Home > Weekboek burgemeester

Weekboek burgemeester 2009

RSS
 • Weekboek burgemeester, 21-12-2009

  Midden-Delflandvereniging, College en Naturalisatiedag

  Na een maandag met allerhande staf- en afstemmingsdingetjes had ons college dinsdagmorgen overleg met de Midden-Delflandvereniging. Op gezette tijden overleggen we met behoud van ieders rol en verantwoordelijkheid over thema’s die belangrijk zijn voor Midden-Delfland. Het afstemmen van actie is buitengewoon effectief voor de (bestuurlijke) samenleving, zowel binnen als buiten de gemeente. De een-na-laatste collegevergadering stond vol met agendapunten die voor het laatste kwartaal van 2009 moeten zijn afgehandeld. Aan het eind van de middag was de naturalisatieceremonie. Met een klein tiental personen is deze ceremonie met het eten van een pannenkoek gevierd, met enkele geschenken namens de gemeente, waaronder de nationale driekleur.

 • Weekboek burgemeester, 14-12-2009

  Bedrijfsbezoek Rabo Westland

  Dinsdagmiddag bezocht het College in het kader van de werkbezoeken de nieuwbouw van Rabo Westland, waar ook de Rabobank in Maasland onder valt. Het nieuwe kantoor kent vele onderdelen waar we ook in onze nieuwbouwplannen gebruik van maken. Nuttig om te zien dat het in de praktijk goed werkt.

 • Weekboek burgemeester, 07-12-2009

  Tunnel A73 Roermond

  Maandag was ik in Roermond voor een werkbezoek. Aldaar hebben ze een behoorlijke kennis over tunneltechnieken en procedures die leiden tot de openstelling van de tunnel. Wij krijgen in Midden-Delfland weliswaar geen tunnel (die komt in Schiedam) maar wel een verdiepte ligging van het A4-rijksweg tracé die uitmondt in een tunnel. Dus volop de mogelijkheid om eens wat nader met de wethouder en burgemeester aldaar van gedachten te wisselen. Wel een toeval dat juist die dag een definitief besluit tot openstelling van de A73-tunnel genomen zou worden.

 • Weekboek burgemeester, 30-11-2009

  Geen nacht zo donker of het wordt weer licht

  Maandagmiddag was ik op de Oncologieafdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Er is door enkele inwoners van Maasland een initiatief genomen om geld in te zamelen om het verblijf op deze afdeling wat aangenamer te maken. Het is een prachtig initiatief dat officieel gestart wordt tijdens de lichtjesavond op 18 december in Maasland. 

 • Weekboek burgemeester, 23-11-2009

  Persgesprek, APV en entree van Maasland

  Na een maandag vol bila’s (kleine gesprekjes, ofwel bilaterale overleggen), vergadert het College van B&W op dinsdag. Dit keer was er tussen de middag ook weer ruimte voor het gesprek met de media. De commissieagenda is leidend in dit gesprek. In de avond was ik aanwezig bij een speciaal technisch overleg over de nieuwe APV die deel uit maakt van de vergaderstukken van de commissie Bestuur. Maar gezien de dikte van dit stuk en de mate van details hadden we voor de raadsleden een bijeenkomst voor technische toelichting verzorgd. Aansluitend bezocht ik ook de bijeenkomst waar professor Riek Bakker haar licht liet schijnen over de entree van Maasland. Verhelderend ten aanzien van de ontwikkeling, grote lijnen die perfect aansluiten op de identiteit van de gemeente. Met een beetje doorzettingskracht kunnen we in Maasland een entree maken die van hoge kwaliteit is.

 • Weekboek burgemeester, 16-11-2009

  Beheer van het Hof van Delflandgebied

  In het programma van Mooi en Vitaal Delfland wordt extra aandacht gegeven aan het beheer van het gebied. Samen met de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap ben ik aan de slag om een toekomstbestendige aanpak te maken die het niveau van beheer in ons gebied daar waar het mooi genoeg is zo te houden en daar waar er extra moet worden geïnvesteerd dat ook bereikbaar te maken. Een aardige klus waar we in de Hof van Delflandraad besluiten over moeten nemen. Over de aanpak hebben we een poosje van gedachten gewisseld.

 • Weekboek burgemeester, 09-11-2009

  Opening Akkerleven
  Dinsdagmiddag was de opening van het nieuwe woonzorgcentrum In Schipluiden. Met enkele toespraken, waaronder die van ondergetekende, konden we ons opmaken voor de opening van het naambord door de oudste bewoners van dit prachtige complex. Aansluitend was er nog een rondleiding.

 • Weekboek burgemeester, 02-11-2009

  Kerngroep Hof van Delfland
  Ter voorbereiding op de vergadering van de Hof van Delflandraad komt met enige regelmaat de kerngroep bijeen. Het is goed om met elkaar het tempo erin te houden, want dat is de bedoeling van het urgentieprogramma mooi en vitaal Delfland. En we kunnen vaststellen dat het tempo er inderdaad inzit, maar dat de verleiding groot is om veel overhoop te halen bij de projecten die als versnellingsproject genoemd worden. Maar gelukkig komt financiering in beeld zodat het lijkt dat de beleidsnotities hun doel gehad hebben en dat nu ook in de uitvoering van de voornemens iets te zien is op straat of in het landschap. Kijk maar naar de Maaslandse Dam daar zie je effect van de bestuurlijk inzet.

 • Weekboek burgemeester, 26-10-2009

  Begin van de week moeilijk op de been

  Vanwege een behoorlijk pijnlijke rug was het maandag erg moeilijk om de week op te starten, dus ging ik dat beetje bij beetje proberen. Dinsdag heb ik wel met het college van B&W vergaderd, maar dat was dan ook wel het maximaal haalbare die dag.

 • Weekboek burgemeester, 12-10-2009

  Platform transportveiligheid

  Maandag was ik in Bussum bij het symposium transportveiligheid. Daar werd officieel het platform transportveiligheid geïnstalleerd. Een nieuw netwerk waar kennis in samenkomt op het gebied van veiligheid bij infrastructuur. De burgemeester van Barendrecht is daar voorzitter van, dus heb ik met hem afgesproken eens verder door te praten over de rijksweg A4 in de verdiepte bak met de daaraan gekoppelde tunnel in Schiedam.

 • Weekboek burgemeester, 05-10-2009

  Spreekuur weer wat drukker

  Maandag had ik weer een aantal gasten op het spreekuur. Het kan zo maar een aantal weken erg rustig zijn om vervolgens weer een keertje vol te zijn. Ook heb ik me weer eens laten bijpraten over de huidige stand van zaken in de veehouderij door de voorzitter van LTO afdeling Delflands Groen. Ik ben blij dat er tussen de drukke agenda’s en werkzaamheden hiervoor een momentje gevonden kan worden. Het is ook handig om eens wat te kunnen vertellen waar je als burgemeester zo achter de schermen mee aan de gang bent: een telefoontje, een gesprekje met de staatssecretaris over de waterschapslasten die wel heel nadelig uitpakken voor onze boeren, een briefje, alles om de kernopgaven van onze gemeente waar het college over de volle breedte mee aan de gang is mee verder te brengen.

 • Weekboek burgemeester, 28-09-2009

  Intergemeentelijk overleg

  Dinsdag was de burgemeester en de wethouder verkeer van Maassluis bij ons op bezoek om over de ontsluiting van de Dijkpolder te praten. Voor wat betreft Midden-Delfland is er een duidelijke richting: geen extra druk op de N468 en dat onze wens er juist op gericht is om deze weg nog verder in verkeersvolume te laten afnemen. Maar het is in ieder geval goed om elkaar over de verkeersproblematiek en eventuele oplossingen op de hoogte te houden, want verkeer is net een fietsband, druk je op de ene plek dan gaat het weer naar een andere plek.

 • Weekboek burgemeester, 21-09-2009

  Tweede Cittaslow belevingsdag personeelMaandag was het personeel bijeen in de Dorpshoeve voor een Cittaslowdag. Op deze dag die nu voor de tweede keer plaatsvond staat de filosofie van Cittaslow centraal. Wat doet de organisatie nu na een jaar met dit begrip? Over welke voorbeelden van kwaliteitsprojecten valt er wat te vertellen? En dat zijn er al heel wat, eigenlijk gaat het van milieuvriendelijk papier tot energiezuinige openbare verlichting. Of het gaat om aanpassing voor minder valide medemensen van dorpsgebouwen of duurzame inrichting van de openbare ruimte. Teveel om hier in het weekboek op te noemen.

 • Weekboek burgemeester, 14-09-2009

  Introductiebijeenkomst nieuw personeel

  Op maandagmorgen was ik namens het College aanwezig om het woord te voeren bij de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Een deel van het programma gaat over integriteit als voorbereiding op het afleggen van de verplichte ambtseed. Die eed mag ik als burgemeester afnemen bij de nieuwe medewerkers.

 • Weekboek burgemeester, 07-09-2009

  Website gelanceerdAfgelopen dinsdag startte de nieuwe website van onze gemeente. Ik heb deze in het bijzijn van personeel en media officieel gelanceerd. Het is een nieuwe stap in de verdere verbetering van onze dienstverlening. De website kent diverse digitale aanvraag- en bestelmogelijkheden en vormt hiermee een loket dat 24 uur en 7 dagen per week open is.

 • Weekboek burgemeester, 24-08-2009

  Opening galerie ’t Spint
  Op zaterdag 11 juli begon mijn vakantie, maar ik had toegezegd om de Galerie ’t Spint van Tineke van Gils officieel te zullen openen. Een erg leuke activiteit om je vakantie mee te beginnen, want het is een bijzonder mooie galerie geworden.

 • Weekboek burgemeester, 05-07-2009

  Trouwe lezers gegroetNu ik aan dit dagboek begin, realiseer ik me dat ik er nu toch al wel zo’n 250 heb gemaakt. Op 1 juli 2004 werd ik als burgemeester van Midden-Delfland geïnstalleerd. Dat is dus nu 5 jaar geleden. Omdat er toen enkele mensen waren die weten wilden wat je zoal deed als burgemeester ben ik begonnen om de belevenissen op te schrijven.

 • Weekboek burgemeester, 29-06-2009

  Opening nieuw pand Senf Theaterpartners
  Maandag was ik te gast bij de officiële opening van het nieuwe kantoor van Senf theaterpartners. Na een toespraak voor vele honderden gasten uit de wereld van show en theater trok ik samen met wethouder Van Nimwegen het gordijn weg waarmee de opening een feit was. Aansluitend was er een leuk optreden van het Haagse kinderkoor DIPARO uit de Schilderswijk. Dinsdag vergaderde het College over allerhande zaken.

 • Weekboek burgemeester, 22-06-2009

  Slow Food bijeenkomst in Maasland
  Maandag was er een bijeenkomst over Slow Food. In de aanwezigheid van diverse belangstellenden werd de mogelijkheid tot oprichting van een Slowfood afdeling Midden-Delfland verkend. Enkele vertegenwoordigers van Slow Food Nederland vertelden de aanwezigen hoe een en ander in het vat gestoken kan worden.

 • Weekboek burgemeester, 15-06-2009

  Dank aan de leden van het comité 4 en 5 mei
  Dinsdag na Pinksteren was er een etentje met de leden van het 4 en 5 mei comité. De leden doen al vele jaren goed werk om de herdenkingsplechtigheden naar inhoud en vorm goed te laten verlopen. Dus een kleine geste als waardering leek ons op zijn plaats.

 • Weekboek burgemeester, 01-06-2009

  Presentaties ontwerp gemeentehuis
  Naast de gebruikelijke stafvergaderingen financiën voor de HRH, het ollege en openbare orde en veiligheid waren er deze week diverse presentaties van het ontwerp van het gemeentehuis. Op maandag voor de media en de gemeenteraad. Op dinsdag, woensdag en donderdag volgden de presentaties voor de bevolking in onze dorpen Schipluiden, Den Hoorn en Maasland.

 • Weekboek burgemeester, 25-05-2009

  Godevaert, Lifestyle Magazine
  Op maandagavond kwam de hoofdredacteur van het sloepen-lifestyle magazine Godevaert op bezoek. Natuurlijk hebben we Midden-Delfland verkend met de boot. Binnenkort kunnen we dus een artikel verwachten over de mooie plekjes die u in Midden-Delfland per boot kunt bereiken. De mooie Vlietlanden, de karakteristieke vaarten en het landschap, we kwamen tijd te kort.

 • Weekboek burgemeester, 18-05-2009

  Collegeretraite
  Het college en het managementteam hebben tijdens een tweedaagse bijeenkomst diverse strategische dossiers doorgenomen. Hoofdpunt van het overleg is de financiële toekomst. We maken een zogenaamde kadernota, waarin de thans voorziene inkomsten tegenover de uitgaven worden gezet. Dat vraagt scherp analyseren over wat de meest noodzakelijke uitgaven zullen zijn, want niet iedere wens kan worden gehonoreerd. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de uitgaven die volgen uit de economische situatie die het gevolg is van de financiële crisis.

 • Weekboek burgemeester, 11-05-2009

  Lintjesregen Dit jaar was het voor Midden-Delfland weer een mooie algemene gelegenheid. Een prachtige dag vol blije gezichten. Vijf inwoners van het mooie Midden-Delfland, we rekenen de Zuidbuurt er gemakshalve ook maar bij, waren door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Na de gebruikelijke toespraak, het opspelden van de versierselen en een toost op de Koningin kon het feliciteren van de gedecoreerden beginnen. Een dag die voor velen met een smoes begint, er is altijd veel te vertellen op zo’n dag.

 • Weekboek burgemeester, 27-04-2009

  Maandag En Dinsdag Veel Afspraken Het begin van de week was vol met korte afspraken, het spreekuur, een overleg met het bedrijfsleven en de vergadering van het College van B&W. Ook had ik een afspraak met de burgemeester van Maassluis om te verkennen waar we krachten in onze gemeenten kunnen binden om toeristisme een kans te bieden, voor de recreant die stad èn land leuk vinden. Dat gaan we verder uitwerken.

 • Weekboek burgemeester, 20-04-2009

  Dinsdag was in verband met Pasen de eerste werkdag. Naast de gebruikelijke persbijeenkomst en B&W vergadering was deze dag ook ingeruimd voor sollicitatiegesprekken voor de vacature van commandant brandweer. ’s Avonds had ik een etentje in een restaurant in de gemeente ter gelegenheid van mijn trouwdag, afgelopen 7 april. Vanwege de raadsvergadering moest dit een weekje verschuiven. Erg leuk om te ervaren dat de chefkoks in onze gemeente ook de lokale ingrediënten weten te vinden en dit uniek verwerken in echte streeklekkernijen.

 • Weekboek burgemeester, 14-04-2009

  Naturalisatie Maandagmorgen was er een afspraak voor een naturalisatiebijeenkomst. Enkele inwoners van Midden-Delfland ontvingen het certificaat van Nederlanderschap. Deze Koninklijke besluiten worden door de burgemeester uitgereikt aan onze inwoners als ze aan de vereisten voor het Nederlanderschap voldoen. Tevens en dat is nieuw, wordt er de eed of belofte afgelegd. Dat maakt de bijeenkomst een plechtige bijeenkomst en de dag is voor betrokkenen van grote betekenis.

 • Weekboek burgemeester, 06-04-2009

  Crisismaatregelen Op maandag ben ik in Utrecht geweest op het flitscongres van de VNG. Deze bijeenkomst stond in het teken van de crisismaatregelen van het Rijk. Over de betekenis voor de gemeenten was nog geen volledige duidelijkheid, maar dat we rekening moeten houden met een aantal jaren de hand op de knip, is wel klip en klaar. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen investeringen gedaan moeten worden. Dat is iets wat het Rijk wel nadrukkelijk vraagt van de gemeenten. Investeringen in duurzaamheid of bijvoorbeeld innovatie worden extra ondersteund.

 • Weekboek burgemeester, 30-03-2009

  Staf OOV, afscheidsoefening brandweercommandant en diploma’s EHBO
  Maandagmorgen had ik staf veiligheid. Hierin hebben we ook de bijeenkomsten van later deze week in regionaal verband voorbereid. Maar ook de actuele zaken als inbraken in auto’s, graffiti zijn besproken. Maandagavond bezocht ik voor een klein moment de laatste oefening van onze brandweercommandant in de Oude Veiling te Maasland. Ook reikte ik later op de avond diploma’s uit aan de geslaagden voor het EHBO examen. Weer een tiental hulpverleners die paraat staan bij de eerste hulp bij ongevallen. Gefeliciteerd!

 • Weekboek burgemeester, 23-03-2009

  Omgevingsdienst In De Toekomst? Maandagmorgen heb ik een interview gehad over de invulling van de omgevingsdienst. De beoogde wetgeving voor de omgevingsvergunning wil doelmatiger overheidsoptreden in de vergunningen voor milieu en ruimtelijke ordening. De rijksoverheid wil allerhande regelingen in één vergunning. Maar voor het zover is moet er nog veel uitgezocht worden hoe het één en ander in de praktijk gaat verlopen. Het vormen van een veiligheidsregio kent ook zijn eigen dynamiek en ik heb ook tegen de achtergrond van dit proces wat ervaringen met de interviewer gedeeld.

 • Weekboek burgemeester, 09-03-2009

  Ramp met vliegtuig bij Schiphol
  In de week van de voorjaarsvakantie was er op de Nederlandse TV veel nieuws over de crash van het Turkse verkeersvliegtuig een kilometer voor de baan. Hoe zou het ons vergaan zijn als we een dergelijk ongeval zouden moeten verwerken? Mede gezien die vraag heb ik de berichtgeving eens goed gevolgd, want het is leerzaam om te zien hoe bijvoorbeeld de media dicht op het nieuws zitten en hoe je daar als burgemeester met je beleidsteam op ingaat.

 • Weekboek burgemeester, 06-03-2009

  Ambsteed Nieuwe Ambtenaren Maandagmorgen was er een bijeenkomst voor nieuwe ambtenaren over integriteit en de ambtseed. Inmiddels is het een gebruik dat de ambtenaren de eed/belofte afleggen. Dit vindt plaats in een bijzondere bijeenkomst waar we diverse integriteitdilemma’s bespreken. De eed wordt vervolgens afgelegd. Als burgemeester ben ik hier altijd bij. Ook de gemeentesecretaris geeft bij deze bijeenkomsten een toelichting op de gemeentelijke missie en de visie op de klant zoals we die voorstaan. Klantvriendelijk en klantgericht.

 • Weekboek burgemeester, 03-03-2009

  Vergadering gemeenteraad
  Dinsdag vergaderde de gemeenteraad. Een belangrijk moment was de vaststelling van het streefbeeld vitale dorpen. Hier is toch wel sprake van een mijlpaal. Maar het karakter van een mijlpaal is wel dat de weg door moet gaan, op weg naar het volgende meetpunt. En laten we proberen om de goede ideeën voor een vitale toekomst te benutten, verder te verscherpen en tot uitvoering te brengen.

 • Weekboek burgemeester, 23-02-2009

  Energieweken op school, een mooi voorbeeld
  Maandag ben ik bij de officiële installatie van het JET geweest, het Jozefschool Energie Team. Uit diverse klassen werd iemand geloot. Diegene mag deelnemen in het energieteam, met de opdracht in drie weken lang alles in- en rond de school te testen om energiezuinigheid. Dit naast alle aandacht die de school in de lessen geeft aan energie en duurzaamheid. Helemaal passend bij een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, noem het Cittaslow.

 • Weekboek burgemeester, 16-02-2009

  Openbare orde overleg
  De week begint met het OOV overleg. In dit overleg werd weer nadrukkelijk stil gestaan bij de grote irritatie die er bij de inwoners bestaat over graffiti. Het mag duidelijk zijn dat hier extra aandacht aan gegeven moet worden, daarom staat het hoog op de agenda van dit overleg. Ook de verdwijning van de AED bij de Rabobank was als in het oog springend feit een punt van aandacht. Tijdens het spreekuur waren er aardig wat mensen die een punt onder de aandacht kwamen brengen. Dat is bijzonder nuttig.

 • Weekboek burgemeester, 09-02-2009

  Gesprek bureauchef
  Maandag had ik bezoek van de bureauchef van ons politiebureau. De opvolger van Cor Visser, Wim Helsdingen en ik hebben gesproken over de gebiedsspecifieke kenmerken van Midden-Delfland. We hebben gedeeld waar de prioriteiten liggen en waar zorg aan moet worden besteed. De graffiti-overlast is daar één van.

 • Weekboek burgemeester, 02-02-2009

  Huwelijksjubileum, spreekuur en Horeca Nederland
  Deze week begon met een mooi jubileum. In Maasland was ik bij een 65-jarig bruidspaar op bezoek in de Singelhof voor een felicitatie namens de gemeente. In de middag was mijn spreekuur. Een aantal zaken werd onder de aandacht gebracht. Daar gaan we dan ook mee aan de slag.

 • Weekboek burgemeester, 26-01-2009

  Stafoverleg openbare orde en veiligheid De week begon met de stafvergadering openbare orde en veiligheid. Eens per drie weken wordt de stand van zaken op het gebied van veiligheid besproken. Ook vindt er nabespreking plaats van incidenten. Ditmaal was er nadrukkelijk aandacht voor de ijspret en de aanpak van de hulpverlening voor de volgende ijsperiode.

 • Weekboek burgemeester, 19-01-2009

  Spreekuur gaat over meer dan graffiti
  Maandagmiddag was mijn tweede burgemeestersspreekuur. Een kleine verwarring had zich voorgedaan ten aanzien van het doel van het spreekuur. Voor de kerst had er namelijk een uitgebreid artikel in de lokale krant gestaan over het burgemeestersspreekuur. Daarbij had de krant de link gelegd naar graffiti. Hierdoor is de indruk ontstaan dat het spreekuur juist over graffiti ging. Jammer dat deze indruk gewekt is. Het spreekuur staat gewoon open voor allerhande zaken die onze inwoners willen voorleggen aan de burgemeester. Natuurlijk is het ook mogelijk om met een vakwethouder te spreken of een ter zake goed op de hoogte zijnde ambtenaar, maar die keuze is aan de burger zelf.

 • Weekboek burgemeester, 12-01-2009

  Nieuwjaarsontbijt personeel en brandweerbijeenkomst
  Maandag begon met een Nieuwjaarsontbijt voor het personeel. Om 07.00 uur stonden enthousiaste medewerkers de broodjes te smeren en ik mocht als burgemeester het jaar openen met een nieuwjaarsontbijtrede. ’s Avonds bezocht ik de nieuwjaarsbijeenkomst van de brandweer. Daar sprak de commandant de leden van de vrijwillige brandweer Midden-Delfland toe en hief het glas op het nieuwe vooral veilige jaar.

 • Weekboek burgemeester, 05-01-2009

  Nieuwjaarswens Allereerst wens ik u als burgemeester en trouwe lezer van dit weekboek een heel goed Nieuwjaar toe. Ik hoop dat 2009 ook voor u een jaar is waar veel van uw voornemens concreet worden. Dit weekboek gaat over de aanloop naar de kerstdagen, de jaarwisseling en de dagen ertussen in.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens