Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning (oprichten vrijstaande woning aan de Gaagweg nabij huisnummer 2)

Ter inzage: Ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning (oprichten vrijstaande woning aan de Gaagweg nabij huisnummer 2)

Dit item is verlopen op 14-03-2019.

Ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning in de gemeente Midden-Delfland.

Het oprichten van een vrijstaande woning aan de Gaagweg nabij huisnummer 2, 2636 AG Schipluiden (Z-HZ_WABO-2018-0049).

Inzien plan

Vanaf 31 januari 2019 ligt het ontwerpbesluit ter inzage voor de periode van zes weken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden

Het ontwerpbesluit kunt u ook inzien als PDF op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.1842.ovGaagweg2aSL-on01. Op deze website kiest u voor bestemmingsplannen onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het ontwerpbesluit op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het ontwerpbesluit in te typen of in te zoomen op de kaart.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging, zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar maken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Dit formulier vindt u op de gemeentelijke website. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens