Home > Weekboek burgemeester > Weekboek burgemeester, 25 maart 2019

Weekboek burgemeester, 25 maart 2019

RSS

Maandag interne vergaderdag

Zoals de vaste lezers inmiddels wel weten, is de maandag een vaste dag met stafbesprekingen. Zo overleg ik met de secretaris en de griffier om onderwerpen te begeleiden naar raadsbehandeling. Ook vragen van de gemeenteraad of nadere acties door het college bij agendapunten nemen we door. De middag is gereserveerd voor het doornemen van de veiligheidsonderwerpen en het tekenen van vergunningen. De vergunningen komen tegenwoordig bij mij langs ter ondertekening. De reden is de vacature van coördinator OOV en handhaving. Hij zorgde veelal voor de persoonlijke begeleiding van vergunningaanvragen die ingewikkeld zijn. Zolang we ambtelijk niet op sterkte zijn, houd ik graag zelf beeld bij de vergunningen die in mijn naam worden afgegeven. Maandag eind van de middag had ik nog een overleg van het presidium. Met dit gezelschap, de fractievoorzitters van de raad bespreken we zaken die de raad aangaan.

Collegevergadering

Dinsdag is dag van de collegevergadering. Echt een dag dat we met de dagelijkse bestuurszaken van de gemeente aan de slag zijn. Dus deze week ook extra veel tijd aan de planning van de uitvoering van het collegewerkprogramma besteed. Ook een doorzicht besproken wat de ambitie in financiële zin gaat betekenen. Zeg maar de financiële meerjaren perspectieven van de ambities en opgaven. Ook hebben de secretaris en ik de eerste kandidaten op gesprek gehad voor de vacature in ons team openbare orde veiligheid en handhaving.

Verkiezingen opkomst provinciale verkiezingen 66%

Woensdag was de dag van de provinciale statenverkiezingen en de verkiezingen voor de waterschappen. Ik heb mijn traditionele rondje langs de stembureaus gedaan. Altijd weer fijn dat de leden van de stembureaus hun bijdrage aan de verkiezingen heel nauwgezet doen. Veel dank daarvoor. ‘s Avonds had ik nog een gesprek met de fractievoorzitters, het zogenaamde klankbordgesprek. Dit gesprek is bedoeld om fractievoorzitters en burgemeester op gezette tijden met elkaar te laten bespreken hoe het gaat in de gemeente. Dat hebben we dus gedaan. Aansluitend nog een hapje gegeten met elkaar. Daarna de resultaten van de stemmingen gevolgd.


Verkiezingen.

Op weg naar Gulpen-Wittem voor raadsconferentie Cittaslow

Donderdagmorgen heb ik de uitslag ondertekend, in de middag hadden we een tweede deel van het collegewerkprogramma ter bespreking. Om 19.30 uur was ik te gast bij de gemeenteraad van Gulpen-Wittem voor de raadsconferentie over Cittaslow. Ik had een bijdrage in het leuke interactieve programma. Raadsleden, commissieleden, ondernemers en ambtenaren gingen met elkaar in gesprek. Toch wel een eindje rijden, dus het is een latertje geworden.


Raadsconferentie over Cittaslow.

Al meer dan honderd opvarenden voor het congres

Vrijdag heb ik veel zaken telefonisch afgehandeld, ook nog even wat nadere afstemming gehad voor de conferentie “de kracht van water” op 5 april. Deze wordt georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en de vereniging Regio Water waar ik voorzitter van ben. Er zijn al meer dan honderd aanmeldingen, helemaal geweldig. Maar ook heb ik me verder verdiept in de uitslag en programma’s van de partijen die in het provincie bestuur vertegenwoordigd zullen zijn. Ook de nieuwe partij Forum voor Democratie heeft, als het gaat om landschap, een positief standpunt als het gaat om de bescherming daarvan. Ik hoop ook dat de nieuwe statenleden op 5 april meevaren op de waterconferentie in Maassluis om met elkaar de waterrecreatie ambitie en investeringsprogramma’s te bespreken. Zou helemaal top zijn.

Coke aan de Look

Zondagmiddag was ik in Den Hoorn. Het theatergezelschap Graatus Toneel gaf in de Cultuurschuur een serie voorstellingen. Met de doldwaze en ondeugende klucht “Coke aan de Look” werd veel gelachen en natuurlijk konden de dorpskenmerken en bijzonderheden niet ontbreken. Echt leuk, dit soort theater.

Reageren op deze tekst? Stuur uw e-mail naar burgemeester@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens