Home > Bouwprojecten > Schipluiden > Schipluiden, Keenenburg V

Schipluiden, Keenenburg V

Keenenburg V is de locatie van het voormalige gemeentehuis. Op de locatie van het voormalige gemeentehuis aan de Keenenburgweg realiseren wij nieuwbouw: project Keenenburg V. Het project bestaat uit 2 fasen. Fase 1 is gerealiseerd. Fase 2 betreft een herijking van het woningbouwprogramma voor de locatie Keenenburg V in Schipluiden.


Locatie Project fase 2

Project Fase 2

Op 14 november 2017 stemde de gemeenteraad in met de herijking van het woningbouwprogramma van fase 2 voor de locatie Keenenburg V in Schipluiden. Dit is nodig omdat de druk op de woningmarkt in Schipluiden groot is. De prioritaire doelgroepen uit de woonagenda zijn niet gebaat bij uitgifte van grote en dure vrije kavels. Met deze herijking van het Woonprogramma komt de gemeente zoveel mogelijk tegemoet aan de woonagenda en stimuleert zo de vitaliteit van het dorp. Dit resulteert in een divers woningaanbod in de categorie: bereikbaar, middelduur en duur. Zowel starterswoningen als woningen voor empty-nesters, opstromende gezinnen en (pre-) senioren. Het raadsbesluit en de schets van Keenenburg V kunt u hieronder downloaden.

Bestemmingsplan onherroepelijk

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld in de raadsvergadering van 26 maart 2019. Na vaststelling door de gemeenteraad volgde er een termijn van 6 weken voor het indienen van een beroepschrift. Wij ontvingen een beroep op het bestemmingsplan. De Raad van State heeft op 5 februari 2020 uitspraak gedaan over de woningbouwplannen voor fase 2 van het project Keenenburg V in Schipluiden. De Raad van State heeft het beroep van de eigenaren van de Johannahoeve tegen het bestemmingsplan met het daarbij horende exploitatieplan ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Planning

Om te komen tot realisatie van het project zijn wij nog in gesprek met de eigenaren van de Johannahoeve over de verwerving van de gronden. Wanneer hier duidelijkheid over is, zetten wij vervolgstappen in het project. Het is dus nog niet bekend wanneer de bouw start of wanneer de woningen in de verkoop gaan.

Beoogde woningen

Hieronder vindt u een tabel met de beoogde woningtypen en aantallen. Onderaan deze pagina vindt u het beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan geeft een beeld van hoe de woningen er uit komen te zien.

Type Beukmaat Aantal
rijwoning 5,10 m 8
rijwoning 6,00 m 8
2^1 kap 5,70 m 6
2^1 kap 8,00 m 2
bebo 6,70 m 4
Vrije kavel - 2
Appartement - 6-8
Hoeve Johanna - 1
Totaal - 37-39