Home > Weekboek burgemeester

Weekboek burgemeester 2015

RSS
 • Weekboek burgemeester, 21 december 2015

  Muzikale begeleiding

  De drukke weken aan het eind van het jaar zijn nog in volle gang. Zondagmiddag daarbij ook nog een leuke activiteit in de Woudse kerk. Ik mag de muzikale begeleiding doen bij het kerstfeest van de kinderen. Erg leuk om de kerstsfeer van mooie klanken te voorzien.

 • Weekboek burgemeester, 14 december 2015

  Kunst en cultuur in het weekend

  Het weekend rondde ik af met activiteiten bij het benefietconcert in het Notenschip in Schipluiden van de Stichting Kunst en Cultuur uit Den Hoorn en de dansstudio van Linda Groenewegen. Het thema van de middag was Love life. De opbrengsten gingen naar Fight Cancer. Het werd een mooie middag met dans, zang, muziek en theater. Ik mocht ook nog een woordje doen en daarnaast ging de opbrengst van de selfies met de burgemeester ook in de goede doelenpot. De zaterdagavond was gevuld met een prachtig kerstconcert in de Maria Magdalenakerk in Maasland. Met Let’s sing together, diverse solisten, een toespraak van de burgemeester en een gezamenlijk Ere Zij God is de kersttijd gestart!

 • Weekboek burgemeester, 7 december 2015

  Sint uitgezwaaid

  Gisteravond heeft een grote groep kinderen, ouders en grootouders de Sint uitgezwaaid. Vanaf het Sinthuis in Maasland reist Sinterklaas en zijn gevolg weer terug naar Spanje. En wellicht komt hij volgend jaar weer. Want het is hem uitstekend bevallen in zijn prachtige verblijf in onze gemeente. Duizenden bezoekers in het voormalige gemeentehuis. Complimenten ook namens de Sint voor ieders inzet voor het mooie initiatief.

 • Weekboek burgemeester, 30 november 2015

  Presentaties voorbereiden en Whatsapp-groepen in de buurtpreventie

  De maandag startte thuis. Ik moest presentaties voorbereiden voor later in de week. Het kwam ook wel goed uit, want er moest een nieuwe ketel worden geïnstalleerd. De oude had het begeven en nu was er weer een kans om te investeren in duurzaamheid. Eind van de middag was het wekelijks bijpraten met de politie en daarna hadden we de bijeenkomst “buurtpreventie en belcirkels en Whatsapp-groepen”. Met name die Whatsapp-groepen beginnen een beetje de belcirkels over te nemen. En er zijn er al best veel. En als uit iedere Whatsapp-groep ook een vertegenwoordiger bij de buurtpreventie zit, dan zijn zo’n beetje alle dorpen wel stevig in ogen en oren verdeeld. Goed gevoel als het gaat om onze veiligheid.

 • Weekboek burgemeester, 23 november 2015

  Sinterklaas is weer in Midden-Delfland

  Wat een feest toch iedere keer weer. Jaar in jaar uit komt de Sinterklaas met zijn gevolg naar onze gemeente, in ieder dorp komt hij officieel aan. Als burgemeester heb ik het groot genoegen om de Sint te verwelkomen. En dat is altijd in gezamenlijkheid met heel veel kinderen en ouders, zingen en toespraken en dan op naar pakjesavond. Of wellicht een bezoek aan het Sinterklaashuis in Maasland. Zeer de moeite waard om eens te gaan kijken. Ik ben er ook wel eens te vinden de komende dagen.

  Maandagmiddag was ik in Naaldwijk voor een vergadering van de Raad van Commissarissen van Westland Infra. Onze gemeente is aandeelhouder. De aandeelhouder Midden-Delfland wordt vertegenwoordigd door de wethouder financiën. De commissaris is er voor toezicht op de directie en het bedrijfsbelang. Het bedrijf keert jaarlijks een behoorlijk dividend uit aan de gemeente waar de gemeentelijke portemonnee “blij” van wordt.

 • Weekboek burgemeester, 16 november 2015

  Aanslag in Parijs

  De gebeurtenissen in Parijs van afgelopen weekend houden iedereen bezig. Velen vragen zich af waarom dit? Anderen analyseren hoe het toch komt, weer anderen denken na hoe deze terreur stoppen kan. Duidelijk is dat onze veiligheid geen absoluut gegeven is en er veel inzet nodig is om krachten die hier zeer negatief op inwerken tegen te gaan. Met open hart naar diegene die vluchten voor de terreur, maar ook met verstand hard optreden tegen diegene die terreur als middel zien om hun doel te bereiken. Ook op onze website staat een nader bericht en een link naar het condoleanceregister ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Parijs. De vlag hangt maandag halfstok.

 • Weekboek burgemeester, 9 november 2015

  Maandag vergaderdag

  Een druk weekje achter de rug en ook een volle week voor me. De week begon met een dag vol afstemmingsoverleggen. Met de griffier bijvoorbeeld over de vergaderingen in de komende week, maar ook de voorbereidingen van de besprekingen over oplossing van de waterproblematiek in de verdiepte ligging van de nieuwe Rijksweg A4. Ook was er stafoverleg politie, waar we ook alvast naar de komende jaarwisseling hebben gekeken. Het is weer belangrijk dat in ieder dorp een koppeltje politie is om de jaarwisseling te begeleiden. Het gaat eigenlijk al wel jaren goed, men houdt toch wel steeds meer in het oog dat vernielen niet normaal is, ook niet met oud en nieuw. En dat hou ik graag zo. Eind van de middag was er een bijeenkomst over de processen van de rampenbestrijding. Ik had er meer van verwacht, maar goed, je kunt niet alles hebben. Laten we maar voluit gaan bij de rampenoefening op 26 november ter voorbereiding op de opening van de A4.

 • Weekboek burgemeester, 2 november 2015

  Cittaslow ambassadeurs actief

  De week begon met een gesprek met de Cittaslow Nederland ambassadeurs. We hebben met elkaar weer wat bijgepraat en de plannen voor het komende jaar besproken. Het Nederlands Cittaslow netwerk wil de ambassadeurs actief inzetten om het netwerk verder te versterken. Presentaties in den lande en hier en daar ondersteuning van activiteiten hoort hierbij.

 • Weekboek burgemeester, 26 oktober 2015

  Volle accu

  Maandagmorgen was de eerste afspraak bij de garage. De accu is stuk, maar binnen tien minuten zat een andere erin en door naar kantoor, voor een bewogen weekje zal later blijken. Een letterlijk volle accu kan ook wel van pas komen denk ik. Op de eerste dag van de week die voor het gezin ook herfstvakantie heet, kreeg ik nog een mooie prijs. Uit de inzendingen bij de wedstrijd op Montmartre in Den Hoorn op monumentendag was juist mijn inzending getrokken. Een mooie aquarel vanuit  ‘t Woudt geschilderd was de prijs die ik kreeg. Die krijgt een leuk plekje op het gemeentehuis.

 • Weekboek burgemeester, 19 oktober 2015

  Tijdelijke huisvesting statushouders, ingewikkeld thema

  Maandagmorgen begon de dag al vroeg met een extra vergadering van het College van B&W. Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van de voorbereiding van de besluitvorming over de tijdelijke huisvestingslocatie voor statushouders. De keuze was na wikken en wegen gevallen op het meest zuidelijk gelegen deel van de Kreekzone in Den Hoorn. Deze locatie is snel geschikt te maken voor bouw van tijdelijke woningen voor 75 à 100 statushouders die doorstromen uit de asielcentra naar gemeenten. De locatie moet beschikbaar blijven tot de tijd dat de reguliere sociale woningvoorraad in de gemeente, in alle dorpskernen, is uitgebreid. Dat kost naar verwachting 5 tot 7 jaar. De brief met informatie over het voorstel voor de locatie werd die dag verder afgerond en aan de raad verzonden. Ook de inwoners die in de omgeving wonen hebben die dag een brief ontvangen. Met deze informatie zou de gemeenteraadscommissie op dinsdagavond in gesprek gaan met het college over de koers op weg naar besluitvorming op 27 oktober. Dat dit best een hele klus zal zijn realiseert iedereen zich terdege. En daarbij zijn we niet de enige gemeente die op dit onderwerp thans besluiten moet nemen, immers de rijkstaakstelling geldt verplichtend voor iedereen. Op dinsdagavond vergaderde de commissie met zoals verwacht een heleboel publiek. Ook een hele rij insprekers wilde een reactie geven op het voorstel tot huisvesting van statushouders. Voor nadere informatie over dit punt verwijs ik graag naar de website van de gemeente. Het onderwerp zal nog wel een tijdje de gemoederen bezig houden, er volgen nog informatiebijeenkomsten voor inwoners en het college heeft de opdracht gekregen ook te zoeken naar locaties om de tijdelijke huisvestingvoorzieningen meer over de dorpen te spreiden.

 • Weekboek burgemeester, 12 oktober 2015

  Cittaslow: stil staan bij identiteit en aan de slag met de vooruitgang

  Maandagmorgen was de jaarlijkse bijeenkomst met ons personeel. Ooit de Cittaslow belevingsdag genoemd. We staan met elkaar stil bij waar we als gemeente goed in zijn, wat onze identiteit is en wat we willen bereiken. Natuurlijk staan daar dus de waarden centraal die we als Cittaslow zo belangrijk vinden: kwaliteit van landschap, de gastvrijheid, de innovatie, de kwaliteit van dienstverlening, als enkele voorbeelden. Met een toespraak van ondergetekende en een discussie onder leiding van onze directeur kwam de spirit er goed in. Daarmee zijn we ons gebied in gefietst naar zo’n 35 punten in de gemeente om daar een positieve en verbeterfoto van te maken. Deze foto’s werden na de fietstocht in de raadszaal besproken en van een actie voorzien. Lekker positief aan de slag zo op de maandag, daar hou ik van.

 • Weekboek burgemeester, 5 oktober 2015

  Staatssecretaris op bezoek bij boeren

  Op maandagmorgen waren de gebruikelijke afstemmingsoverleggen en in de middag mocht ik het openingswoord verzorgen bij het werkbezoek van staatssecretaris Dijksma aan onze gemeente. Ze ging in gesprek met een delegatie boeren. Ik denk dat ze weer een goed beeld heeft van onze innovatieve boeren die samen met haar toekomst zien in ons gebied. Natuurlijk vraagt dit nog wel een en ander van politiek en ondernemer, maar er zijn goede kansen om te benutten.

 • Weekboek burgemeester, 28 september 2015

  Maandag, van alles wat

  Maandagmorgen natuurlijk weer mijn weekboek geschreven met de belevenissen van de week ervoor, daarna volop bilateraal overleg. Ook over de grondwaterproblematiek bij de A4. Ook diverse kranten besteden hier nu aandacht aan. Het is wel spannend of er een afdoende oplossing kan komen. Daar zal nog wel veel overleg over plaatsvinden deze weken.

  In de middag was ik in Akkerleven voor een 60-jarig bruidspaar, het molenaarsechtpaar te Schipluiden. Met een mooie lach van de bruid, een boeket en een opgewekte bruidegom werd er weer een mooi plaatje gemaakt. Daarna had ik nog een vergadering van de Raad van Commissarissen van Westland Infra en kon me daarna weer naar Schipluiden spoeden voor een bijeenkomst in de serie inspiratiebijeenkomsten voor het nieuwe uitvoeringsprogramma gebiedsvisie 2015-2025.

 • Weekboek burgemeester, 21 september 2015

  Midden-Delfland nodigt uit

  Na een druk weekend weer vol energie aan de slag op kantoor. Maar eerst in de ochtend een representatieve verplichting met gasten van Wilgenrijk. De nieuwe wijk in Maassluis is in aanbouw en probeert natuurlijk ook aan te sluiten op de mooie Midden-Delfland omgeving. Met de boot hebben we een tochtje gemaakt, met de stoere boeren boterham voor tussen de middag. ’s Avonds was in de Oude Veiling een bijeenkomst ter voorbereiding op de 24 uur Midden-Delfland conferentie op 30 en 31 oktober. Dit keer ging het over poorten en voorzieningen. Daar bedoelen we dus de entrees mee die ons gebied markeren. Waar je kunt parkeren en dan doorgaat met het verzamelen van “Midden-Delfland-genietmomenten”. Op de fiets, wandelen, varen, scooteren: eigenlijk kan alles wel in ons gebied of we verzinnen er wel iets nieuws bij. Diverse ondernemers hebben de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd in Midden-Delfland, vergelijk het aanbod van 2004 maar eens met dat van nu. Maar nu gaan we opnieuw de uitdaging aan om nog meer te innoveren en mogelijkheden te verruimen.

 • Weekboek burgemeester, 14 september 2015

  Een weekje vol afwisseling

  Maandag begon de week met allerlei overleg. Ik bereidde voor de Hogeschool Den Haag  een studieavond voor over overheidscommunicatie. Leuk om vanuit het perspectief van de burgemeester met studenten te sparren. Dinsdag was collegedag. Ook bezocht ik een 'bruidspaar' in Maasland, nu 60 jaar getrouwd. Leuk om er bij te zijn. ’s Avonds was ik bij de commissievergadering om een onderwerp toe te lichten aan de hand van enkele vragen over Cittaslow. Ik was pas heel laat aan de beurt en dus ook weer laat thuis.

 • Weekboek burgemeester, 7 september 2015

  Begroting 2016 gemeente Midden-Delfland

  De maandag was het college van B&W aan de slag met de begroting 2016. Een stevig dagje uitgaven ramen, kijken waar besparingen mogelijk zijn en actuele wensen inpassen. Het puzzelstukje krijgt zijn vervolg in nog twee sessies in het college en dan moet de programmatekst en financiële vertaling gereed zijn om aan de raad aan te bieden.

 • Weekboek burgemeester, 31 augustus 2015

  Einde reces, de vergaderingen zijn er weer volop

  Deze week vergaderde het college ook weer voor het eerst sinds het zomerreces. Dat bevalt eigenlijk ook best goed, een reces waarin het college geen officiële vergaderingen heeft. Zo kan echt iedereen even de rust nemen om er na de vakantie weer volop tegenaan te gaan. We hadden ook gelijk een aardige agenda met 46 punten. En de bilaterale overleggen zijn er gelijk ook weer volop. Eind van de middag had ik nog een bruidspaarbezoek in Den Hoorn.

 • Weekboek burgemeester, 24 augustus 2015

  De scholen beginnen weer

  Vandaag beginnen de scholen weer. Dan is het ook weer de start van de bestuurlijke activiteiten. Nog even het weekend genoten van een weekendje kamperen met de buurt uit Schipluiden aan de Schie. De Delflandhoeve net op de grens van onze gemeente, maar volop in het Midden-Delfland gebied was de reisbestemming. Niet zo lang onderweg om toch helemaal buiten te zijn. De honden uitgelaten langs de Schie en de fietsers uit Schipluiden kwam ik op de zondagmorgen vroeg al weer tegen.

 • Weekboek burgemeester, 17 augustus 2015

  Na drukke tijd op vakantie

  Deze week schrijf ik weer de eerste editie van mijn weekboek na de vakantie. Voor ons gezin twee weekjes in Italië intensief genieten, na een nog zeer drukke werkweek voor de vakantie. Diverse bezoeken, bestuurlijke overleggen politieregio en veiligheidsregio, afsluiting seizoen met de gemeenteraad  en het landelijk veiligheidsberaad vulden de agenda tot de nok toe. En na die twee weekjes vakantie volop genieten van de vele buitenactiviteiten die de vakantietijd in onze gemeente kenmerken.

 • Weekboek burgemeester, 6 juli 2015

  Opening nieuwe wijk Commandeur-Boumare-Boskamp

  De laatste week voor de vakantie. Dan is er echt nog van alles te doen. Zo was er het weekend de officiële opening van de wijk Commandeur in Maasland. Met diverse activiteiten en een estafetteopening van 6 bruggen werd de wijk echt geopend. Met kinderen en vertegenwoordigers uit het gemeentebestuur werden de bruggen geopend. Zondag bezocht ik nog een 60-jarig bruidspaar.

 • Weekboek burgemeester, 29 juni 2015

  Deze week 11 jaar weekboek

  Wat wel leuk is om dit weekboek mee te beginnen is het feit dat ik al weer 11 jaar dit weekboek schrijf. Dat was ook het burgemeestersblad opgevallen en een stukje hierover kun je lezen in het blad van het genootschap van burgemeesters.

 • Weekboek burgemeester, 22 juni 2015

  Tweede Kamer vergadert over landschap en natuur

  Een groot gedeelte van de maandagmiddag en -avond was ik in de Tweede Kamer voor het debat over de natuurvisie. Ook het amendement over opname van de mogelijkheid om landschappen als Midden-Delfland aan te wijzen als beschermd landschap kwam aan de orde. De Staatssecretaris gaf in haar antwoord aan dat de Wet de mogelijkheid biedt om Midden-Delfland aan te wijzen. Er vindt nog overleg plaats tussen de partijen in de Kamer of en in hoeverre deze mededeling hard genoeg is om de bescherming die gewenst is te realiseren. Op 25 juni vergadert de Kamer er over door.

 • Weekboek burgemeester, 15 juni 2015

  Sport en Spel levert 90.000 euro op

  Met een daverend succes van Sport en Spel was de week afgelopen. Met 90.000 euro opbrengst voor de goede doelen had Maasland weer enkele dagen gezelligheid gemaakt. Dit keer mocht ik op de vrijdagmiddag de bingoballetjes opnoemen. En in de avond deelnemen in de jury van de playbackshow. Ik heb zaterdagavond nog het moment meegemaakt dat de opbrengst bekend werd gemaakt. Super, mooi feest en de complimenten aan de organisatie.

 • Weekboek burgemeester, 8 juni 2015

  Beschermd landschap Midden-Delfland

  Het weekend met in Schipluiden het symposium van de Midden-Delfland Vereniging was wel een bestuurlijk hoogtepunt. De burgemeesters van onze buurgemeenten Rotterdam en Den Haag gaven aan vierkant achter Midden-Delfland te staan in de wens om het landschap te beschermen. Een bomvolle kerk mocht de discussie die uitstekend verwoord staat op de website van de Midden-Delfland Vereniging volgen. Aan het eind heb ik nog een 1-minute pitch gedaan over de kracht van Midden-Delfland en daarvan ook een stukje laten proeven.

 • Weekboek burgemeester, 1 juni 2015

  Kort weekje

  Met het pinksterweekend begon de week. Daarmee begon de werkweek dus op dinsdag. Gelijk met de collegevergadering en een presentatiemiddag. We nemen als college met regelmaat de tijd om ons te verdiepen in bepaalde ontwikkelingen. Dat kan een ruimtelijk plan zijn of bijvoorbeeld de decentralisatie van sociale taken naar de gemeente. Aan het eind van de middag vergaderde ik met het dagelijks bestuur van de Vereniging Regio Water. Deze vereniging van gemeenten houdt zich bezig met de meerwaarde van waterverbindingen in en tussen gemeenten. Met het doel om een en ander te versterken. ’s Avonds vergaderde de gemeenteraad een poosje. Om ongeveer 23.30 uur konden we de vergadering, waarbij de Harnaschpolder het agendaonderwerp was waar veel tijd aan werd besteed de afgelopen maanden, afronden.

 • Weekboek burgemeester, 26 mei 2015

  Rekeningcommissie Veiligheidsregio

  Maandagavond was ik bij de financiële adviescommissie van de Veiligheidsregio Haaglanden. Ik ben al weer een paar jaartjes penningmeester van de veiligheidsregio. De Rekeningcommissie van de VRH spreekt een keer per jaar met de accountant over de jaarrekening en geeft een advies aan het bestuur van de veiligheidsregio. Bij dit overleg  is dan ook de penningmeester aanwezig om bestuurlijke vragen te beantwoorden. De financiële techniek  is voor rekening van de financiële staf.

 • Weekboek burgemeester, 18 mei 2015

  Bijpraten deze week

  Op maandagmiddag was ik in vergadering bij Westland Infra in Poeldijk. De Raad van Commissarissen had daar de reguliere vergadering, maar ook hadden we een lunchbespreking met de ondernemingsraad. Jaarlijks praten we bij over het wel en wee in het bedrijf. Maandagavond heb ik ook even bijgepraat met oud-wethouder en nu Kamerlid Ronald Vuijk. Onze wens om een bescherming voor het groene gebied Midden-Delfland heb ik toegelicht. Woensdag sprak ik met Vera Ronteltap, de projectleider van de Landschapstafel over de strategie van de landschapstafel Hof van Delfland, op korte termijn en op langere termijn. Op korte termijn is toch wel prioriteit dat we de investeringsagenda klaar hebben, zodat deze kan worden aangereikt aan de provincie in verband met de co-financieringsprogramma’s. Dat is overigens allemaal op schema.

 • Weekboek burgemeester, 27 april 2015

  Veel praten deze week

  Maandag en dinsdag heb ik in mijn rondje raadsleden nog eens twee raadsleden gesproken over de ervaring van hun 1 jaar raadslidmaatschap. Dat zijn erg leuke gesprekken, verhelderend en verfrissend. Ook voerde ik overleg met ondernemers voor input op de concept-energievisie en ons duurzaamheidsbeleid. Daar komen ook zeer nuttige invalshoeken uit tevoorschijn.

 • Weekboek burgemeester, 20 april 2015

  Echt Susteren Cittaslow-kandidaat

  Maandagmorgen was de burgemeester van de gemeente Echt Susteren, Jos Hessels,  bij ons op bezoek om te melden dat hij met zijn gemeente graag aansluit bij Cittaslow. We hebben de mogelijkheden verkend en de vereisten besproken. We hebben vastgesteld dat er goede mogelijkheden zijn en de accreditatie zal plaatsvinden zodat certificering in het najaar tot de mogelijkheden kan behoren. In het Limburgs magazine Navenant stond al  een boel informatie over de gemeente en Cittaslow. Complimenten.

 • Weekboek burgemeester, 13 april 2015

  Werken en verbouwen

  Een kort weekje na Pasen. Op 7 april, onze trouwdag, startte ook een kleine verbouwing in huis, dus het zal wel een weekje werken en toezicht houden worden. De verbouwing op de zolder verloopt voorspoedig en diverse Midden-Delflandse bedrijven doen mee. 

 • Weekboek burgemeester, 7 april 2015

  Raad van Commissarissen Westland Infra

  Maandagmorgen begon met een vergadering van de Raad van Commissarissen van Westland Infra. Altijd een boel leeswerk over ontwikkelingen in de energiemarkt. We staan altijd even stil bij de ontwikkelingen op de markt en de positie van Westland Infra. Ook de financiële stukken van het bedrijf passeren de revue en worden besproken met de directie.

 • Weekboek burgemeester 30 maart 2015

  Muzikaal weekend

  Het weekend was vol met muziek. Zo was ik zaterdagavond  bij de uitvoering van de Maaslandse Harmonie en Euterpe. Een gezamenlijk concert. Het klonk goed, vooral het nummer Con Te Partiro, van Andrea Bocelli sprak me aan.  Daar zou ook kerkorgel best fraai in passen. Zondagmiddag was ik bij een uitvoering van Vox Delflandia. In Schipluiden werd in de Hervormde kerk de Johannes Passion uitgevoerd. Met een kussentje in de rug was het goed te doen. Altijd indrukwekkend hoe het lijdensverhaal van Christus zo in de muziek is verwerkt. Ook de solisten waren erg goed. Complimenten dus weer aan de musici in onze gemeenten.

 • Weekboek burgemeester, 23 maart 2015

  Tennis in Maasland

  Het weekend stond vooral in het teken van tennis. Nou niet om zelf een balletje te slaan, maar door andere aanleidingen. Op zaterdag kluste ik mee op de tennisvereniging de Commandeur in Maasland. Immers het was het weekend van NL doet. Dan doe je mee natuurlijk. Op zondag was de opening van de twee nieuwe banen en de minibaan op de tennisvereniging Maasland (TVM). Met een toespraak, een onthulling van een tennisser op sokkel en een boel gezelligheid werd er een mooie dag gemaakt in sportend Maasland.

 • Weekboek burgemeester, 16 maart 2015

  Zeer grote brand Den Hoorn

  Op zaterdagmiddag kwam er via de alarmcentrale een melding van een zeer grote brand aan de Noordhoornseweg in Den Hoorn. Bij dit bedrijf MEEGA Substrates was sprake van enorm zwarte rookontwikkeling en de omgeving werd verzocht de ramen en deuren te sluiten. Met de inzet van 5 tankauto’s, 2 hoogwerkers en 45 man brandweerpersoneel kon de brand meester gegeven worden, een kleine 2 uur na de melding. Ik heb me nog een moment ter plaatse laten informeren. Het bedrijf zal met de verzekering de schade nog wel moeten bestuderen. Ik wens de eigenaar veel sterkte met alle zaken die vanaf nu geregeld moeten worden voor de voortgang van de werkzaamheden.

 • Weekboek burgemeester, 9 maart 2015

  Creatief Midden-Delfland

  Vrijdagavond mocht ik de tentoonstelling Creatief Midden-Delfland openen. Met een kort informeel woordje, waarna de Midwinterhoornblazersgroep de tentoonstelling letterlijk mocht openblazen. Het was erg druk op de tentoonstelling waarvoor 45 exposanten een kunstwerk beschikbaar hadden gesteld. Zeer de moeite waard om in het Tavenu in Maasland de kunst van onze inwoners te bewonderen.

 • Weekboek burgemeester, 2 maart 2015

  You never walk alone!

  De streekderby SV Den Hoorn tegen VV Schipluiden was een mooie afsluiting van de week. Met een score van 1-1 bleef de wedstrijd onbeslist. De derby was wel  in het voordeel van de penningmeester vanwege de derde helft. Bij aanvang van de wedstrijd werd Cor van Holsteijn in het zonnetje gezet door de KNVB. Deze vrijwilliger die ernstig ziek is, werd per ambulancebrancard naar het veld gebracht waar hij een onderscheiding kreeg voor zijn jarenlange inzet en zelfstandig het veld op liep om de aftrap te doen. Samen met de speler van de week Danny Klein. Een massaal “you never walk alone” klonk van de supporterstribune. Geweldig deze SUPPORT voor zo’n man! Daar zijn onze dorpen toch zo sterk in.

 • Weekboek burgemeester, 23 februari 2015

  Project X de Lier

  Op de eerste dag van de voorjaarsvakantie schrijf ik mijn weekboek met de belevenissen van vorige week. Die week begon met een extra driehoeksoverleg in Naaldwijk. Deze veiligheidsvergadering was nodig vanwege de aangekondigde project X party op de Noord-Lierweg. Hoewel deze locatie in de gemeente Westland gelegen is, was het ook relevant om als gemeente Midden-Delfland aan te sluiten. Immers bij wanordelijkheden is de gemeentegrens niet de grens waarbij dit vanzelf ophoudt. Dus ook in onze veiligheidsstaf werd dit project, of beter gezegd, het niet doorgaan ervan, in verband met eventuele maatregelen scherp gevolgd. In de week werd tot en met zaterdagavond laat goed contact gehouden met de politie. Gelukkig is er geen sprake geweest van een grote toeloop zoals eerder in het land fors uit de hand liep.

 • Weekboek burgemeester, 16 februari 2015

  Koersbal als kop van de week

  De week begon erg gezellig. In de Singelhof was ik uitgenodigd om met wethouder Houtenbos, de dorpswethouder voor Maasland een partijtje koersbal te doen. Natuurlijk beiden geheel onervaren met dit behendigheidsspel lieten we de wedstrijd eindigen op een gelijk spel. Nou ja ons ging het ook niet om de winst, maar om het meedoen. En dat was ook juist het thema van deze week. Meedoen met de activiteiten van het ouderenwerk. Leuk om flink wat te praten met de aanwezigen.
 • Weekboek burgemeester, 9 februari 2015

  Op het hoofdbureau van politie in Den Haag

  Maandag was ik op het hoofdbureau van politie in Den Haag. Daar zijn de burgemeesters in een bijeenkomst bijgepraat over de ontwikkelingen in onze eenheid op het gebied van de jihadstrijders en Syriëgangers  en daarmee samenhangende veiligheidszaken. Ook de Minister van Veiligheid en Justitie was daarbij aanwezig. In de middag was ook ons lokaal veiligheidsoverleg met de zaken die in onze gemeente aan de orde zijn. Daarbij is de bureauchef aanwezig en nemen we de prioriteiten van de week door. Ook de overlastdossiers en sociale problemen die raakvlakken hebben met veiligheid komen op de agenda en worden van een integrale aanpak voorzien.

 • Weekboek burgemeester, 2 februari 2015

  Openbare orde en problematiek

  Maandagmorgen start de week altijd met de stafvergadering openbare orde en veiligheid. Met de politie en de beleidsmedewerkers OOV spreken we over de zaken in de afgelopen week en bespreken we de aanpak van de komende week. Ook komen meer specifieke items aan de orde die spelen op het gebied van burengerucht en of meervoudige zorgproblematiek met een veiligheidsaspect. Zeker nu met ingang van 1 januari jeugdzorg op het bordje ligt van de gemeente zien we toch steeds meer van de samenleving is mijn indruk en vraagt het hier en daar om een stevige regie. En dat begint met een goede informatiepositie.

 • Weekboek burgemeester, 26 januari 2015

  Georganiseerd Overleg Veiligheidsregio over personeelszaken

  Op maandagmorgen vroeg op pad voor het Georganiseerd Overleg van de Veiligheidsregio Haaglanden. Diverse arbeidsrechtelijke aspecten worden daar met vertegenwoordigingen van de vakbonden besproken. Ik ben daarbij als penningmeester van de VRH. Goed om met deze afvaardiging  ook bij te praten over de ontwikkelingen in de VRH. Ook voor de lange termijn. s’ Middags was het gebruikelijke overleg met de politie op de agenda.
  Dinsdag vergaderde het college in de ochtend en hadden we in de middag een strategische themamiddag over het communicatiebeleid van de gemeente. Aan het eind van de middag werd ik in Maasland verwacht voor een bezoek aan een 60-jarig bruidspaar. Het feest werd gevierd aan de Kerkweg. Woensdagmorgen was de voormalig bureauchef op bezoek voor een afscheidsmoment. Even bijgepraat over de ontwikkelingen van de nationale politie.

 • Weekboek burgemeester, 19 januari 2015

  Vergaderen, weer full swing

  De maandag was weer lekker gevuld met allerhande overleg. De dinsdag kwam er naadloos achteraan met de collegevergadering, staf financiën van de Veiligheidsregio, het presidium en de commissievergadering. Ook stond het schrijven van het voorwoord voor het programmaboekje voor Koningsdag in de agenda. De tijd gaat snel voort. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn, de burgemeester en de griffier. We bespreken de technische zaken, agendering en thema’s van strategische aard.

 • Weekboek burgemeester, 12 januari 2015

  Overleg over meerjarenbeleid Cittaslow International

  Vannacht kwam ik terug uit Italië voor een bespreking met de voorzitter en secretaris van Cittaslow Internationaal. In Pollica heb ik in mijn rol als vicevoorzitter van Cittaslow International twee dagen intensief werkoverleg gevoerd met de collega’s. We hebben ook de outline gemaakt van het meerjarenbeleidsplan. Ook hebben we de voorbereidingswerkzaamheden van de EGTS ter hand genomen alsmede de jaarvergadering in Juni die gecombineerd wordt met een dag op de Expo Milaan. Daar zijn we ook vertegenwoordigd met inhoudelijke bijdragen over de rol van landschappelijk fraaie gebieden bij de kwaliteit van het leven en voedsel op onze planeet. Denk dan ook aan ons project duurzaam boeren. Verder allerhande verenigingszaken, variërend van de betrokkenheid van nationale netwerken met elkaar, kennisdeling via webseminars en de verdere verbetering van ons kwaliteitskeurmerk. Ook worden de 100 beste ideeën op het gebied van milieu, sociale infrastructuur, identiteit, gastvrijheid, etc. weer verzameld om op de jaarvergadering te presenteren. Bij het diner werd ik gevraagd (een leukigheidje) om een pizza te bakken. Nooit eerder gedaan, maar met wat hulp lukte het vrij aardig. Al met al intensieve dagen, want vrijdagmorgen ging de wekker al om 04.30 uur en zondagnacht om 01.00 lag ik weer thuis in mijn bed.

 • Weekboek burgemeester, 5 januari 2015

  Een gelukkig Nieuwjaar!

  Alle lezers van mijn weekboek wens ik ook deze keer weer een heel gelukkig Nieuwjaar. Natuurlijk wens ik dat iedereen eigenlijk wel. Met geluk en gezondheid heb je toch wel ingrediënten waar je een heel eind mee kunt komen. Jammer voor mijzelf, op 1 januari kreeg een flinke bronchitis me in de greep. Met koude rillingen en koorts, dus was mijn idee direct naar bed en een paar dagen erg rustig aan doen.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens