Home > Verkiezingen > Kan iemand anders voor mij stemmen?

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Hieronder leest u hoe u iemand kunt machtigen en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

De onderhandse volmacht

Iemand machtigen die ook in Midden-Delfland woont kan via de achterkant van uw stempas. Daar vult u de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde). Zowel u als de gemachtigde ondertekenen de machtiging. U geeft uw stempas aan de gemachtigde samen met (een kopie van) uw identiteitsbewijs. Zonder deze documenten mag de gemachtigde uw volmachtstem niet uitbrengen! Ook voor het geven van deze onderhandse volmacht kunt u een maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde stemt in de gemeente Midden-Delfland.
 • De gemachtigde neemt een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

De schriftelijke volmacht

 • Wilt u iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen?
 • Wilt u iemand machtigen die niet in de gemeente Midden-Delfland woont?
 • Heeft u geen geldig identiteitsbewijs?

Dan kunt u gebruik maken van de schriftelijke volmacht. Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met het formulier 'verzoek om bij volmacht te stemmen' onderaan deze pagina. Het formulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 zijn ontvangen door de gemeente. Zowel u als de gemachtigde ondertekenen het formulier. U hoeft bij dit formulier geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen.

Heeft u het formulier ingevuld en ondertekend? Dan stuurt u het op naar of levert het in bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Midden-Delfland. E-mailen mag ook. Gebruik hiervoor het e-mailadres verkiezingen@middendelfland.nl.

Na ontvangst van uw aanvraag controleert de gemeente uw identiteit aan de hand van de gegevens in de basisregistratie personen. Het volmachtbewijs wordt vervolgens direct naar de gemachtigde gestuurd.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

De onderhandse volmacht op de kiezerspas

Heeft u een kiezerspas aangevraagd om in een andere gemeente te stemmen? Dan kunt u deze ook overdragen aan een andere kiezer. Om een machtiging te geven, vullen u en de gemachtigde de gegevens in op de achterkant van uw kiezerspas. U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde neemt een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Op de pagina "in een andere gemeente stemmen?" leest u hoe u een kiezerspas kunt aanvragen of klik op deze link: kiezerspas.

Terug

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens