Home > Weekboek burgemeester

Weekboek burgemeester 2012

RSS
 • Weekboek burgemeester, 27 december 2012

  Afsluiting van het jaar

  Dit weekboek is de laatste van het jaar 2012. Ook de laatste die ik vanuit de ambtwoning in Schipluiden schrijf. We hebben namelijk besloten om de ambtswoning te verlaten. Mijn vrouw en ik hebben een woning gekocht in Maasland. De redenen voor deze stap zijn divers, maar zijn onder anderen gelegen in de fiscale behandeling van de ambtswoning en de wijzigende rechtspositieregeling voor burgemeesters. Die laatste regeling bepaalt dat burgemeesters die een ambtswoning beschikbaar hebben in plaats van 12% van een bruto salaris vanaf 1 januari 2013 18% van hun salaris als woonkosten voor de ambtswoning moeten betalen. Een stijging van 50%. Het verschil tussen de economische huurwaarde van de woning (die door de fiscus op basis van taxatie is bepaald en die vaak hoger ligt dan de rechtspositionele bijdrage) en de rechtspositionele bijdrage van 18% wordt daarnaast door de fiscus bij de gemeente in rekening gebracht. Al met al enkele zakelijke overwegingen die meespeelden in de beslissing om naar een eigen woning te verhuizen.  Het verhaal ligt overigens behoorlijk genuanceerder dan het verhaal dat het Algemeen Dagblad onlangs naar buiten bracht naar aanleiding van een mail die ik aan de raadsleden verzonden had om ze als eersten te informeren over onze beslissing.

 • Weekboek burgemeester, 17 december 2012

  Laatste vergadering met wethouder Vuijk

  Maandagmorgen hadden we een laatste vergadering van het college met Ronald Vuijk. Hij zou op dinsdag het stokje overdragen aan wethouder Van Staalduinen. Na 18 maanden verruilt wethouder Vuijk zijn plaatsje voor een plek in de Tweede Kamer waar hij woensdag direct aan de bak kon in het debat over defensie.

 • Weekboek burgemeester, 10 december 2012

  Gemeentehuis open op nieuwe plek

  Maandagmorgen startte de gemeentelijke organisatie op de nieuwe werkplekken aan de Anna van Raesfeltstraat 37. De verhuizing was geslaagd en de  klanten kunnen op de nieuwe plek worden geholpen. We hebben er heel veel zin in en het zal de dienstverlening zeer ten goede komen. Iedereen weer onder één dak en de werkplekken zijn logischer op elkaar afgestemd. Het oude gemeentehuis aan de Keenenburgweg werd al direct om 0800 uur in de hekken gezet en de sloper is al met de demontage van het pand begonnen.

 • Weekboek burgemeester, 3 december 2012

  Verhuizing

  Op dit moment schrijf ik mijn weekboek in de wetenschap dat het kantoor aan de Keenenburgweg leeg is. Er is veel werk verzet om het kantoor te verhuizen in de afgelopen week. De Keenenburgweg 55 is een plek waar weer een andere toekomst aan gegeven wordt. Woningbouw waar vele inwoners van Schipluiden zo behoefte aan hebben. Het kantoorpersoneel en het bestuur heeft ook een nieuwe toekomst. In het gemeentehuis aan de Anna van Raesfeltstraat 37. Of zoals velen nu al zeggen “bij binnenkomst in Schipluiden, ziet u het gemeentehuis van Midden-Delfland”. Het staat  figuurlijk op een grassprietje na in het hart van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Midden-Delfland heeft hiermee ook een mooi punt te pakken, in de hoop dat dit voor de kwaliteit van ons groen en de toekomst nog veel mogelijkheden kan bieden. We zetten er met elkaar goed de schouders onder.

 • Weekbericht burgemeester, 26 november 2012

  Drukte vooraf aan de verhuizing

  Maandag, dinsdag en donderdag gingen volledig op aan allerhande afspraken, kleinere en grotere. Inwoners, telefoontjes, overleg met de bureauchef van politie. Maar ook staat deze week in het teken van de komende verhuizing. Op woensdagmiddag had ik het maandelijkse radio interview met de WOS. Op dinsdag vergaderde het college dit keer in de middag en hadden we ook voor de pers een preview in het nieuwe gemeentehuis georganiseerd. Met een rondleiding kon de pers alvast kennismaken met ons nieuw politiek- en bestuurlijk centrum van de gemeente.

 • Weekboek burgemeester, 19 november 2012

  Gesprek met ministerie Veiligheid en Justitie over de veiligheidsregio

  Maandagmiddag was ik als penningmeester van de VRH op het stadhuis Den Haag voor een gesprek tussen het Ministerie van V en J over de veiligheidsregio Haaglanden, zeg maar een soort functioneringsgesprek. Samen met de voorzitter van de VRH, Van Aartsen, voerden we dit gesprek dat overigens ook een inhoudelijk geslaagd gesprek was. voorafgaande aan dit gesprek was ik een moment op het provinciehuis om even met de gedeputeerde Weber diverse zaken over de Hof van Delfland kort te sluiten. Later in de week zou er een bijeenkomst zijn van de Hof van Delfland.

 • Weekboek burgemeester, 12 november 2012

  Begroting vastgesteld

  Na de voorbereidende maandag, echt een dag met allerhande afspraken, was het dinsdag de dag van de collegevergadering en de raad. De gemeenteraad vergaderde vanaf 16.00 tot 23.00 uur. Wel met een etenspauze en enkele schorsingen, maar dat is gebruikelijk voor de begrotingsvergadering. Er werden diverse moties en amendementen ingediend. Ook werd er over gedebatteerd en gestemd. Uiteindelijk werd de begroting aangenomen en vormt het een financieel en inhoudelijk kader waarlangs het college de besluiten in 2013 zal nemen. Het meest ingrijpende was wel het amendement op de personeelslasten, waarmee op de sluitende begroting een extra inspanning gedaan moet worden om de salarislasten weer op het niveau van 2012 te brengen. Dit vraagt overigens nog wel een nadrukkelijke analyse op de consequenties. Maar het signaal is duidelijk.

 • Weekboek burgemeester, 5 november 2012

  Commissarissen en Doctor

  Maandagmorgen was ik in Poeldijk voor een vergadering van de Raad van commissarissen Westland Infra. Deze vergadering was ter voorbereiding van de aandeelhoudersvergadering waar de jaarrekening wordt vastgesteld. Maandagmiddag was ik in Delft waar ons raadslid Jan-Paul van Staalduinen zijn promotieonderzoek toelichtte en heel moeilijke vragen moest beantwoorden aan het college van hoogleraren. De promotie leverde hem de mooie titel op van Doctor. Vanaf nu is het dus Doctor Jan Paul van Staalduinen.

 • Weekboek burgemeester, 29 oktober 2012

  Herfstvakantie en bezoek aan Turijn

  Deze week een bijpratertje over twee weken. Eigenlijk ook de herfstvakantie, maar die ging feitelijk ook op aan een reis naar Italië. Dat was het bezoek met een Midden-Delflandse delegatie aan de Terra Madre en de Salone del Gusto in Turijn. Ik was er al eens eerder geweest, maar ook dit jaar was er weer aardig wat belangstelling vanuit de raad om dit evenement eens te bezoeken. Vanzelfsprekend voor eigen rekening natuurlijk, maar we trokken wel op als officiële delegatie. Van de reis is al wat verslag gedaan op de Facebook pagina van de burgemeester. Daar zijn de highlights toegelicht, neem gerust een kijkje.

 • Weekboek burgemeester, 15 oktober 2012

  Weekje Brussel

  Maandagmorgen had ik de gebruikelijke gesprekken met politie en staf, maar ook nog enkele gesprekken met inwoners op het spreekuur. Daarna ben ik op pad gegaan naar de open dagen van de Europese Commissie. Er is altijd een interessant programma dat aansluit op de actuele thema's in Europa en de gemeenten.

 • Weekboek burgemeester, 8 oktober 2012

  Maaslandse dag van de ouderen

  Maandagmorgen was ik in De Singelhof in Maasland. De dag van de ouderen werd hier gevierd. De zaal zat goed vol en ik mocht enkele woorden spreken tot de aanwezigen. Ik heb het verhaal verteld over de ontwikkeling van onze gemeente in de laatste jaren. Ook heb ik de kleine boekjes uitgereikt waar het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente in beschreven staat. Aansluitend was in het programma een heel leuke presentatie door de rijmende, zingende en vol humor sprekende bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand uit Ermelo. Erg leuk.

 • Weekboek burgemeester, 1 oktober 2012

  Bibliotheek en Westland Infra

  Maandagmorgen was er overleg met het bestuur van de bibliotheek. We hebben een presentatie gehad van de beleidsplannen voor de komende jaren. Ook de gemeentelijke begroting kwam daarbij aan de orde. Er liggen zogezegd wel wat uitdagingen. Aan het eind van de dag was ik bij Westland Infra voor een vergadering van de Raad van Commissarissen. Deze vergadering is ter voorbereiding op de vergadering van Aandeelhouders. Daar zal de begroting en jaarrekening aan de orde komen.

 • Weekboek burgemeester, 24 september 2012

  Sociale media

  Maandag waren de gebruikelijke stafoverleggen. Eentje was wel extra interessant. Die ging met name over de inzet van de sociale media door de gemeente. Bijvoorbeeld bij de inrichting en herontwikkeling van de woonomgeving. Dat schept nieuwe kansen voor de betrokkenheid van inwoners bij het beleid van de gemeente.

  Later deze week zouden we ook andere effecten van sociale media zien, die natuurlijk politie en justitie veel stof tot nadenken biedt. Dan doel ik op “het facebookfeestje” in Haren.

 • Weekboek burgemeester, 17 september 2012

  Opera Kinderzegen

  Deze week stond voor mij toch vooral in het teken van de voorstellingen en repetities van de opera Kinderzegen in Den Hoorn. Enkele weken geleden werd mij gevraagd om een orgelpartij te spelen. Als begeleider van Danique van Wijk. Zij zong het prachtige nummer “geen roeping”. Het lied gaat over een meisje dat biddend zingt tot haar Lieve Heer om toch vooral niet een roeping te krijgen om non te worden. De voorstelling werd 3 keer opgevoerd, 150 inwoners van Den Hoorn deden er aan mee. Ook het aantal vrijwilligers was enorm, complimenten voor de inzet.

 • Weekboek burgemeester, 10 september 2012

  60-jarig bruidspaar

  Op maandagmorgen hadden we een vergadering van het college van B&W over de begroting 2013. Ook bezocht ik een 60-jarig bruidspaar in Maasland. Verder waren er de gebruikelijke vergadering met politie etc.

 • Weekboek burgemeester, 3 september 2012

  Begroting 2013

  Maandag en dinsdag stond de begroting 2013 op de agenda van het college. In twee dagen werd de begroting doorgesproken. Het economisch tij is weliswaar niet gunstig, maar we proberen toch een begroting met perspectief en ruimte op te zetten. Deze weken worden verder benut om vanuit de visie op Midden-Delfland, vanuit onze inwoners gedragen, de financiële vertaling te maken: een belangrijke opdracht.

 • Weekboek burgemeester, 27 augustus 2012

  Rode flesjes Nitroxynil

  Op dinsdag kreeg ik een bericht van de veiligheidsregio dat er rode flesjes waren gevonden in de Boonervliet in Maasland. Dat bleek de hele week extra aandacht te vragen van het coƶrdinatieteam OOV. Samen met het Hoogheemraadschap en de hulpverleningsdiensten hebben we de verontreiniging met potentiƫle effecten op de volksgezondheid geprobeerd op te lossen door samen hiervoor een plan van aanpak te maken. Dat heeft geleid tot het nemen van voorzorgsmaatregelen (afzetten en advies om daar niet te gaan zwemmen), het laten onderzoeken van de inhoud van de flesjes door het RIVM en het daadwerkelijk onderzoeken en opruimen van eventueel nog aanwezige flesjes op de bodem van de Boonervliet. Vrijdagmiddag waren de werkzaamheden afgerond en konden de maatregelen worden opgeheven. Nu maar hopen dat de politie de dader vindt, immers het dumpen van dit soort spul is een misdrijf. Tijdens het verloop van het incident is onze website en twitter een handig communicatiekanaal geweest. Er was veel belangstelling van media die hierdoor online op de hoogte werden gehouden en ook hun lezers informatie konden geven.

 • Weekboek burgemeester, 20 augustus 2012

  De laatste grote vakantieweek

  Maandag en dinsdag waren de gebruikelijke stafoverleggen, bijpraten over de afgelopen weken en bijvoorbeeld de festiviteiten in het stafoverleg openbare orde. Fijn dat er heel veel gewoon vanzelf goed gaat. Bijvoorbeeld het zomerfeest Schipluiden. Met zoveel verantwoordelijke vrijwilligers en bezoekers die er echt een feest voor iedereen van maken is een compliment op zijn plaats. Tsja en dan staat er ook ineens een leuke foto in de Schakel, die ik u niet wil onthouden. Geheel in stijl van de feestavond...

 • Weekboek burgemeester, 13 augustus 2012

  Raadsvergadering voor de zomervakantie

  Voordat de vakantie begon, was er nog veel te doen. Daarnaast was er een naturalisatiebijeenkomst voor nieuwe Nederlanders en er was ook nog een raadsvergadering met een behoorlijk aantal agendapunten. Het lukte overigens wel om deze allemaal te behandelen en de noodzakelijke besluiten zijn genomen. Ook was er een wisseling in de gemeenteraad. Mevrouw Schouten vult de plaats op van de heer Van Dam. Hij nam afscheid na 10 jaar in de gemeenteraad actief te zijn geweest. Met enkele korte toespraken en dankwoorden rondden we de vergadering voor de zomer af. Later deze week eindigden we het politieke seizoen in informele sfeer met een barbecue.

 • Weekboek burgemeester, 2 juli 2012

  8 jaar weekboek, DANK AAN DE LEZERS

  8 jaar burgemeester Midden-Delfland: 8 jaar weekboek

  Deze week schrijf ik exact 8 jaar wekelijks een bladzijde in mijn weekboek. Iedere maandagmorgen, vanaf mijn installatie als burgemeester van onze gemeente, blik ik even terug op mijn activiteiten in de afgelopen week. De afgelopen jaren zijn ook gebundeld en overhandigd aan de historische verenigingen van Maasland en Schipluiden. Je ziet er ook wel een ontwikkeling in. Eerst is alles nog nieuw, nog zonder foto’s, dan fotograferend met een digitaal toestel, nu met een telefoontoestel. En vandaag de dag met links en koppelingen aan Twitter en Facebook. En er is iedere week wel weer iets leuks of interessants te melden. En wat zo aardig is, is dat als je terugkijkt in het weekboek, dan zie je dat er ontzettend veel gebeurd is in onze gemeente, er zijn veel voorzieningen bij gekomen en er zit geweldig veel power in de bevolking. Dat leidt tot veel activiteiten, die je helaas niet allemaal kunt bezoeken als burgemeester.

 • Weekboek burgemeester, 25 juni 2012

  Papierloos vergaderen

  Na maandag weer allerhande stafoverleg te hebben gehad, vergaderde het college van B&W dinsdag voor het eerst zonder papieren agenda en stukken. Het gaat vanaf dit moment via de I-pad. En dat is erg leuk en comfortabel. Geen gerommel met papier en ook een mooie besparing op het papiergebruik. Immers er zijn voor de vergadering met 5 personen zo’n 500 blaadjes papier nodig. Neem voor het gemak eens 50 vergaderingen, dan kom je op 25.000 stuks papier. En dan heb je het alleen nog maar over 1 vergadering per week, geen print-, verspreidings-, en archiefkosten. Deze aanpak wordt dus snel uitgebreid. Voor mij geen papier meer.

 • Weekboek burgemeester, 18 juni 2012

  Internationale uitwisseling Lentiz

  Maandagmorgen was ik bij het Lentiz college in Maasland. Aldaar ontving de school een groep van 50 leerlingen uit Europa voor een uitwisselingsproject. Mij was gevraagd om een korte toespraak te houden als woord van welkom. Leuk om te doen, zo’n welkom in diverse talen. En inspirerend dat de leerlingen in Europa leren van identiteiten in de diverse gebieden, dus op zoek naar de identiteit van Midden-Delfland. En die is zo ontzettend mooi Hollands!

  Dinsdag hadden we een gebruikelijke collegedag met wel een volle agenda. Ook was het weer tijd voor het persgesprek. Ditmaal met alle aandacht voor de WOS, daar andere media helaas geen acte de presence konden geven.

 • Weekboek burgemeester, 11 juni 2012

  VNG commissie Europa en Internationaal

  Maandagmorgen vergaderde de commissie Europa en Internationaal van de VNG. Er werd stilgestaan bij de lobby van de Europa-onderwerpen en de wijze waarop gemeenten in Europa zaken doen. Voor onze gemeente zijn onderwerpen als aanbesteding, staatssteun en landbouw voorname onderwerpen waar we met Brussel van doen hebben.

 • Weekboek burgemeester, 4 juni 2012

  Raadsvergadering

  Maandag was het tweede Pinksterdag maar daar heb ik al over geschreven in mijn vorige weekboek. Dinsdag was de collegevergadering en had ik samen met de regionaal commandant van de VRH (Veiligheidsregio Haaglanden) een gesprek met de accountant. Dinsdagavond konden we stevig aan de bak met een raadsvergadering. Met een behoorlijk aantal punten waaronder ook de jaarrekening konden we overigens omstreeks 22.15 uur al afsluiten.

 • Weekboek burgemeester, 29 mei 2012

  Witte voetjesactie in Midden-Delfland

  Op maandagavond wilde ik eens een rondje meedoen met de buurtpreventie. Deze activiteit loopt inmiddels al weer een jaar en we kunnen wel spreken van succes. Zoveel betrokkenen bij een veilige leefomgeving is zeer te waarderen. Ditmaal werd de ronde gecombineerd met de witte voetjesactie van de politie. Tijdens de wijkronde werd goed gekeken naar openstaande ramen en deuren waar een zogenaamde insluiper van gebruik kan maken om de woning ongezien in te komen. Daar wordt dan een wit kaartje in de vorm van een schoenafdruk neergelegd, in een raamkozijn bijvoorbeeld of in de gang. Met een brief erbij, waarin de actie wordt uitgelegd. Maar ik denk dat het alleen al vinden van een wit voetje in je kozijn al voldoende waarschuwing is.

 • Weekboek burgemeester, 21-05-2012

  Uitvaart pastor Jansen

  Maandagmorgen werden de afspraken verzet zodat ik de eucharistieviering in Maasland kon bijwonen ter gelegenheid van de uitvaart van pastor Jansen. De pastoor overleed zeer onverwachts. Enkele weken geleden had ik hem nog toegesproken ter gelegenheid van zijn Koninklijke onderscheiding. Het was een zeer volle kerk en de belangstelling voor de laatste groet aan de geliefde pastoor was groot.

 • Weekboek burgemeester, 14-05-2012

  Allerhande stafoverleg

  Maandagmorgen was ik op de Kneuterdijk in Den Haag voor een werkbespreking van de voorzitter van de Stichting Europa Decentraal met de directie. Diverse financiële onderwerpen kwamen aan de orde. In de stichting behartig ik de portefeuille financiën. In de middag had ik de staf OOV. De veiligheidszaken in de gemeente werden doorgenomen. Het leek allemaal wel relatief rustig op het inbrakenvlak. Hoewel, het is wel helemaal vervelend als er ingebroken wordt in kerken. Maandagavond was ik naar Rotterdam om de eerste lijsttrekkerverkiezing van het CDA mee te maken. Een leuke ervaring en een heel grote opkomst voor iets nieuws binnen het CDA.

 • Weekboek burgemeester, 07-05-2012

  Rustige week na Koninginnedag

  Na Koninginnedag was het voor velen een weekje vakantie. Dinsdag hadden we wel een collegevergadering, maar deze was kort. De uurtjes in deze week heb ik kunnen besteden aan mijn toespraken voor de 4 mei herdenking. Woensdag had ik nog een gesprek met de pastoor van onze gemeente. Pastor Spaan gaat met ingang van 1 oktober naar een nieuwe gemeente. En omdat we - de burgemeester en de voorgangers in de gemeente - elkaar nog wel eens tegenkomen in ons werk, leek het ons leuk om even een bakkie te doen en wat na te praten over de tijd in Midden-Delfland. Aan het eind van de middag ben ik even op bijpraatbezoek geweest bij de nestor van de vorige raadsperiode, Hans Linsen.

  Donderdagmorgen had ik een bruidspaarbezoek. In Maasland vierde het echtpaar Van Aalst hun 50 jarig huwelijksfeest.

 • Weekboek burgemeester, 01-05-2012

  Naturalisatie

  Maandagmorgen was er een naturalisatieceremonie. Op mijn werkkamer werd de eed van verbondenheid afgelegd en de Koninklijke besluiten overhandigd. Altijd een formele bijeenkomst maar op een gemoedelijke wijze ingevuld. Feestelijk ook!

 • Weekboek burgemeester, 23-04-2012

  Handhavingzaken, bijvoorbeeld N468

  Voor de maandag stonden de gebruikelijke interne zaken op de agenda. Diverse stafvergaderingen en een overleg met de bureauchef van politie. Nogmaals mijn ongenoegen uitgesproken over de handhavingsacties op het vrachtverkeer op de provinciale weg N468. Het lijkt erop dat de transporteurs met vrachtwagens boven de 20 ton in het gebied weggepest worden. Dat is geen goede zaak, zeker als je beseft dat partijen als het Hoogheemraadschap en de provincie moeten zorgen voor een oplossing. Daar spreekt de gemeente hen regelmatig op aan. Ofwel een ontheffing voor bestemmingsverkeer, dan wel een steviger weg. De gemeente treedt op als belangenbehartigers van dit gebied, maar de situatie blijkt weerbarstig. De ambitie voor een economisch vitaal gebied krijgt het zo wel zwaar te verduren, en dat is wat we niet willen.

 • Weekboek burgemeester, 16-04-2012

  Overleg met Midden-Delfland vereniging en Lentis kenniscafé

  Maandag was het 2e Paasdag dus de werkweek begon op dinsdag. Direct in de morgen ontving het College het bestuur van de Midden Delfland vereniging. Alle belangrijke items in de gemeente op het gebied van landschap en gebied kwamen aan de orde. Direct aansluitend had ik een afspraak met de financiële staf van de veiligheidsregio. Daarna was het weer tijd voor de collegevergadering, de collegelunch en in de middag een leuke bijeenkomst bij Lentiz in Maasland.

 • Weekboek burgemeester, 10-04-2012

  Afscheid voorzitter van Harmonie Sint Caecilia Schipluiden

  Maandagavond was de algemene ledenvergadering van Harmonievereniging Sint Caecilia. Als beschermheer probeer ik deze vergaderingen ook bij te wonen als het enigszins mogelijk is. Tijdens deze vergadering nam ook de huidig voorzitter Margreet Ruijsbroek afscheid van haar functie. Na 15 jaar is het tijd voor iemand anders om de muzikale kar te trekken. Met enkele dankwoorden namen we afscheid van Margreet. Ze blijft overigens lekker musiceren in de harmonie.

 • Weekboek burgemeester, 02-04-2012

  Staatssecretaris Atsma op bezoek in Midden-Delfland

  Op maandagmorgen bezocht de staatssecretaris van I&M onze gemeente. De aanleiding van het bezoek was het bestuurlijk overleg in november jl. waar het onderwerp waterschapslasten op de agenda stond en waar een idee was besproken om de lasten te kunnen verlagen. Dat oorspronkelijke idee bleek uiteindelijk na ontvangst van diverse adviezen uit de inspraak niet helemaal goed haalbaar. Daarom moest er een nieuw idee worden uitgewerkt. De tijd dringt wel,want dit moet op 1 januari 2013 leiden tot verlaging van de kosten. Het gesprek bracht helderheid over de inzet van de Staatssecretaris en de aanwezige boeren hebben hun verhaal over de inzet voor landschap in ons stedelijke gebied aan de orde gesteld. Het was een zeer openhartig gesprek en de staatssecretaris heeft dus ook kunnen ervaren dat ook als het financieel (door onbedoelde wetseffecten) tegenzit, onze boeren geweldig blijven investeren in de kwaliteit van dit landschap.

 • Weekboek burgemeester, 26-03-2012

  Overleg met Staatssecretaris Atsma

  Maandagmorgen was ik op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ditmaal voor een overleg met de staatssecretaris van I&M over de waterschapslasten voor onze boeren. In november vorig jaar was er een plan overeengekomen met vele betrokken partijen om een oplossing te bereiken voor de absurd stijgende tarieven voor onze boeren. Tijdens dit overleg zijn op basis van dit plan de voetangels en klemmen nog eens stevig bezien. Er is nog eens indringend met elkaar gesproken en het lijkt erop dat het toch opgelost kan worden. Dit was ook wel nodig want de tijd dringt. Overigens komt de staatssecretaris maandag 26 maart met onze boeren praten. Daarvoor hebben we een ronde tafel klaargezet. Onze boeren laten de staatssecretaris dan graag weten wat zij investeren in het landschap in onze stedelijke omgeving en hoe de kostprijs van hun sector in dit deel van de regio onder druk staat.

 • Weekboek burgemeester, 19-03-2012

  Voorbespreking bestuurlijk overleg en werkbezoek staatssecretaris I&M

  Maandag 12 maart was er een voorbespreking met de boeren en het waterschap over de waterschapslasten 2013. De wet zou worden gewijzigd en er waren ideeën uitgedacht om de lasten voor de boeren structureel te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke tarief. Dat blijkt nu erg ingewikkeld, waardoor we even de koppen bij elkaar hebben gestoken ter voorbereiding van het bestuurlijke overleg met de staatssecretaris van I&M de volgende week. En overigens in diezelfde lijn ook het werkbezoek de week daarna.

 • Weekboek burgemeester, 12-03-2012

  Raad van Commissarissen Westland Infra

  Maandagmiddag had ik een vergadering van de Raad van Commissarissen van Westland Infra. Als laatste vergadering op de dag die altijd veel intern overleg vraagt. We waren net op tijd klaar voor mijn Italiaanse les in de avond die ik al weer meer dan een jaar in Delft volg. Dat is super handig om goed met de bestuursleden van Cittaslow International overweg te kunnen.

 • Weekboek burgemeester, 05-03-2012

  Beetje voorjaarvakantie, maar ook wel weer aardig wat omhanden

  Deze week is het eigenlijk ook deels de voorjaarsvakantie. Over maandag en dinsdag valt er eigenlijks niet veel spannends te vertellen. Vrijdag trouwens ook niet, die dag ging op aan administratie en een beetje eerder naar huis. De gebruikelijke zaken als openbare orde en veiligheidszaken, interne overleggen vonden plaats op maandag. En op dinsdag waren er natuurlijk de collegeverplichtingen. 

 • Weekboek burgemeester, 27-02-2012

  Heerde wil zich kwalificeren als 5e Cittaslow in Nederland

  De maandag stond vol met diverse interne afspraken. Tussen de middag was ik aanwezig bij een ambtelijke delegatie van de gemeente Heerde die zich wil kwalificeren als 5e Cittaslow in Nederland. De gemeente Heerde gaat de aankomende maanden het certificeringtraject in.

 • Weekboek burgemeester, 20-02-2012

  Uitwerking bestuurlijke toezegging en afspraken

  Deze week is toch vooral tijd gaan zitten in de uitwerking van de uitspraak van de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Melanie Schultz van Haegen, gedaan tijdens mijn overleg met haar  die week ervoor: dat het geld voor de compensatie voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland er echt komt. Dat wil zeggen de 17,5 miljoen waarmee een extra slag gemaakt kan worden in het saneren van de verspreid in het landschap liggende glastuinbouw, een impuls gegeven kan worden aan het groen en er een systeem gemaakt kan worden dat garandeert dat  het boerenbedrijf ook in de toekomst nog de beschikking heeft over agrarisch gebied. Dit laatste is het “grondinstrument” gaan heten.
   

 • Weekboek burgemeester, 13-02-2012

  Gesprek met de minister van infrastructuur en milieu

  Deze week zou er een gesprek zijn met minister Schultz. Het onderwerp tunnelveiligheid vroeg om afstemming tussen de gemeenten Schiedam en Midden-Delfland en de minister. De dagen voorafgaande was er druk ambtelijk verkeer om een en ander in goede banen te leiden. Immers er was ook aardig wat rumoer ontstaan over de compensatiegelden van de A4. Tijdens het gesprek op donderdag met de minister was er op dit punt direct voldoende duidelijkheid: het geld komt er hoe dan ook! Je kunt een gesprek ook anders starten zou ik denken, maar dit was verreweg de beste keuze. Op donderdag is het gesprek dan ook prima verlopen. Er komt een brief van de minister over de uiteindelijke keuze voor het veiligheidsniveau en het pakket aan maatregelen voor de A4. En daar maken we dan definitief onze mind bij op.

 • Weekboek burgemeester, 06-02-2012

  IJs pret in Midden-Delfland

  Wat was het al leuk deze week. Volop schaatsen op de ijsbanen in onze gemeente, maar ook op het 'buitenijs' op de vaarten werd volop geschaatst. Hoe verleidelijk ook, het ijs was nog niet dik genoeg en hier en daar gingen schaatsers door het ijs. Gelukkig kwam hulpverlening op tijd, maar wees gewaarschuwd. Geniet er vooral samen van. De draaiboeken van de gemeente zijn dan ook weer volop in werking, strooiploegen en sneeuwruimers, alles is weer uit de stalling en het personeel is weer ingezet, vaak op tijden dat de rest van de gemeenschap nachtrust houdt.

 • Weekboek burgemeester, 23-01-2012

  Maandag was het weer een dag die snel voorbij ging met allerhande kleine gesprekjes over van alles en nog wat.

 • Weekboek burgemeester, 16-01-2012

  Maandag, altijd overleg met politie

  Maandag waren er weer de gebruikelijke stafoverleggen. En natuurlijk ook het overleg met de bureauchef van politie. Deze weken staan vooral zaken centraal zoals woninginbraken en de schade in de jaarwisselingsperiode. Er komen tips binnen, maar meer aanwijzingen zijn zeker welkom. Er is veel informatie in de media verstrekt en dat is een goede zaak. Voor wat betreft de inbraken, verwijs ik naar de website van de gemeente, want daar staat alle informatie op. Alertheid en zorgvuldigheid is het advies, hoewel de brutale dieven ondanks de preventietips en waarschuwingen onze gemeente helaas nog niet definitief links laten liggen. Dinsdagmorgen heb ik nog een radio-interview gegeven over de aanpak van woninginbraken.

 • Weekboek burgemeester, 09-01-2012

  Schade Oud en Nieuw

  Deze week werd ook de schade opgemaakt van de jaarwisseling. Met voorlopig ruim 30 duizend euro ligt de schade voor de hele gemeente Midden-Delfland in het totaal hoger dan de afgelopen jaren. Dit bedrag is overigens inclusief de schade in Schipluiden aan de lichtmasten en Kerkpolderbrug ad 18.000 euro, die exceptioneel genoemd mag worden. Hier is echt moedwillig gesloopt door kappen te demonteren en vervolgens vuurwerk in de masten te ontsteken. Cameramasten van de brugbeveiliging zijn hierdoor onklaar geraakt.

 • Weekboek burgemeester, 02-01-2012

  Een gezond en gelukkig Nieuwjaar toegewenst!

  Ook dit jaar schrijf ik iedere week een bijdrage aan mijn digitale weekboek waar ik in juli 2004 mee begonnen ben. Het gaat dan over de bijzondere zaken uit de voorbije week van de burgemeester. De afgelopen week na de kerstdagen stond in het teken van de laatste voorbereidingen voor de jaarwisseling. En tussendoor was er ook nog een activiteit van de handbalvereniging Schipluiden, het kerststratentoernooi, waar ik ook aan heb meegedaan. Samen met de andere vaders en moeders van de kids van de D en de E teams. Even iets anders dus, hoewel er langs de lijn ook wel even gepraat werd over het feit dat men er dit jaar niet in geslaagd was om een oud- en nieuwfeest in de Dorpshoeve te organiseren. Het werd de gemeente kwalijk genomen dat er geen feest voor de jeugd werd georganiseerd. Dat is wel kort door de bocht, want de organisatoren hebben zelfstandig besloten om het feest niet te organiseren, ondanks de extra handreiking die gedaan werd. Wat overigens - tot groot verdriet van velen - deze week ook tussendoor kwam, was het overlijden van Sjaak Alsemgeest, een markante inwoner van Schipluiden die veel in de muziek, musical en culturele hoek van Schipluiden betekend heeft. De uitvaart was op oudjaarsdag, waardoor bij velen ook het hoofd niet zo stond bij het feesten. Een ander besloten feest in de Dorpshoeve was daarom ook afgezegd. Gelukkig hebben velen toch nog een alternatief gevonden voor een gezellige nieuwjaarsnacht.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens