Home > Stukken ter inzage > Intrekking aanwijzingen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Intrekking aanwijzingen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Dit item is verlopen op 10-04-2019.

Op 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland besloten om alle aanwijzingen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), vanaf 2003 en voor gronden gelegen in Midden-Delfland, in te trekken. Uitzondering hierop vormen de nog geldende en van belang zijnde aanwijzingen en de aanwijzingen die thans van rechtswege zijn komen te vervallen. Het intrekken van de aanwijzingen wordt verwerkt in ons registratiesysteem inzake de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) en het Kadaster.

Terinzagelegging

Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 februari 2019 tot en met 10 april 2019 tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen samen met u het besluit door. Bent u het na dit gesprek nog steeds niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar de gemeenteraad. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Let wel: ook anderen die belang hebben bij dit besluit kunnen bezwaar maken.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een DigiD inlogcode. Op www.middendelfland.nl/bezwaar vindt u alle informatie.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan de gemeenteraad.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

  • de datum en uw handtekening;
  • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
  • de datum en het kenmerk van dit besluit of een kopie van dit besluit;
  • de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Voor nadere informatie over het indienen van bezwaar, kijk op www.middendelfland.nl/bezwaar.


Schipluiden, 26 februari 2019
 

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens