Home > Weekboek burgemeester

Weekboek burgemeester 2013

RSS
 • Weekboek burgemeester, 23 december 2013

  Eind van het jaar

  Dit is de laatste keer van het jaar dat ik mijn weekboek schrijf. De volgende keer zal in het nieuwe jaar zijn. Het jaar dat Midden-Delfland 10 jaar bestaat. Het jaar dat er ook verkiezingen zijn. Natuurlijk voldoende kans om eens terug te blikken om de successen van 10 jaar Midden-Delfland. Zeker voor de politiek van Midden-Delfland. Er zijn natuurlijk ook wel onderwerpen waarbij het niet zo liep als we graag hadden gezien, maar ook dat is realiteit. Op de Midden-Delflanddag 21 juni 2014 zal voor de eerste keer in het bestaan van onze gemeente, een internationaal congres plaatsvinden. Het congres Cittaslow International zal deze dag onze gemeente aandoen. Na de vergadering op zaterdagmorgen dompelen de gasten zich onder in een programma waar diverse ondernemers en organisaties reeds voor klaar staan. De polder nodigt iedereen uit, de koe in de wei, het watersysteem en de lokale power vormen centrale thema’s in ons programma dat kwaliteit van leven uitstraalt.

 • Weekboek burgemeester, 16 december 2013

  De Reiziger

  Op maandag was ik na de gebruikelijke stafoverleggen op bezoek in de kas van Willem Berkhout aan de Gaagweg 14. Precies op de grens van Maasland en Schipluiden. Daar heeft hij zijn beeldencollectie en schilderijen van het landschap. Ik was uitgenodigd om eens te komen kijken naar de diverse stukken. Ik was wel onder de indruk. Ook heb ik een prachtig beeld gezien dat over een poosje langs de weg komt te staan. Een figuur, de Reiziger, wijst de weg naar de tentoonstelling.

 • Weekboek burgemeester, 9 december 2013

  Over de maandag is niks spectaculairs te melden, deze dag wordt zoals gebruikelijk helemaal gevuld met bilateraal overleg, afstemming over van alles en nog wat, met de secretaris, de griffier, de staf OOV, en individuele overleggen met de wethouders.

 • Weekboek burgemeester, 2 december 2013

  Commissarissen en buurtpreventen

  Maandagmiddag vergaderde de raad van Commissarissen van Westland Infra en in de avond was ik in Maasland voor een bijpraatavondje van de buurtpreventie. Goed om eens te horen hoe de ervaringen zijn van de buurtpreventen.

 • Weekboek burgemeester, 25 november 2013

  Brief naar Tweede Kamer over Blankenburgtunnel

  Na maandag het gebruikelijke interne overleg te hebben gehad, is het dinsdag weer tijd voor de collegeagenda. Dit keer voor de lunch ook echt klaar. Ook besloten om een brief te sturen naar de Tweede Kamer om nog een laatste keer voor het debat op 25 november ons statement te maken over het belang van ons prachtige groengebied in relatie tot de Blankenburgtunnel. De onderbouwing van de noodzaak is toch steeds zwakker aan het worden. Dinsdagmiddag heb ik in Schipluiden nog een 60-jarig bruidspaar met een bezoekje en een bloemetje mogen verrassen.

 • Weekboek burgemeester, 18 november 2013

  Vaste overlegdagen

  Maandag en dinsdag zijn zo de vaste dagen met veel intern overleg. De collegevergadering op dinsdag en de voorbereidende afspraken op de maandag. Ook is er weer volop overleg gaande over de stad-landrelaties, de consumenten en de producenten van onze streekproducten.

 • Weekboek burgemeester, 11 november 2013

  Mooi Nederland

  Op maandagavond was er door de Midden-Delfland Vereniging een interessante avond georganiseerd over het initiatief dat de Tweede Kamer heeft genomen tot een herijking van beleid dat bedoeld is om waardevolle landschappelijke gebieden te beschermen. Dit heet Mooi Nederland. En initiatiefneemster Stientje van Veldhoven presenteerde de hoofdlijnen van dit initiatief. Samen met het Ministerie wordt nu in die lijnen een nieuwe wet gemaakt. Ook Arie van den Berg en Jacques Moerman gaven hun bijdrage. Na de bijdragen volgde nog een korte discussie, waarna toch wel de conclusie getrokken kan worden dat Midden-Delfland hét voorbeeld kan zijn van een Mooi Nederlandgebied.

 • Weekboek burgemeester, 4 november 2013

  Allerhande overleg

  Eigenlijk niet zo interessant, maar wel agendavullend waren de vele kleine overlegjes deze week. Op allerlei gebied werden zaken nader afgestemd. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de voorbereiding op de begroting die op 5 november aan de orde komt in de gemeenteraad. Maar ook het reguliere stafoverleg, van een overleg met de griffier tot Europa Decentraal, van de secretaris tot secretaresse, van wethouder tot bureauchef politie, van de afscheidnemende ambtelijk secretaris van de Veiligheidsregio tot de secretaris van Carlo Petrini. Echt een leuke week met van alles wat dus.

 • Weekboek burgemeester, 28 oktober 2013

  Ook vergaderingen in de herfstvakantie

  Deze week was het voor velen herfstvakantie. Helaas voor ons was er ook nog van alles te doen in het gemeentehuis. Zo vergaderde het college dinsdag en donderdag over de reactie op de eerste schriftelijke termijn van de begrotingsbehandeling. Dit zijn de zogenaamde algemene beschouwingen. De raad gaat daar nader over in debat op 5 november. Deze vergadering start al in de middag, om 16.00 uur in het gemeentehuis in Schipluiden. De raad was deze week ook al in vergadering bijeen op dinsdagavond. Toen was het de reguliere vergaderavond van de raad.

 • Weekboek burgemeester, 21 oktober 2013

  Wateroverlast bestrijden

  Deze week begon zo’n beetje met kerktijd op zondag. De telefoon ging al vlot: om 10.10 uur had ik de eerste berichten al te pakken dat we ons die dag wel met de bestrijding van de wateroverlast zouden gaan bezighouden. Ook de dijkgraaf kwam op de lijn, zodat we op kantoor een kleine staf bijeen hebben gebracht om te bezien welke maatregelen voor Midden-Delfland aan de orde zouden moeten zijn. De technische specialisten op het gebied van riool en afwatering waren er ook bij zodat we heel goed wisten wat ons te doen stond. Met wat kaartmateriaal en deskundige inbreng besloten we in afstemming met het Hoogheemraadschap van Delfland pompen te plaatsen om het overlopende riool in Schipluiden te ontlasten. Elders in de gemeente kwamen ook meldingen van hoog water, ondergelopen kelders, enz. Er waren ook veel mensen die de problemen zelf konden oplossen. Aan het eind van de middag ben ik nog op pad geweest naar de Burgerweg, waar de zandzakken rondom de woning lagen. Een vreemd gezicht zo: je zou haast denken dat we echt aan zee liggen. We hebben veel aandacht besteed aan de sociale media. Ook de WOS hebben we goed ingelicht over wat er gebeurde die dag. Gelukkig waren de maatregelen die het Hoogheemraadschap nam afdoende om het water te kunnen wegpompen. Immers de waterberging in de Woudse polder ging ook open en daar kan aardig wat water worden opgevangen.

 • Weekboek burgemeester, 14 oktober 2013

  Cittaslow belevingsdag

  De eerste week van oktober begon met de Cittaslow belevingsdag voor ons personeel. Deze activiteit met het volledige personeel heeft als belangrijk doel elkaar te inspireren en de kwaliteit, die we met elkaar zo belangrijk vinden, te delen. Met enkele bijdragen waaronder die van ondergetekende en een activiteiten(handen-uit-de-mouwen)programma bij de Cittaslow supporters in de gemeente mag gesproken worden van een geslaagde dag.

 • Weekboek burgemeester, 7 oktober 2013

  Bel 112 bij onraad

  Maandagmorgen sprak ik over de veiligheidsissues aan de hand van de early warning. Dit document is speciaal voor bestuurders die verantwoordelijkheid hebben voor de openbare orde en veiligheid. Zo kunnen we stil staan bij trends bij criminaliteit. Helaas is het beeld van inbraak erg gevarieerd. Geen trend, hoewel het mobiel banditisme aanwezig lijkt. Boeven organiseren een diefstal van te voren door verkenners vooruit te sturen en op een later moment de buit te halen. Direct daarna verdwijnen auto’s bijvoorbeeld de grens over. Zo werd een gestolen BMW de dag erna nog staande op een autoambulance op de rijksweg bij Frankfurt aan de Oder teruggevonden. Het advies blijft toch aan iedereen: kijkt u mee uit naar verdachte omstandigheden en belt u bij onraad 112.

 • Weekboek burgemeester, 30 september 2013

  Spreekuur burgemeester

  Maandag had ik op mijn spreekuur weer eens een rijtje bezoekers. Iedere week is dit een vast moment waarop inwoners een gesprek kunnen hebben met de burgemeester. Vaak zijn dit soort gesprekken heel persoonlijk en vragen ook vertrouwelijkheid. Dat garandeer ik ook. Ook komt het voor dat inwoners het gevoel hebben gekregen dat ze zijn vastgelopen in ambtelijke molens, waar ze ook draaien. Vaak doen we dan alvast wat vooronderzoek waardoor er in het gesprek een goede inschatting kan worden gemaakt van de mogelijkheden. Het kan ook zijn dat we doorverwijzen naar de ambtelijke organisatie om eerst eens een goed gesprek te hebben of met de vakwethouder die de politieke koers kan bespreken.

 • Weekboek burgemeester, 23 september 2013

  Installatie nieuwe burgemeester Rijswijk

  Na een dag vol afspraken was de avond gereserveerd voor het bijwonen van de installatievergadering van de nieuwe burgemeester van Rijswijk. Na de vergadering heb ik de heer Bezuijen ook namens Midden Delfland van harte geluk gewenst in zijn nieuwe functie.

 • Weekboek burgemeester, 16 september 2013

  Begroting 2014

  Maandag en dinsdag had het college overleg over de begroting 2014. Het is laatste begroting van de raadsperiode 2010-2014. Dus geeft het een basis voor verdere ontwikkeling in de komende tijd. Ook de op handen zijnde decentralisatie van rijkstaken in het sociaal domein zal nog wel effecten gaan krijgen op het financiële en organisatieplaatje van de gemeente. Net als eigenlijk in de hele maatschappij is er nog veel onzekerheid, maar ook met dit gegeven ligt er een voorstel waar de raad in november over kan besluiten. Binnenkort worden de stukken verzonden.

 • Weekboek burgemeester, 9 september 2013

  De vakantie is voorbij

  Maandagmorgen voor kantoor ben ik mee geweest met Féline. Onze jongste dochter gaat nu in Maasland naar school. Dat is natuurlijk best wel weer een wennen, dus ben ik ook op de fiets naar de Groene Oase gegaan. Ik mocht ook even mee naar  de klas. Daarna was ik op kantoor in Schipluiden voor een overleg met de griffier en de secretaris. Dit is een afstemmingsoverleg tussen college en raadszaken. Ook ben ik bijgepraat over enkele bedrijven in Midden-Delfland met uitbreidingsplannen.

 • Weekboek burgemeester, 2 september 2013

  Werkbezoek

  Na op maandag de gebruikelijke interne overleggen te hebben gehad maakte ik me dinsdagmorgen op voor een werkbezoek aan bergingsbedrijf Vreugdenhil uit Den Hoorn. Een leuke afwisselende dag in het leven van een berger. Het begon met het ophalen van een fiets in Schipluiden via de pechhulpverzekering van de eigenaar. Verder enkele auto’s en het rechtopzetten van een omgevallen hoogwerker.

 • Weekboek burgemeester, 26 augustus 2013

  “Demonstratie” in Schipluiden

  Maandagochtend was ik paraat voor een demonstratie door kinderen in de Brugstraat in Schipluiden. Ook de politie was daarbij met een koppeltje agenten. Als u weten wil waarom er nu gedemonstreerd werd, adviseer ik u een kaartje te kopen voor de Musical Gedoe aan de Gaag op 28 september. Aansluitend had ik het wekelijks overleg met de bureauchef. Samen hebben we de lopende zaken en aandachtpunten doorgenomen.

 • Weekboek burgemeester, 19 augustus 2013

  De eerste week na terugkomst van de vakantie

  De vakantie zit er weer op. Nu duiken we in de nazomeractiviteiten in de gemeente. Zo zijn we maandagavond gestart met de filmopnamen voor een spel op de dinsdag in de zomerfeestweek van Schipluiden. Deze week stonden diverse gesprekken met inwoners op het programma. Zeer gevarieerd van inhoud. Ook stond er een bezoek aan een 65-jarig bruidspaar - een briljanten huwelijk! - in Den Hoorn in de agenda. Voor het college was het nog reces, dus nog even geen vergadering op dinsdag.

 • Weekboek burgemeester, 12 augustus 2013

  Frisse start

  Na een fijne vakantie van drie weekjes in Italië gaan we weer aan de slag. Er ligt nogal wat op de stapel, heb ik zo gezien, dus we hoeven ons niet te vervelen. Sowieso niet natuurlijk, want er zij ook weer veel activiteiten waar de burgemeester acte de presence zal geven.

 • Weekboek burgemeester, 15 juli 2013

  Deze week had ik bezoek uit Italië over. Ik had wat vrije tijd georganiseerd tussen de bedrijven door. Met een bezoekje aan Rotterdam en de mooie plekjes op het aan het water in het groene Midden Delfland was het bezoek zeer geslaagd.

 • Weekboek burgemeester, 8 juli 2013

  100 jaar

  Maandagmiddag bezocht ik mevrouw Steenhorst aan de Hofsingel in Maasland. Ik mocht haar feliciteren met haar honderdste verjaardag. En natuurlijk met de hele familie op de foto. We hadden als cadeautje haar geboorteakte meegebracht in een mooie lijst. Dat was een leuke verrassing.

 • Weekboek burgemeester, 1 juli 2013

  Ondertekening covenant of mayors

  Maandagmorgen stond collega Hoekema op de stoep. Samen zouden we op pad gaan naar Brussel voor de ondertekening van het Covenant of Mayors. Hoekema tekende voor het stadsgewest en ik namens de gemeente. In december heeft de raad hiertoe besloten. Dit convenant beoogt een streven naar een beter klimaat in Europa door inzet van vele partijen. De ondertekenaars beloven zich in te spannen om 20% minder energie, 20% minder CO2 en 20% duurzamer te worden als het gaat om het energiegebruik. Als ambassadeur van het klimaatinitiatief in Nederland had ik voorafgaand aan de ondertekening ook nog een ontmoeting met Eurocommissaris Oettinger om enkele aandachtspunten aan hem mee te geven voor de nieuwe budgetperiode in de EU. In de middag was er een bijeenkomst met vele sprekers en de ondertekening ging heel modern: via een iPad.

 • Weekboek burgemeester, 24 juni 2013

  Veiligheidshuis Haaglanden

  Maandagmiddag had ik een bespreking over het veiligheidshuis Haaglanden. Wij doen als gemeente net als de andere regiogemeenten daar aan mee. Het doel van het veiligheidshuis is om bijvoorbeeld jongeren die in de criminaliteit terechtkomen en bijvoorbeeld meerdere keren met justitie in aanraking komen weer op het juiste spoor te krijgen. Soms blijkt het nodig om een stevige regie te voeren op de partners in de zorg die zich met zo’n jongere gaan bemoeien.

 • Weekboek burgemeester, 17 juni 2013

  Cittaslow international

  Deze week een iets langer bericht, want afgelopen maandag reisde ik terug van de international jaarvergadering voor Cittaslow. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Turkse netwerk. Sterk groeiend overigens. Ik was vrijdagmorgen vertrokken naar de jaarvergadering, die in Seferihisar was. We hebben weer kennisgenomen van best practices en diverse presentaties beluisterd. Zelf heb ik een bijdrage geleverd uit onze Europese portefeuille. Volgend jaar zal de internationale vergadering dichter bij huis zijn: in Nederland. Bekijkt u de video op de website van Cittaslow International

 • Weekboek burgemeester, 3 juni 2013

  Vergaderen

  Diverse overleggen volgen elkaar snel op. Op een maandag is dat een veelvuldig voorkomend patroon. Ook was ik even in Den Haag bij de directie van de VNG voor een praktisch overleg over de stichting Europa Decentraal waar de VNG sponsor van is. Later deze week had ik een bestuursvergadering van deze stichting bij de voorzitter op kantoor van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

 • Weekboek burgemeester, 27 mei 2013

  Vol aan de bak

  Dinsdag na Pinksteren direct vol aan de bak met een volle agenda van B & W. Ook was er een overleg met het bestuur van de Stichting Groen Goud. Deze stichting heeft veel werk verricht op het terrein van gebiedseconomie in Midden-Delfland. De activiteiten zijn voor een groot deel met Europees geld gefinancierd. ’s Avonds was er voor de gemeenteraad een bijeenkomst over veiligheid in Midden-Delfland. Met een korte presentatie kon worden gewisseld wat er aan de prioriteiten in Midden-Delfland wordt gedaan. In het najaar komen we er opnieuw over te spreken, dan  blikken we vooruit naar 2014 met de daarbij behorende plannen van de politie.

 • Weekboek burgemeester, 21 mei 2013

  Begroting 2014 en ontwikkelingen in de samenleving

  Maandag en dinsdag was de begrotingstweedaagse van het College. Tijdens deze dagen werden de contouren van de begroting 2014 geschetst en werden de mogelijkheden voor bezuinigingen in pakketten doorgenomen. Na deze bespreking gaat de werkgroep vanuit de raad in gesprek met de wethouder over de begroting, waarna eind juni de kaders besproken worden met de gemeenteraad. Tussen de bedrijven door is er ook veel tijd nodig voor gesprekken met inwoners en ondernemers. Er zijn zelfs ook ondernemers die weer nieuwe bedrijven starten en soms ook vol trots hun verhalen vertellen over de investeringen die ze doen in nieuwe machines. Een hoopvolle en vooral positieve ontwikkeling.

 • Weekboek burgemeester, 13 mei 2013

  Veel toespraken en bijeenkomsten in overzicht van de activiteiten uit 2 weken.

 • Weekboek burgemeester, 23 april 2013

  Dit weekboek schrijf ik terwijl ik luister naar een lied van Paul van Vliet, Oranje is de kleur van mijn hart. Prachtig. Wat een gedoe over het officiële kroningslied, beetje jammer.

 • Weekboek burgemeester, 15 april 2013

  Bezuinigen en overleg met de vakbonden

  Maandag had ik een overleg met de vakbonden over de bezuinigingen op de personeelskosten. Dit zijn pittige gesprekken, want de gemeenteraad heeft hier duidelijke wensen. We hebben met elkaar afgetast of er alternatieven zijn voor het afschaffen van het persoonsgebonden budget zonder formatieve consequenties. Een uitdaging dus waar we over enkele weken weer over zullen spreken.

 • Weekboek burgemeester, 8 april 2013

  De eerste dag van de maand was de eerste Paasdag. En deze dag was er natuurlijk reden voor grote oplettendheid, immers het was ook 1 april.

 • Weekboek burgemeester, 2 april 2013

  Stuurgroep veiligheid A4

  Op maandag was de stuurgroep integrale veiligheid de meest in het oog springende bestuurlijke activiteit. Samen met de gemeente Schiedam volgen we de werkzaamheden voor het tracé 4 en de tunnel/verdiepte ligging. Van belang is dat de het tracé voldoende veilig is voor de gebruiker en de hulpverleningsdiensten in geval van incidenten. In de stuurgroep zijn de burgemeester van Schiedam en Midden-Delfland en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd.

 • Weekboek burgemeester, 25 maart 2013

  VNG bestuurdersdag: decentralisatie kan ook met kleinere gemeenten dan 100.000+

  De eerste dag van de week begon met een bijeenkomst van de VNG voor bestuurders. Aan de orde waren de belangrijke ontwikkelingen waar gemeenten vandaag de dag voor staan. Ook was de Minister van Binnenlandse Zaken aanwezig. Hij gaf zijn visie op de decentralisatie van rijkstaken naar de gemeente. De discussie over de 100.000+ gemeenten is nu ook over, want de minister gaf aan dat dit niet zijn doel is. Het gaat hem om een goede schaal voor de uitvoering van de huidige rijkstaak. Dat kan per onderwerp verschillen. Mooi dat we ons nu niet meer blindstaren op deze schaalgrootte maar de dienstverlening kunnen vormgeven op een manier die bij onze inwoners past. Zo zien we graag de invulling van onze taken.
   

 • Weekboek burgemeester, 18 maart 2013

  Wijkgesprekken

  Maandag waren de gebruikelijke stafoverleggen. Belangrijke aandachtspunten blijven in deze bestuurlijke tijd toch de betrokkenheid van inwoners bij beslissingen en ontwikkelingen in de gemeente. Dat blijft een permanent gegeven. Ook in onze wijkgesprekken komt dit thema terug. We doen veel goed, maar soms ontbreekt het juiste verhaal waardoor misverstanden kunnen ontstaan. Daarom houden we ook weer nieuwe gespreksronden. Vorige maand in Maasland met een grote groep inwoners, deze week in Schipluiden met een kleine groep. Volgende keer gaan we naar Den Hoorn. We nemen echt de tijd voor de inwoners. Heeft u er een gemist, kijk dan in de Schakel of op de website waar het volgende gesprek is. mocht een vraag niet kunnen wachten dan is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met een van de bestuurders.

 • Weekboek burgemeester, 11 maart 2013

  Soms heb je zo van die weken. Er vallen afspraken uit en er komen veel kleine gesprekjes over van alles en nog wat tussendoor. Deze week was er dus zo een. Bijpraten over veiligheid, projecten, strategisch klankborden, oefenen met de musicalband, bezoek aan de huisartsenpost met een van de kids. Een paar dagen extra in de week zou best mooi zijn.

 • Weekboek burgemeester, 4 maart 2013

  Voorjaarsvakantie

  Deze week was de voorjaarsvakantie voor veel kinderen in onze gemeente. Dus tussen de bedrijven door proberen we ook even tijd maken voor thuis. Best wel moeilijk want de vergaderingen van college en raad stonden ook gewoon op de agenda. Dinsdagavond was de tweede vergadering in onze nieuwe raadszaal en we wennen snel aan de nieuwe faciliteiten.

 • Weekboek burgemeester, 25 februari 2013

  Auto-inbrekers gepakt

  Maandagmorgen had ik overleg met de bureauchef van politie. In het weekend was weer eens sprake van enkele auto-inbraken waar ook de politiehelikopter bij is ingezet. Hoewel er op aangeven van inwoners ook een dader gepakt is, blijkt er toch veel behoefte te zijn aan informatie op het moment dat ‘s nachts een heli-inzet aan de orde is. Daar gaan we verder over spreken naast de inzet van sociale media die al plaatsvindt.

 • Weekboek burgemeester, 18 februari 2013

  Broodje met College van B & W Maassluis

  Dinsdagmiddag was het college van Burgemeester en Wethouders van Maassluis bij ons op visite. Naast een korte rondleiding en een streekbroodje hebben we met elkaar gesproken over diverse onderwerpen. Het ging bijvoorbeeld over mogelijkheden op de grensvlakken van onze gemeenten, denk aan de Maaslandse entree, de verkeerssituatie, maar ook andere ontwikkelingen op het gebied van transitie van het sociale domein. Dat laatste betekent zoveel als mogelijkheden zoeken om taken die door het rijk betaald werden en nu op lokaal niveau moeten worden uitgevoerd, zo goed mogelijk te organiseren. Dan moet je op zoek naar nieuwe uitvoeringsorganisaties die voor de klant meerwaarde hebben en ook voor de financiers wel goedkoper moeten worden. De regering  wil bij deze grootschalige decentralisatie eigenlijk uitvoeringsschalen zien van 100.000 inwoners. Ons vertrekpunt zal toch wel de kwaliteit voor de inwoners blijven bij de beoordeling van mogelijke samenwerkingsarrangementen met diverse gemeenten in de regio. Het is overigens totaal niet aan de orde om over de schaal van de gemeenten te gaan discussiëren als het gaat om een technische overdracht van rijkstaken naar de gemeenten, immers die discussie leidt alleen maar af van de feitelijke klus om de zorg voor de inwoners verder te verbeteren.

 • Weekboek burgemeester, 11 februari 2013

  Wijkgesprekken zijn nuttig

  Maandag en dinsdag verliepen met de gebruikelijke interne vergaderingen. Daarin veel voorbereiding voor de officiële opening van het gemeentehuis op donderdag. Dinsdag hadden we de collegevergadering en het maandelijkse gesprek met de journalisten. In de middag was er weer eens een wijkgesprek. Erg nuttig om weer met het college in de gemeente rond te toeren. Heel veel inwoners waren naar de brandweerkazerne in Maasland gekomen. De wethouders zijn intensief in gesprek geweest. Snel nog maar een keertje doen, want de ervaring is wel dat dit soort gesprekken veel inwoners helpen om een compleet verhaal te krijgen van ontwikkelingen in de gemeente. Binnenkort zijn Den Hoorn en Schipluiden aan de beurt.

 • Weekboek burgemeester, 4 februari 2013

  120 digitale bezoekers van de commissievergadering

  Deze week was de eerste raadsvergadering. De vergadering was live  te volgen via de website. Tijdens de commissievergadering vorige week waren er 120 personen die van deze mogelijkheid gebruik gemaakt hebben. Toch een leuk weetje. Na afloop van de raadsvergadering kwam het presidium bijeen voor de vergadertechnische zaken. De nieuwe manier van vergaderen vraagt weer enige alertheid en aandacht voor de procedures, maar we zitten er allemaal in met goede moed en maken er een succes voor de burgers van.

 • Weekboek burgemeester, 28 januari 2013

  Kraamvisite

  De week begon met een bezoek aan de tandarts voor hier en daar een kleine reparatie. En daarna gelijk door op kraamvisite bij ons raadslid Maarten van der Eijk. Het is zo een traditie dat de voorzitter van de raad en de griffier een cadeau brengen aan de pasgeborene. Met moeder, vader, broertje en de kleine nieuwe wereldburger erbij hebben we onze tanden laten knarsen over het beschuitje met muisjes.

 • Weekboek burgemeester, 21 januari 2013

  Status van Europese rechtspersoon voor Cittaslow Europa

  Maandag en dinsdag was ik met diverse bestuurders van Cittaslow International in Brussel. Helemaal mooi op tijd met de trein. In de avond hadden we deel 1 van de bespreking van de werkgroep Cittaslow Europa. Deel 2 was op dinsdag in het Huis van de Nederlandse provincies, waar we met diverse presentaties de financieringsmogelijkheden en inhoudelijke mogelijkheden van het netwerk bekeken hebben. Thans werken we een voorstel uit om Cittaslow Europa onder te brengen in een Europese rechtspersoon, de zogenaamde European Group of Territorial Cooperation (EGTC). Dit biedt rechtstreekse financieringsmogelijkheden door Brussel. Het voorstel moet in de jaarvergadering worden bekrachtigd. De terugreis was een hele tour: de FYRA reed niet, of zoals ze in België schrijven: afgeschaft. Door de vertraging zou ik de commissievergadering niet redden, maar daar was eigenlijk geen man bij overboord doordat die vergadering door technische problemen werd gestaakt. Volgende week dinsdag, de vaste vergaderavond van de politiek, verder. Dus dan zal ik er ook zijn.

 • Weekboek burgemeester, 14 januari 2013

  Gelukkig nieuwjaar

  Een heel goed nieuw jaar gewenst! Met deze wens wil ik dit weekboek graag mee beginnen. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Natuurlijk is er ook veel onzekerheid in de samenleving, maar laten we niet teveel bij de pakken neerzitten en de positieve punten zien.

 • Weekboek burgemeester, 27 december 2012

  Afsluiting van het jaar

  Dit weekboek is de laatste van het jaar 2012. Ook de laatste die ik vanuit de ambtwoning in Schipluiden schrijf. We hebben namelijk besloten om de ambtswoning te verlaten. Mijn vrouw en ik hebben een woning gekocht in Maasland. De redenen voor deze stap zijn divers, maar zijn onder anderen gelegen in de fiscale behandeling van de ambtswoning en de wijzigende rechtspositieregeling voor burgemeesters. Die laatste regeling bepaalt dat burgemeesters die een ambtswoning beschikbaar hebben in plaats van 12% van een bruto salaris vanaf 1 januari 2013 18% van hun salaris als woonkosten voor de ambtswoning moeten betalen. Een stijging van 50%. Het verschil tussen de economische huurwaarde van de woning (die door de fiscus op basis van taxatie is bepaald en die vaak hoger ligt dan de rechtspositionele bijdrage) en de rechtspositionele bijdrage van 18% wordt daarnaast door de fiscus bij de gemeente in rekening gebracht. Al met al enkele zakelijke overwegingen die meespeelden in de beslissing om naar een eigen woning te verhuizen.  Het verhaal ligt overigens behoorlijk genuanceerder dan het verhaal dat het Algemeen Dagblad onlangs naar buiten bracht naar aanleiding van een mail die ik aan de raadsleden verzonden had om ze als eersten te informeren over onze beslissing.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens