Home > Stukken ter inzage > Kennisgeving van het van rechtswege vervallen aanwijzingen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Kennisgeving van het van rechtswege vervallen aanwijzingen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Dit item is verlopen op 10-04-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat alle aanwijzingen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), vanaf 2003 en voor gronden gelegen in Midden-Delfland, van rechtswege zijn komen te vervallen. Uitzondering hierop vormen de nog geldende en van belang zijnde aanwijzingen en de aanwijzingen die met het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019 zijn ingetrokken. Het van rechtswege vervallen van de aanwijzingen wordt verwerkt in ons registratiesysteem inzake de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) en het Kadaster.

Terinzagelegging

Deze mededeling en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 februari 2019 tot en met 10 april 2019 tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. U kunt dit nalezen in artikel 9, vijfde lid, van de Wvg.

Schipluiden, 26 februari 2019

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens