Home > Weekboek burgemeester > Weekboek burgemeester, 28 januari 2019

Weekboek burgemeester, 28 januari 2019

RSS

Veel aandacht voor veiligheidsissues

De maandag is altijd een dag met vaste agendazaken. Waaronder natuurlijk ook openbare orde en veiligheid. Deze week heb ik ook de brief afgerond naar de raad over de zaken die bij de algemene beschouwingen in een motie onder de aandacht waren gebracht. Denk dan aan de zichtbaarheid van wijkagenten die fors beter moet, de aangifte bereidheid moet hoger en de terugkoppeling van gemelde zaken moet beter. De brief geeft inzicht hoe aan de terechte issues gewerkt wordt. Voor wat betreft de zichtbaarheid van de wijkagenten hebben we nu natuurlijk het experiment Buurtveiligbus al in gang gezet. We gebruiken deze al vaak, maar de bedoeling is dat de bus straks echt op vaste momenten door de inwoners herkend en benut wordt. Diverse inzetten zijn al geweest en per inzet zijn er zo’n 25 bezoekers. Daarmee kun je wel zeggen dat in het prille begin het wel een succes is. Met de bus is de wijkagent er ook, punt 1 van de motie.We gaan er dus stevig mee door (geen andere optie denkbaar trouwens). Ook Maassluis heeft de bus al ingezet en binnenkort zal de bus ook in Vlaardingen zijn. Maar ook bij de evenementen wordt de bus ingezet. Het is echt een pilot, dus werkende weg zaken toevoegen en ideeën uitvoeren. Zo ook op zaterdagmiddag, toen is de bus met de medewerker veiligheid en de wijkagent van Den Hoorn ingezet op de Oude Veiling, naar aanleiding van klachten van inwoners over onder andere de dimbare straatverlichting. Het gevoel van veiligheid is ondanks de uitleg van de gemeente niet verbeterd. De inwoners waardeerden de komst zeer en we gaan werk maken van de suggesties. Samen maken we de buurt veilig. Er komt in ieder geval een bijeenkomst in de Hoornbloem.


Inzet van de buurtveiligbus.

Vergaderdag college en raad

Dinsdag was de wekelijkse collegevergadering. In de middag werd het collegewerkprogramma in uitvoeringsschema besproken. Er wordt hard gewerkt aan de vertaling van beleidsvoornemens in concrete acties die de inwoners ook zullen zien. De directie heeft alle bestuurlijke voornemens in het komende jaar in maanden ingepland, het volgende jaar per kwartaal. De raad was dinsdagavond voor het eerst dit jaar weer in vergadering bijeen. U kunt de vergadering ook digitaal volgen. Lekker vanuit huis op de bank uw volksvertegenwoordiging volgen.

Uitvaart Jacques Senf

Woensdag was de uitvaart van Jacques Senf. Deze markante Maaslander heeft veel betekend voor Maasland en onze gemeente Midden-Delfland. Ook mogen we dankbaar zijn voor zijn inzet in de theaterwereld. Hij was een groot man die een groot deel van zijn leven toch vooral drijvende kracht achter de schermen was. Helaas werd ziekte hem fataal. Hij is 72 jaar geworden. In de protestantse oude kerk werd een dienst ter herdenking gehouden. De pastoor van de katholieke kerk leidde de dienst, die ook werd opgeluisterd door de Mastreechter Staar. Zo’n 700 mensen waren in de kerk aanwezig. Moge alle belangstelling ook tot grote steun zijn voor Barry zijn vrouw.

50-jarig bruidspaar en vijf jaar buurtpreventie Den Hoorn

Donderdag een bruidspaar in Den Hoorn bezocht die het 50-jarig jubileum mocht vieren. ‘s Avonds was ik weer in Den Hoorn. Voor de jubileumbijeenkomst van Buurtpreventie Den Hoorn. Vele buurtpreventen waren naar de Hoornbloem gekomen. Namens de gemeente waren er lekkernijen ter verhoging van de feestvreugde. Mooi dat deze groep enthousiaste helpers voor de veiligheid van Midden-Delfland al zolang weer actief zijn. De voorzitter had berekend dat er toch al zo’n 18.000 kilometer gelopen moest zijn of wel zo’n 125 volle dagen aan een stuk. Ik heb nog enkele woorden gesproken.


Vijf jaar buurtpreventie!

Beurs en jaardiner met de commissaris van de koning

Vrijdagmorgen was ik op de IPM beurs in Essen. Een privé bezoek weliswaar, maar toch leuk om diverse kwekers en tuinbouwbedrijven uit onze gemeente en onze buurgemeente Westland te zien. Met hun stands lieten ze op deze grote, internationale tuinbouwbeurs hun topproducten zien. ‘s Avonds was ik op het provinciehuis in Den Haag. De aanleiding was de uitnodiging van de commissaris van de koning om het jaarlijks burgemeestersdiner te bezoeken. Met alle plezier natuurlijk, mooi om met zo’n vijftig collega’s uit Zuid-Holland een informele avond te hebben.


De IPM beurs.

Over de Dijkfestival in Den Hoorn

Zaterdag was ik in Schipluiden om een muzikaal optreden te repeteren. Komende zaterdag is het cultureel festival Over de Dijk in Den Hoorn. Dat mag ik ook openen samen met de burgemeester van Delft. Het is dan ook geen toeval dat de openingshandeling zal plaatsvinden op de Dijkshoornseweg, op de grens van Den Hoorn en Delft. Na de opening zal ik mijn burgemeesterspak snel verwisselen voor mijn muziekpak. Want er staan twee huiskameroptredens met boerin en tuindersdochter op het programma en wel heel precies op de Dijkshoornseweg 146.

Reageren op deze tekst? Stuur uw e-mail naar burgemeester@middendelfland.nl

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens