Home > Weekboek burgemeester > Weekboek burgemeester, 1 april 2019

Weekboek burgemeester, 1 april 2019

RSS

Raadsperiode 2018-2022

De dagen gaan snel, de weken vliegen voorbij, het jaar is zo om. Zo zijn we alweer een jaar onderweg met de nieuwe gemeenteraad. Met het college iets minder lang, maar ook hier gaat het aardig opschieten. De tijd van kennismaken is voorbij, de wens om politieke voornemens te realiseren wordt omgezet in te nemen besluiten. Natuurlijk is er altijd de vraag hoe we het een en ander gaan betalen. Dat vraagt prioriteiten stellen en keuzes maken. In die fase zijn we nu beland. Creativiteit en samen optrekken bij gebiedsontwikkeling of programma’s kan helpen.

Bestuurlijk overleg met Maassluis

Dinsdag stond een bestuurlijk overleg op de agenda bij onze buurgemeente Maassluis. Dit overleg kan gezien worden als een kennismaking. Maar dan wel aan de hand van een agenda met zaken die we allebei belangrijk vinden. Denk aan bereikbaarheid van onze gemeenten, maar ook aan landschap en ontwikkeling van de vrije tijdseconomie.
 

Bruidspaar 50 jaar getrouwd

Eind van de middag bezocht ik een 50-jarig bruidspaar en feliciteerde het paar namens de gemeente. Natuurlijk stond er een fotograaf klaar voor de foto van het bruidspaar met de kinderen, kleinkinderen en de burgemeester.

Raadsvergadering

Dinsdagavond was er weer een raadsvergadering. Aan het begin van de vergadering herdachten we Annie Schouten. Jarenlang was zij raadslid. Een jaar geleden nam ze afscheid van de raad. Ze overleed onlangs op 69-jarige leeftijd.

Rondvraag Heuls vaarseizoen

Tijdens de rondvraag kwam er voor mij een vraag over de opening van het Heuls Vaarseizoen. Hoewel dit evenement maar voor een klein deel over Midden-Delflands water vaart, was er toch aanleiding om er even over te spreken. Twee aspecten, geluid en veiligheid, werden kort toegelicht en dat was afdoende. Helaas kon de organisator niet garanderen dat de tocht op een bepaald gedeelte op de route een stuk minder geluid zou produceren, een respectmoment voor het landschap in onze gemeente. Ook de geadviseerde beveiliging van het evenement, dat in de afgelopen jaren steeds groter werd, werd een hobbel. Die verantwoordelijkheid kon en wilde de organisator niet meer, waardoor hij besloot het evenement niet langer te organiseren. Dit besluit valt te respecteren. Ook WOS publiceerde hierover.

Vergaderingen in Den Haag

Op woensdagmorgen was ik op het gemeentehuis in Den Haag voor de vergadering van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. Ik behandel in het dagelijks bestuur de portefeuille Financiën en neem ook de portefeuille Personeel & Organisatie waar. Omdat ik toch in Den Haag was, kon ik gelijk door naar het gebouw van de Unie van Waterschappen waar onze Vereniging Regio Water gevestigd is. Daar bespraken we het watercongres van 5 april in Maassluis. We gaan nog een paar reminders versturen en een speciaal bericht aan de nieuwe Provinciale Statenleden. Zij zijn vanaf deze week allemaal nieuw in functie, het zou super zijn als zij ook meepraten over de waterrecreatieambitie van onze provincie.

Internationaal gesprek

Donderdag stond een telefonische afspraak op de agenda met het Europese bureau dat de inschrijving begeleidt van de Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking. Ik nam jaren geleden het bestuurlijk initiatief om een EGTS op te richten voor Cittaslow International. Met deze Europese rechtsvorm kunnen we nu internationaal programma’s draaien. Denk aan nieuwe concepten op stad-land relaties, kwaliteitsprogramma’s die passen bij de waarden van Cittaslow. Het mooie van EGTC is, dat er meer financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn dan die je als gemeente alleen kunt benutten. Ik hoop dan ook dat we met diverse gemeenten in Cittaslow-verband die samenwerking kunnen vormgeven nu de officiële toestemming van Brussel voor de 73e EGTC in Europa er aan zit te komen. Over al deze zaken en procedures heb ik contact met onze Europese adviseur in Brussel.

Landelijke Naturalisatiedag

Hoewel de landelijke naturalisatiedag op 15 december is, vierden wij dit moment afgelopen week. We eten dan traditioneel pannenkoeken in de pannenkoekenboerderij in Maasland met de nieuwe Nederlanders. Met een kort woord van welkom, de ceremonies zijn immers al geweest, vieren we het Nederlanderschap ook met een cadeau. Hoe kan het ook anders, met een vlaggenmast, vlag en wimpel.

Regionale meldkamer

Vrijdag was ik bij een gesprek op het politiebureau aan de Katschiplaan in Den Haag. Dit is ook de plek van onze meldkamer. Het gesprek was met de stuurgroep meldkamer waar ik ook in deelneem. We houden vinger aan de pols voor wat betreft de vormgeving van de landelijke meldkamerorganisatie. En we praatten de leden van de Tweede Kamer bij over onze zorgen bij de landelijke meldkamer ambitie. Wij vinden dat er aandacht moet zijn voor regionale realiteit bij de aanpak van incidenten. De ene provincie is de andere niet. Zo rijden bijvoorbeeld in onze regio twee brandweervoertuigen van twee zijden aan op een melding van een woningbrand. Dat is niet overal in het land zo. Komt de een vast te zitten in het verkeer dan kan de andere wel op tijd zijn. Het is belangrijk dat deze afspraken gehandhaafd blijven, anders gaat het veilígheidsniveau onderuit. Als burgemeesters hierop worden aangesproken, dan is het uiterst vervelend als we dan moeten verwijzen naar een landelijk verantwoordelijke. De kamerleden nemen onze observatie en zorgen mee in het debat met de minister.

Lokale evenementen

Eind van de middag werkte ik mee aan een trailer voor de Boeren- en Paardendag voor social media . Een filmpje dus. Voor ik weer op huis aan kon, was het alweer richting zessen.

Bestuurlijke brieven

Ook moesten er nog enkele bestuurlijke brieven ondertekend worden, waaronder één die bezorgd moest worden. Deze brief had te maken met mijn voornemen tot sluiting van een bedrijfspand/-schuur dat in verband gebracht wordt met activiteiten die de openbare orde in de gemeente negatief beïnvloeden. De politie bezorgde namens mij de brief.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens