Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Huisvestingsverordening 2019

Ter inzage: Huisvestingsverordening 2019

Dit item is verlopen op 29-03-2019.

Van 15 februari tot 29 maart 2019 ligt de concept Huisvestingsverordening 2019 ter inzage. De huisvestingsverordening geeft regels voor de verdeling van sociale huurwoningen en voor wijzigingen in de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Een huisvestingsverordening heeft een wettelijke termijn van vier jaar. De huidige verordening vervalt op 1 juli 2019.

De gemeenten en de corporaties in de woningmarktregio Haaglanden willen dat een uniforme verordening blijft bestaan, voor het bewaren van gelijkheid en transparantie op de regionale woningmarkt. In de regio Haaglanden bestaat al een regionaal systeem voor corporatiewoningen. De negen gemeenten hebben gezamenlijk gewerkt aan de tekst van de nieuwe concept verordeningen. De tekst van de concept huisvestingsverordening is ook afgestemd met de corporaties die verenigd zijn in de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), met de verenigde huurdersverenigingen in Haaglanden (SHH) en met de provincie Zuid-Holland.

Na het verwerken van de inspraakreacties, die ook regionaal worden afgestemd, biedt het college de definitieve verordening aan voor de raadsvergadering van juni. Na vaststelling door de raad gaat de verordening in op 1 juli 2019.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens