Home > Weekboek burgemeester > Weekboek burgemeester, 27 juni 2016

Weekboek burgemeester, 27 juni 2016

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Regionaal overleg

Op maandagmorgen sprak ik met de financiële adviseurs van de Veiligheidsregio Haaglanden. Dit overleg is bedoeld ter voorbereiding op de dagelijkse bestuursvergadering van de VRH en het algemeen bestuur. Als penningmeester van het bestuur behandel ik de financiële onderwerpen van de VRH.

Westland Infra

In de middag was ik in Poeldijk voor de vergadering van de Raad van Commissarissen en de Aandeelhoudersvergadering van Westland Infra. Naast de vaststelling van de jaarrekening en het dividend voor de gemeenten nam één van de directieleden afscheid. Na enkele toespraken mag Alfred Besselink van zijn pensioen gaan genieten.

Collegedag

Op dinsdag was ik voorafgaand aan het college op bezoek bij een 60-jarig bruidspaar in Den Hoorn. De dag zat aardig vol met de collegevergadering en diverse interne afstemmingsoverleggen.

Telefoontje naar Gedeputeerde Zuid-Holland

Woensdagmorgen heb ik met de Gedeputeerde Verkeer van de provincie gebeld. De gewichtsproblematiek voor agrarisch verkeer op de Gaagweg (provinciale weg) wordt steeds nijpender. Vrachtwagens voor het ophalen van de melk en het afvoeren van mest kunnen steeds minder vaak aan de gewichtsbeperking voldoen. De gewichtsbeperking van 20 ton is een knelpunt voor agrarisch verkeer. Een nieuwe energiezuinige melkwagen laadt tegenwoordig al 16 ton melk en gaat met zijn totaalgewicht over de limiet. Bekeuringen zijn het gevolg. Om dat te voorkomen moet er bijvoorbeeld twee keer gereden worden. Dit heeft financiële gevolgen voor de agrarische sector. Ik heb voorgesteld (en neem ook het initiatief hiervoor) om zo snel mogelijk een overleg te plannen met betrokken besturen van de provincie, het hoogheemraadschap en de gemeente. Natuurlijk is het ook belangrijk dat de sector zelf aanschuift in het overleg. Gezamenlijk kunnen we een slim plan maken om de problematiek op constructieve wijze op te lossen. De technische staat van de dijk en de belangen van de wegbeheerders en de sector spelen hierbij allemaal een rol.

Honderdvijftig paar veiligheidsogen en -oren

Verder was ik deze dag in Zoetermeer voor de DB-vergadering van de VRH. Eind van de dag stond in het gemeentehuis een bijpraatbijeenkomst op het programma met de besturen van de buurtpreventie en de belcirkels. Samen houden we de gemeente veilig. Met ruim honderdvijftig buurtpreventen hebben we een grote groep veiligheidsogen en -oren. Daarmee ben ik als burgemeester erg blij.


Buurtpreventie en belcirkels.

Jaarcongres en ledenvergadering Cittaslow International

Donderdag ging ik op weg naar Portugal voor de internationale jaarvergadering van Cittaslow. Tijdens deze bijeenkomst mochten we twee nieuwe gemeenten uit Nederland verwelkomen. Met Vianen en Eijsden-Margraten erbij zijn we nu met tien Nederlandse gemeenten in Cittaslow International vertegenwoordigd. Op vrijdag was er een symposium over educatie, duurzaamheid en toerisme in Porto. Ik verzorgde een presentatie en besprak de resultaten van de Cittaslow-raadsledendag in Westerwolde. Een nuttige dag met veel wetenschappelijke inzichten op de thema’s. Op zaterdag vond het Cittaslow-congres plaats in Vizela. Op de Facebookpagina van Cittaslow Nederland staat een kort verslag van het congres. De zondag besteedde ik aan de terugreis.


De Nederlandse delegatie.


De nieuwe leden van Cittaslow Nederland.

Reageren op deze tekst? Stuur uw e-mail naar burgemeester@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens