Home > Weekboek burgemeester > Weekboek burgemeester, 11 juni 2019

Weekboek burgemeester, 11 juni 2019

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

Collegevergadering op maandag

Op maandag was de collegevergadering. Dat is altijd in de week van het VNG congres. Want dat beslaat de dinsdag en de woensdag en in heel Nederland vergaderen de colleges op dinsdag. Dus vandaar. Op het eind van de dag ook de veiligheidsissues besproken. Evenementen, vergunningen en diverse sociaal maatschappelijke kwesties, buurtproblematiek zeg maar.

Congres Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG

Op dinsdag vroeg uit de veren voor het congres van de Nederlandse gemeenten in Barneveld. Met diverse sprekers werd er ingezoomd op de manier waarop we in Nederland vorm geven aan het openbaar bestuur. De wens om dat zoveel mogelijk vanuit perspectief van inwoners te doen wordt wel gedragen, maar de praktijk is en blijft weerbarstig. Zo’n congres geeft wel weer voldoende stof tot scherpte.

VNG-congres

Woensdagmorgen was ik helaas weer in het ziekenhuis in Breda waar mijn vader terechtgekomen is. We kennen het uiterst sombere levensperspectief. Samen met de artsen hebben we besloten dat verdere zorg gegeven gaat worden in een hospice. Ik hoop dat het lukt om een plekje in de buurt te vinden. Eind van de middag in de Oude Kerk Maasland werd ik geïnterviewd door de WOS over mijn orgelconcert tijdens het jaarcongres van Cittaslow International. Met natuurlijk ook een klein stukje muziek erbij.

Vernieuwend werken politie Nederland

Woensdagmiddag was ik in Naaldwijk op het politiebureau. Daar was ik uitgenodigd voor een meeting met de stuurgroep “vernieuwend werken” van de politie. Dit programma daagt de politie uit om gegeven de schaarse capaciteit en wellicht ook wel structurele tekorten aan menskracht slimme werkvormen te kiezen en uit te voeren zodat maximaal veiligheidszorg geleverd kan worden. Onze regionaal opererende buurtveiligbus is zo’n initiatief, dus die hebben we aan de vertegenwoordigers van de landelijke stuurgroep getoond. En iedereen ook weer kei-enthousiast. De buurtveiligbus zal toch echt wel navolging krijgen denk ik zo.

De buurtveiligbus


De stuurgroep bekijkt de buurtveiligbus

Georganiseerd overleg

Op donderdag was ik in Den Haag voor het georganiseerd overleg (ondernemingsraad en vakbondsvertegenwoordigers) bij de Veiligheidsregio Haaglanden. Ik zit deze bijeenkomst voor vanuit de rol die ik in de VRH heb, namelijk die van portefeuillehouder financiën, personeel en organisatie. Goed constructief overleg over diverse arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Het is zo fijn dat we in een open sfeer elkaar goed kunnen informeren, vanuit bestuur en directie naar de echte werkers en omgekeerd.

Georganiseerd overleg

Samen werken en samen investeren

Vrijdagmiddag was in de gemeente Lansingerland de vergadering van de landschapstafel Hof van Delfland. Tijdens deze bijeenkomst hebben we enkele ambities doorgenomen. De ene is een optimaal fietspadennnetwerk in de regio Den Haag - Rotterdam. Er is nog wel wat te doen om diverse barrières te slechten en betere, mooiere routes te maken. Hiervoor ligt er nu een inventarisatie en wordt deze eind december voorzien van een reëel uitvoeringsprogramma. Als we echt deze ambitie willen realiseren dan moeten de gemeenten samen investeren, zodanig dat gemeenten beter met elkaar verbonden zijn. Eind van het jaar maken we de balans op of het wil lukken. Ook hebben we een zelfde plan voor water verbindingen gemaakt. Ook hier gaan we aan de slag om een concreet aantal investeringen te doen om mooie blauwe routes en verbindingen te realiseren. Allemaal bedoeld voor een top woon- en leefklimaat in onze regio.

Lentefeest Den Hoorn en Sport&Spel Maasland

Eind van de middag was ik nog een moment in Den Hoorn. De traditionele senioren-bingo was er weer, van Dios lentefeest. Erg leuk om er weer bij te zijn. Een rondje mee te bingoen en een woordje te spreken tot de aanwezigen. Na de bingo naar het Sport en Spel feest in Maasland. Daar heb ik ook wat uurtjes van geproefd. Lekker babbelen met deze en gene, gezellig dus.

Reageren op deze tekst? Stuur uw e-mail naar burgemeester@middendelfland.nlBingo bij Dios lentefeest


Sport en Spel avond met dochter

Reageren op deze tekst? Stuur uw e-mail naar burgemeester@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens