijke samenwerking, representatie, externe betrekkingen, juridische zaken, openbare orde en veiligheid, integrale handhaving, politie, brandweer, Cittaslow-netwerk, Algemeen Bestuur MRDH.

Spreekuur burgemeester:
Elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur, aanmelden bij het secretariaat, telefoon (015) 380 41 14.

H.H.V. (Hans) Horlings

H.H.V. Horlings
contactgegevens en taken H.H.V. (Hans) Horlings
FunctieWethouder
Telefoonnummer(015) 380 41 04 (kantoor)
E-mailadreshhorlings@middendelfland.nl
Taken

1e locoburgemeester
Portefeuille:
Financiën, belastingen, grondexploitaties, coördinatie van subsidieverkrijging, economische zaken, bedrijventerreinen, Bedrijvenschap Harnaschpolder, recreatie en toerisme, contacten met ondernemers en bedrijvigheid buiten de kernen, Glastuinbouw, Greenport West-Holland, RvC Juva / Westland Infra, verkeer, rijksinfrastructuur, Openbaar Vervoer, openbare werken uitgezonderd groenbeheer, afvalbeleid, opdrachtgeversvertegenwoordiger Avalex, jeugdzorg, seniorenbeleid, Wmo, volksgezondheid, sociale zaken, dorpswethouder Schipluiden, ’t Woudt en het buitengebied met de buurtschappen.

Politieke partijCDA

S. (Sonja) Smit

S. Smit
contactgegevens en taken S. (Sonja) Smit
FunctieWethouder
Telefoonnummer(015) 380 41 05 (kantoor)
E-mailadresssmit@middendelfland.nl
Taken

2e locoburgemeester
Portefeuille:
Buitengebied, LTO Delflands Groen, gebiedscoöperatie, Bijzonder Provinciaal Landschap, landschaps- en natuurontwikkeling, stad-landrelaties, landschapstafel, saneren verspreid liggend glas, Maaslandse Dam, Zuidrand Schipluiden, omgevingswet, duurzaamheid / energie, klimaatadaptatie, Hoogheemraadschap Delfland, watertafel, milieu, Avalex, Evides, Omgevingsdienst Haaglanden, Cittaslow, personeel & organisatie, ICT, dienstverlening, participatie, communicatie, dorpswethouder Den Hoorn.

Politieke partijOGP

W. (Wendy) Renzen – van Leeuwen

W. Renzen – van Leeuwen
contactgegevens en taken W. (Wendy) Renzen – van Leeuwen
FunctieWethouder
Telefoonnummer(015) 380 41 03 (kantoor)
E-mailadreswrenzen@middendelfland.nl
Taken

3e locoburgemeester
Portefeuille:
Ruimtelijke Ordening kernen, vitale dorpen, centrumontwikkelingen, woningbouwprojecten, Maaslandse Poort, Equestrum, bouw- en woningtoezicht, wonen, MRDH ruimtelijke tafel, beheer en exploitatie van gemeentelijk vastgoed, groenbeheer kernen, contacten met ondernemers en bedrijvigheid in de kernen, arbeidsparticipatie, onderwijs, verenigingen, sport en accommodaties, kunst en cultuur, monumentenzorg, Juva (aandeelhouder), dorpswethouder Maasland.

Politieke partijVVD

M.A.I. (Martien) Born

M.A.I. Born
contactgegevens en taken M.A.I. (Martien) Born
FunctieGemeentesecretaris/algemeen directeur
Telefoonnummer(015) 380 41 01 (kantoor)
E-mailadresmborn@middendelfland.nl

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens