Home > Weekboek burgemeester > Weekboek burgemeester, 18 februari 2019

Weekboek burgemeester, 18 februari 2019

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

Vergaderingen, afspraken, bespreekstukken en hamerstukken

Na de vaste maandagvergaderingen en kantoorafspraken volgt dan de dinsdag met de vaste collegevergadering. Ook was er de commissievergadering. Op een commissievergadering komen de raadsleden of burgercommissieleden bijeen om onderwerpen te bespreken die daarna doorgaan ter besluitvorming in de gemeenteraad. Soms worden stukken nog wat aangepast als uit de gedachtenwisseling blijkt dat aanpassing het besluit beter maakt, c.q. meer draagvlak geeft. Meestal is het dan een zogenaamd bespreekstuk in de raad. Is er verder geen discussie over dan gaat een stuk naar de gemeenteraad als hamerstuk.

Na de beantwoording van vragen over onderwerpen die niet op de agenda stonden, kwamen de geagendeerde stukken aan de orde. Die van mij achteraan, zodat ik pas laat op de avond aan de beurt was. Ook kwam het bijna vaste agendapunt “Centrumplan Den Hoorn” weer aan de beurt en was er van de zijde van de advocaat van projectontwikkelaar Van Leeuwen ook weer een vol benut inspreekmoment. Hij liet de gemeenteraad desgevraagd fijntjes weten dat wat er ook besloten wordt, het nieuwe winkelcentrum er nog lang niet is, vele bezwaarmogelijkheden zullen nog worden benut. Het klinkt als een slechte strategie, onze inwoners zitten niet op dit soort gedoe te wachten. Die vragen vooruitgang en geen stilstand.

Westerwolde, kennismaking nieuwe burgemeester in Cittaslow netwerk

Op woensdag was ik op pad naar de Cittaslow Westerwolde (Groningen) voor een kennismaking met de nieuwe burgemeester, de heer Velema. Westerwolde is best een eindje rijden. Dus die tijd benut ik dan ook door telefonische afspraken te doen. We hebben over Cittaslow gesproken, de filosofie doorgenomen, de samenwerking bekeken, de programma’s en de verhalen kwamen aan de orde. Zeer nuttig om zo te klankborden.


Op bezoek in Westerwolde.

Nieuwe Nederlander

Donderdag was er weer een naturalisatiebijeenkomst. De ceremonie vond plaats op mijn kamer. Eén inwoner uit Den Hoorn legde de verklaring van Verbondenheid met het Koninkrijk der Nederlanden af, waarna hij het Koninklijk Besluit in ontvangst mocht nemen. Met natuurlijk de felicitaties erbij en een foto bij het portret van de koning.

Kantoorafspraken

Vrijdag had ik een dagje kantoorafspraken. Soms wil je als burgemeester wat achtergrond kennen bij bepaalde ontwikkelingen in de gemeente. Daar moet je tijd in investeren. Dat is belangrijk om ook strategisch goed te kunnen blijven werken in de gemeente. Je komt nogal eens iemand tegen in je werk als burgemeester. In bestuurlijke netwerken, maar natuurlijk helemaal in de samenleving.

Nieuwe tankautospuit brandweer

Op zaterdagmiddag was de ingebruikname van nieuwe tankautospuit brandweer Den Hoorn. Fijn dat er weer goed materieel bijgekomen is, nog wendbaarder en effectiever voor de eerste hulpverlening. De oud-commandant van de Brandweer Schipluiden, mocht de hijskraan bedienen die het doek aftilde van de nieuwe tankautospuit. En natuurlijk de nodige woorden ter inleiding van dit “moment speciale”. Super ook dat de vrijwilligers er een mooi evenement van hadden weten te maken, inzicht in repressief werk maar ook veel aandacht voor de preventie. En natuurlijk stond ook de buurtveiligbus op het plein, met informatie over koolmonoxide.


De nieuwe tankautospuit.

Reageren op deze tekst? Stuur uw e-mail naar burgemeester@middendelfland.nl

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens