Home > Weekboek burgemeester > Weekboek burgemeester, 19 november 2018

Weekboek burgemeester, 19 november 2018

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Maandag startte de dag met een ritje naar de bloemist. Met het boeket bloemen was de eerste afspraak in Maasland. Een 60-jarig bruidspaar mocht ik de felicitaties overbrengen namens de gemeente. Verder deze dag volgden diverse interne overleggen op kantoor in Schipluiden.

Goed gesprek chef politieeenheid Den Haag en buurtpreventie

Eind van de dag had ik vertegenwoordigers van onze drie buurtpreventieteams op bezoek. Ook was de plaatsvervangend eenheidschef van ons politiekorps Den Haag aanwezig. Ik had dit gesprek gearrangeerd naar aanleiding van een brandbrief van buurtpreventie Schipluiden. Diverse verbeterpunten zijn besproken en worden uitgevoerd. Zo ontstaat een maximale betrokkenheid tussen de preventen op straat en de politie. Dat geeft de burger moed. Een goed gesprek en dan lekker “hands on” aan de slag. En we konden overigens ook wel stevig onderstrepen dat onze buurtpreventie super waardevol is. Het zorgt ontegenzeggelijk voor meer veiligheid. En we hebben de de indruk dat ook de plaatsvervangend eenheidschef erg trots is op onze buurtpreventie.

Begroting unaniem aangenomen

Dinsdag was de dag van de begrotingsbespreking in de gemeenteraad. Om 16.00 uur zijn we begonnen met de tweede termijn van de algemene beschouwingen (de eerste termijn was schriftelijk). Ook diverse moties werden besproken en aangenomen. Het meest in het oog springende onderwerp van de avond was de verkeerssituatie in Den Hoorn bij de sportvelden. Daar vond iedere partij wel van dat er snel iets gedaan moet worden, zelfs concrete hulp werd door een enkel raadslid toegezegd. Voor de burgemeestersportefeuille was er nog een motie over zichtbaarheid van wijkagenten. Die moet omhoog. Ik ben het daar zeer mee eens. Het is ook de reden dat we met de veiligheidsregio, politie en het gemeentelijk veiligheidsteam medio december de “buurtveiligbus” gaan presenteren. Een stoere bus die je kunt zien als een mobiel kantoor waar je met de wijkagent in gesprek kunt, waar je meldingen kunt doen, een aangifte kunt laten opnemen, preventie advies kunt krijgen en nog veel meer. De bus zal zeker in al onze dorpen te vinden zijn, bij de winkels, bij scholen, evenementen en dergelijke. En de wijkagenten besturen de bus, dus de zichtbaarheid gaat zeer beslist verbeteren. En ik denk zomaar dat het wel dringen wordt om de bus te mogen gebruiken.


Loting voor de sprekersvolgorde.

Unaniem aangenomen

De begroting werd rond 22.00 uur unaniem aangenomen en dat is een compliment aan iedereen waard. Gemeenteraad, college en ambtenaren hebben een mooie basis gelegd voor de uitvoering in de komende jaren. Het collegeprogramma doet voorzetten en nu doorzetten met elkaar. Dat is wat we met elkaar willen en wat onze inwoners van ons verwachten.

Bezoek aan inwoners

Als burgemeester ben je natuurlijk veel in de samenleving actief. Je woont bijeenkomsten bij. Je doet mee aan activiteiten. Diverse bezoeken leg je af in de gemeente. Je spreekt mensen bij officiële en minder officiële bijeenkomsten, openingen en dergelijke. Maar er zijn ook mensen die daar niet meer bij kunnen zijn. Mensen die altijd klaarstonden voor anderen, maar nu zelf ernstig ziek zijn. Als ‘burgervader’ probeer je dan ook zoveel mogelijk hier en daar een steun te zijn. Het is een rol die voor het grote publiek niet zichtbaar is, maar wel zo belangrijk is. Deze week bezocht ik enkele inwoners met een broze gezondheid en dat maakt je soms ook wel even stil. Het doet je realiseren dat je gezondheid toch wel het allerbelangrijkste is in je leven.

Tien jaar kleinschalig wonen in de Singelhof

Donderdag was in de Singelhof een feestje georganiseerd. Het was tien jaar geleden dat het kleinschalig wonen initiatief gestart werd. Ouderen die bij elkaar wonen, een mooie voorziening in Midden-Delfland. Ik kreeg als burgemeester een boekje uitgereikt. En laat nu daar de burgemeester ook in voorkomen. Enkele jaren geleden had ik daar soep gemaakt voor de lunch. Dat wisten er nog wel een paar te herinneren. Nu geen soep, maar een Cittaslow koekje voor iedereen en bloemen voor het jarige initiatief.


Tien jaar kleinschalig wonen Singelhof.

Bestuurlijk optrekken in de regio vraagt samenwerking

Donderdagavond was de Midden-Delflandse Bestuurlijke Regiegroep MRDH in vergadering bijeen. Op mijn werkkamer in het gemeentehuis hadden we de leden van de gemeenteraad en de wethouder die meedraaien in de commissies van de MRDH samen met de ambtelijke adviseurs bij elkaar. Dit is nodig om elkaar op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de regio. Dat houdt onze gemeente ook op de regionale agenda. Samen werken we aan een sterk groen hart van de metropoolregio.

Ondernemersmanifestatie

Op vrijdagmorgen was de ondernemersmanifestatie op het gemeentehuis. Ruim honderd ondernemers waren afgekomen op het programma waar Lodewijk Hoekstra (bekend van TV, eigen huis en tuin) de keynote spreker was. En met een lekker streekontbijt, lekker lokaal, waren de condities geschapen voor een mooie ondernemersontmoeting. Ook werd aan het eind van de manifestatie de Cittaslow Ondernemersaward (keramiek en cheque van 2.500 euro van de Rabobank) uitgereikt. Deze prestigieuze prijs ging dit jaar naar de Maaslandse onderneming Welvreugd. Zeer verdiend. De manifestatie was weer een mooie gelegenheid om ondernemers met elkaar in gesprek te laten zijn over de zaken waar het vandaag de dag over gaat. Thema’s als duurzaamheid worden concreet als het gaat om verantwoorde verpakkingen, materiaalkeuzen, transportkilometers, produceren voor de stad.


Een geslaagde ondernemersmanifestatie!

Inchecken voor Caecilia Airlines

Zaterdagavond hebben we ingecheckt voor Caecilia Airlines. Gelukkig mooi op tijd voor het ophalen van de boardingpassen, want het muzikale vliegtuig was vol. Het Harmonieorkest, het jeugdorkest en Drumpack pakten stevig uit in de Dorpshoeve en haalden alles uit de kast om iedereen een muzikale beleving te verstrekken. De stewardessen zorgden voor de verdere verzorgen van de muziekvlucht van Harmonie Caecilia in Schipluiden.


Caecilia Airlines.

Reageren op deze tekst? Stuur uw e-mail naar burgemeester@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens