Home > Verkiezingen > Kan iemand anders voor mij stemmen?

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Hieronder leest u hoe u iemand kunt machtigen en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

De onderhandse volmacht

Om iemand te machtigen gebruikt u de achterkant van de stempas. Op de achterzijde vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde). Zowel u als de gemachtigde ondertekenen de machtiging. U geeft uw stempas aan de gemachtigde samen met (een kopie van) uw identiteitsbewijs. Zonder deze documenten mag de gemachtigde uw volmachtstem niet uitbrengen! Ook voor het geven van deze onderhandse volmacht kunt u een maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde mag zelf stemmen in de gemeente Midden-Delfland.
 • De gemachtigde neemt een kopie mee van het identiteitsbewijs van de volmachtgever. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn. Het identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een identiteitsbewijs waar op staat 'geldig tot 21 maart 2014’ of elke latere datum.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag per verkiezing voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

De schriftelijke volmacht

Wilt u iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen? Heeft u geen geldig identiteitsbewijs? Wilt u iemand machtigen die niet in de gemeente Midden-Delfland woont, maar wel binnen de provincie Zuid-Holland en het waterschap Delfland? Dan kunt u gebruik maken van de schriftelijke volmacht. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier 'verzoek om bij volmacht te stemmen' onderaan deze pagina.

Het formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 zijn ontvangen door de gemeente. Zowel u als de gemachtigde ondertekenen het formulier. U hoeft bij dit formulier geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen. Heeft u het formulier ingevuld en ondertekend? Dan stuurt u het op naar of levert het in bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Midden-Delfland. E-mailen mag ook. Gebruik hiervoor het e-mailadres verkiezingen@middendelfland.nl.

Na ontvangst van uw aanvraag controleert de gemeente uw identiteit aan de hand van de gegevens in de basisregistratie personen. Het volmachtbewijs wordt vervolgens direct naar de gemachtigde gestuurd.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde mag zelf stemmen voor de provinciale staten van Zuid-Holland en het waterschap van Delfland.
 • De gemachtigde brengt de stem van de volmachtgever tegelijk uit met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag per verkiezing voor maximaal twee andere kiezers stemmen.
 • U hoeft geen kopie van het identiteitsbewijs mee te geven aan de gemachtigde bij een schriftelijke volmacht.

De onderhandse volmacht op de kiezerspas

Heeft u een kiezerspas aangevraagd om in een andere gemeente te stemmen? Dan kunt u deze ook overdragen aan een andere kiezer. Om een machtiging te geven, vullen u en de gemachtigde de gegevens in op de achterkant van uw kiezerspas. De persoon die u machtigt moet als kiezer mogen stemmen voor de provinciale staten van Zuid-Holland en voor het waterschap Delfland. U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde mag zelf stemmen voor de provinciale staten van Zuid-Holland en het waterschap van Delfland.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) laten zien.
 • De gemachtigde mag per verkiezing voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Op de pagina "in een andere gemeente stemmen?" leest u hoe u een kiezerspas kunt aanvragen of klik op deze link: kiezerspas.

Terug

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens