Home > Weekboek burgemeester > Weekboek burgemeester, 1 juli 2019

Weekboek burgemeester, 1 juli 2019

RSS

15 jaar in Midden-Delfland

Vandaag 15 jaar geleden startte ik, na 13 jaar bestuurlijk werk in Rotterdam, mijn werk als burgemeester van Midden-Delfland. Het begon allemaal met de installatie in de Oude Kerk van Maasland op 1 juli 2004. In handen van de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland legde ik de eed af en mijn reis (met ambtsketen en voorzittershamer) in Midden-Delfland begon. Vijftien jaar lang kon iedereen lezen waarmee ik aan de slag was. En nog altijd werk ik iedere dag vol energie aan onze prachtige opdracht: het behoud en de ontwikkeling van het mooie Midden-Delfland als groen hart van de stedelijke regio. De regio heet inmiddels de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Midden-Delfland heeft de status van Bijzonder Provinciaal Landschap én we maken deel uit van de internationale vereniging Cittaslow. Met 250 gemeenten wereldwijd delen we dezelfde ambitie: werken aan de hoogste kwaliteit van leven in onze gemeenten. Iedere dag werken we aan de zaken die er écht toe doen, die het leven van onze inwoners raken. Altijd richten we ons op dat wat het leven aangenamer kan maken en de leefomgeving beter. We zijn er met elkaar ver mee gekomen. Midden-Delfland kreeg de kans om als nieuwe gemeente aan de slag te gaan en we kunnen vaststellen dat we ons hebben ontwikkeld tot een zelfbewuste, verantwoordelijke gemeente die groot genoeg is voor de opdracht van ons gebied. Naar de toekomst toe moeten we vooral doorzetten op de authenticiteit van ons gebied. De dingen doen die erbij passen en consequent de waarden waarvoor Midden-Delfland staat uitdragen. Met de kwaliteitsspiegel van Cittaslow stellen we onszelf iedere dag de vraag of we op koers zijn. Of we bewust de goede dingen doen en de juiste keuzen maken in het belang van Midden-Delfland. Dat blijft de opdracht, vandaag en in de toekomst. Een opdracht waar we allemaal voor staan. Gemeenteraad, wethouders, burgemeester en natuurlijk onze inwoners. Zij vormen het DNA van ons gebied, zij geven vorm aan PUUUR Midden-Delfland. Met elkaar mogen we best ook een beetje trots zijn op ons Midden-Delfland.     

Hamerstukken

Deze week hadden we de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Op dinsdagavond behandelden we nog ruim 25 agendapunten. Dat kon overigens heel vlot, want er was in de commissie ter voorbereiding van de raad goed en stevig doorgewerkt. Het grootste deel was een hamerstuk. Dat houdt in dat er een heleboel agendapunten zonder verdere bespreking in de raad konden worden afgehamerd. Een hamerstuk dus. Vrijdagmiddag hadden we met de gemeenteraad, commissieleden en partners een leuke informele afsluiting van het seizoen op de Adrianahoeve: op excursie met de schaapsherder. Daar leerden we dat je ook zonder al teveel praten of discussie schapen de juiste kant op kunt krijgen. Zeer boeiend om te ervaren hoe je 50 schapen in een hok kunt krijgen zonder tekst, maar alleen met de juiste lichaamshouding.

Werk in de regio

Woensdag was het de dag van regionale overleggen. Dit keer stond de bestuursvergadering van de veiligheidsregio op de agenda. Dat was in Den Haag. Daarnaast had ik bestuurlijk overleg van de Vereniging Regio Water en de regionale waterambitie (vaarroutes, investeringen enz.). ’s Avonds was ik in de studio van TV West voor de opname van het TV-programma Dit was juni. Ik was uitgenodigd naar aanleiding van mijn orgelconcert dat ik cadeau had gedaan aan onze 20-jarige vereniging Cittaslow.

Koninklijke besluiten en felicitaties

Donderdag was er een naturalisatieceremonie op het gemeentehuis. Dit keer mocht ik weer 5 nieuwe Nederlanders welkom heten en het Koninklijk Besluit tot verlening van het Nederlanderschap uitreiken. Altijd een bijzonder moment. ’s Middags ging ik op bezoek bij een Gouden Huwelijksfeest. In Den Hoorn bracht ik onze felicitaties over met een bloemetje voor het echtpaar.

Nieuwe ambassadeurs van Midden-Delfland

Vrijdag had ik de echtgenotes van diverse ambassadeurs op visite. De dames maakten na een presentatie op het gemeentehuis een tour door Midden-Delfland. Ze waren zo onder de indruk dat ze vast van plan zijn terug te komen. Daarmee zijn ze allemaal een beetje ambassadeur geworden van Midden-Delfland. En dat vinden we natuurlijk helemaal prima.

Veteranendag en streeklunch

Zaterdagmiddag had ik de veteranen op bezoek die niet meer naar het Malieveld kunnen vanwege hun hoge leeftijd. We danken en waarderen onze veteranen voor hun inzet. We lunchten op het gemeentehuis en we kijken samen naar het defilé.

Boeren- en Paardendag Schipluiden

Zondag was er nog een representatieve handeling, de opening van de Boeren- en Paardendag in Schipluiden. Het plan was om de dag te openen met een carbidknal, maar helaas was de melkbus foetsie. Het werd dus een korte toespraak aan het begin van een supergezellige dag die goed past bij onze gemeente.   

Reageren op deze tekst? Stuur uw e-mail naar burgemeester@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens