Home > Weekboek burgemeester

Weekboek burgemeester 2010

RSS
 • Weekboek burgemeester, 22-03-2010

  Rode Kruis Vakantieboot
  Maandagmiddag was ik in Vlaardingen om de gasten van de Rode Kruis Boot de Henri Dunant uit te zwaaien. Tijdens deze vakantieweek vaart ook altijd een aantal gasten mee die in onze gemeente wonen. Van iedere gemeente is er een vertegenwoordiger om de vakantiegangers uit te zwaaien.

 • Weekboek burgemeester, 08-03-2010

  De week van de verkiezingen voor de gemeenteraad
  Maandag was ik op het provinciehuis voor een vergadering van de Hof van Delflandraad. Aldaar werd besloten om de ruimtelijke visie voor het gebied ten behoeve van inspraak vast te stellen. Nu gaat de visie naar de algemeen besturen van de deelnemende partijen voor reactie. Ook werd een besluit genomen om de beheeropgave voor het gebied in kaart te brengen en in beeld te brengen hoe de kwaliteit in het brede gebied van de Hof van Delfland geborgd kan worden en eventueel verder verbeterd.

 • Weekboek burgemeester, 22-02-2010

  Raadsvergadering
  Dinsdagavond hadden we de vergadering van de gemeenteraad. De laatste voor de verkiezingen. Je kunt het al wel goed merken, de verkiezingen komen er aan en iedereen let op elkaar of dat wat wordt gezegd nu gaat om het werven van kiezers. Het houdt iedereen scherp. De vergadering verliep vlot. Iedereen succes gewenst bij de campagne!

 • Weekboek burgemeester, 15-02-2010

  Overleg bewoners Zwethkade

  Dinsdagavond heb ik een gesprek gehad met enkele bewoners van de Zwethkade in Den Hoorn. Aanleiding was de viering van oud en nieuw. Het was een goed gesprek waarin oud en nieuw werd besproken, maar ook diverse andere zaken kwamen aan de orde. We hebben eerder wel eens een wijkgesprek gedaan en dat beviel destijds goed. Eigenlijk zouden we dit weer eens moeten doen, want dan kan er over heel veel zaken wat informatie gedeeld worden. En dat is een goede zaak. 

 • Weekboek burgemeester, 08-02-2010

  Discotheek Vlietzight
  Aan het begin van deze week kopte het AD in de sfeer van "grote groepen vechtende jongeren en jeugd massaal op de vuist bij disco in Maasland". Het weekend tevoren was er weliswaar een opstootje bij de disco geweest, maar binnen 25 minuten na melding heeft de politie Haaglanden er met enkele eenheden van Rijnmond voor gezorgd dat het op straat weer rustig was. Tijdens de commissievergadering Bestuur op woensdag heb ik voor de juiste beeldvorming nadere informatie verstrekt waarmee de raadsleden en media een en ander in de juiste proporties konden zetten. De politie en de exploitant hebben hiervoor de feiten op een rij gezet. En dat schetst toch een ander beeld dan de krantenkoppen willen doen geloven. En dat doet de samenleving in alle opzichten geen goed.

 • Weekboek burgemeester, 01-02-2010

  Jaarbijeenkomsten burgemeesters

  Maandagmiddag was ik op het gemeentehuis van Dordrecht voor de jaarvergadering van de vereniging van Zuid-Hollandse burgemeesters. De vergadering kende een inhoudelijk deel waarvoor de staatssecretaris van BZK was gekomen. Het ging over de ontwikkeling van het ambt van burgemeester. Er werd ingegaan op de ontwikkelingen in taken en bevoegdheden die op het bordje van de burgemeester liggen of gelegd gaan worden in de nabije toekomst. ’s-Avonds was ik in Den Haag op de burgemeestersbijeenkomst van het CDA op het Binnenhof. Naast de staatssecretaris van BZK was daar ook de minister-president aanwezig.

 • Weekboek burgemeester, 25-01-2010

  Het inleveren van de kandidatenlijsten

  Deze week moesten de politieke partijen hun kandidatenlijsten voor de verkiezingen van maart 2010 inleveren. In een aantal vergaderingen van hoofd- en centraal stembureau werd over de geldigheid van de lijsten en nummering beslist. Afgelopen vrijdag werd in de zitting van het hoofdstembureau geconstateerd dat alle zes de ingeleverde lijsten geldig zijn. Er zijn twee nieuwkomers bij de verkiezingen, te weten lijstnummer 5: Partij van de Arbeid en nummer 6: Partij voor Europese Politiek. Ik wens iedereen alvast veel succes en plezier bij het voeren van de campagne in de komende weken.

 • Weekboek burgemeester, 18 januari 2010

  Alert op de weersomstandigheden
  Deze week begon nog met extra alertheid voor de effecten van het extreme weer. Het lijkt wel of we er een beetje aan wennen, maar toch blijft voorbereiding en afstemming van strooiactiviteiten van belang. Ons klantencontactcentrum heeft behoorlijk wat mensen gesproken met verzoeken om extra te strooien op voetpaden en straten. Die meldingen zijn op prioriteit nagelopen, maar tegen de achtergrond van een serieus zouttekort kon ook onze gemeente nauwelijks tegemoet komen aan deze verzoeken. Per dag houden we de situatie in de gaten.
   

 • Weekboek burgemeester, 11-01-2010

  Nieuwjaarsontbijt personeel
  Op de eerste werkdag in het nieuwe jaar was het personeel bijeen om elkaar een mooi nieuwe start van het jaar te wensen. Een aantal personeelsleden was ruim op tijd naar het werk gekomen om de boterhammen te smeren voor het Nieuwjaarsontbijt. Met een korte toespraak van de loco-gemeentesecretaris en een lekker ontbijt kan het jaar 2010 weer beginnen.

 • Weekboek burgemeester, 04-01-2010

   Allereerst wens ik u als trouwe lezer van mijn weekboek een gelukkig Nieuwjaar in goede gezondheid.

   

  Tussen kerst en oud-nieuw is het gemeentehuis gewoon open

  In de week na kerst was het gemeentehuis wel geopend dus ging een aantal vergaderingen gewoon door. Twee 50-jarige bruidsparen bracht ik nog een bezoek in Schipluiden en Den Hoorn.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens