Home > Weekboek burgemeester > Weekboek burgemeester, 23 september 2019

Weekboek burgemeester, 23 september 2019

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

Begroting 2020 klaar

Maandag begon de werkweek met een vervroegde collegevergadering; normaal vergaderen we op dinsdag. Wel wrang dat hoewel het Rijk blijkbaar veel geld over heeft, we op lokaal niveau toch stevig moeten bezuinigen om de ons toebedeelde taken te kunnen blijven doen. Donderdag stuurden we de begroting ter bespreking en vaststelling naar de gemeenteraad. In november staat hij op de raadsagenda.

Prinsjesdag netwerken

Op dinsdagavond was ik bij het traditionele Prinsjesdagconcert. Op de dag waarop de Troonrede wordt uitgesproken en de Miljoenennota gepresenteerd, zijn er veel bestuurders uit het land in Den Haag en dus ook bij het Prinsjesdagconcert. Tijdens de ontvangst en de nazit werd er stevig genetwerkt. Altijd handig zo’n gelegenheid!

Nieuwe directeur Publieke Gezondheid

Woensdag stond een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur Publieke Gezondheidszorg van onze Veiligheidsregio op het programma. Deze functionaris ondersteunt de burgemeester bij zijn taak bij epidemieën en andersoortige A-ziekten. Goed om elkaar gesproken te hebben en niet alleen over ziekten die we niet graag hebben. Ook de nieuwe wetgeving rondom de verplichte opname van mensen (die een gevaar vormen voor zichzelf en/of de omgeving) in een psychiatrisch ziekenhuis kwam aan de orde.

Stikstofproblematiek: woningbouwprojecten hebben natuur nodig

Donderdag was ik in Den Haag voor een bespreking op het kantoor van Hof van Delfland en Vereniging Regio Water. Ook later deze week was ik hier voor een voortgangsoverleg van het Landschapsfonds Hof van Delfland. Wat een centraal thema lijkt te worden, is de stikstofproblematiek die vele bouwprogramma’s in onze regio in de weg zit. Hiermee staan wij als Midden-Delfland met onze groene opdracht weer middenin de regio, zoals destijds met het Urgentie Programma Randstad. Hierin kreeg Midden-Delfland de rol om extra groen toe te voegen om stadsontwikkeling mogelijk te maken. Er ligt een ambitieus investeringsprogramma van ruim 100 miljoen klaar voor groene programma’s en investeringen in waterstructuren in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. We maken kans om dit grotendeels te kunnen financieren vanuit de compensatiemiddelen Stikstof waarvoor het kabinet 1 miljard euro vrijmaakte. Feitelijk moeten we het groene/blauwe landschap verder vergroten zodat steden kunnen doorbouwen. We verkennen regionaal of deze lijn haalbaar is. Alle suggesties zijn welkom. Het zou super zijn als we deze slag kunnen realiseren.

Nieuw programma van WOS; het gesprek met de burgemeester

Donderdagmorgen was de opname voor een nieuw TV-programma van WOS: het gesprek met de burgemeester. Bas Booister interviewde mij. 's Middags bereidde ik mijn presentatie over EGTS Cittaslow voor. Deze Europese Instelling is nu officieel. Volgende week mogen we op de bijeenkomst van alle Europese groeperingen voor territoriale samenwerking toelichten wie we zijn en wat we gaan doen.

Melding: brand in een woning

Donderdagavond stelde de brandweercommandant me op de hoogte van een middelbrand in een woning in Maasland. Helaas bleek de brand lastig aan te pakken. Diverse eenheden, waaronder ook een hoogwerker uit Maassluis, werden ingezet. Ik sprak ook met de bewoners. Daar kan ik als burgemeester van meerwaarde zijn bij een incident die je nooit hoopt mee te maken.

Veiligheidsdriehoek

Vrijdagmorgen had ik overleg met de veiligheidsdriehoek om enkele zaken door te nemen. Dit overleg is bedoeld voor afstemming in het werk van de officier van justitie, politiechef en burgemeester. Het kan gaan om incidentele zaken, maar ook zaken die meer beleidsmatig van aard zijn. Ook De Zonnebloem bracht een bezoekje aan het gemeentehuis. Mevrouw Bijl was er ook bij en vierde haar 101-ste verjaardag.

  

Weekend; werk- en rusttijden

Zaterdag en zondag had ik mijn gebruikelijke orgeluurtje. Dit keer speelde ik met vrienden op de synthesizer. Ook superleuk. Zaterdagavond maakte ik mijn ronde bij de buurtpreventie en op zondag moest ik vroeg uit de veren. Dit keer voor een ochtendje op pad met de schaapsherder. Prachtig mooi zo’n dag in de polder. ‘s Middags nog een rondje met de boot via Vlaardingen naar Maassluis en door naar de veilige thuishaven in Schipluiden.

In het begin van de avond was ik bij De Tuinderij waar ik samen met vele anderen de familie Van Mil condoleerde met het verlies van Joop. Hij was de grote motor achter De Tuinderij. Hij zette er toch maar een 'uniek spulletje' neer. Zovelen kregen bij De Tuinderij een gastvrij ontvangst en zoveel gasten bezochten vanaf deze locatie Midden-Delfland.

Reageren op deze tekst? Stuur uw e-mail naar burgemeester@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens