Home > Bouwprojecten > Schipluiden > Schipluiden, Zuidrand

Schipluiden, Zuidrand

De rand van de bebouwing aan de zuidrand van Schipluiden is divers en rommelig. Vanouds is de kern van Schipluiden gegroeid rond de lintbebouwing langs de vaart. Aan de zuidzijde werd de kern begrenst door de trambaan. Alleen de oude brug is daar nog van over. Het fietspad er over heen vormt de doorgaande route naar Maasland. Met het herinrichten van de openbare voorzieningen en volkstuinen kan de zuidrand van Schipluiden tot een aantrekkelijk gebied worden getransformeerd.

Project Zuidrand

De gemeente is van plan aan de zuidrand van Schipluiden woningen te realiseren. Het gaat om het gebied dat grenst aan de straten Rozemond en Veldvreugd en de volkstuinen. Om die locatie een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven start de gemeente met het project ‘Zuidrand Schipluiden’.

Op 14 november 2017 stemde de gemeenteraad in met de herijking van het woningbouwprogramma voor de locatie Zuidrand Schipluiden. Dit is nodig omdat de druk op de woningmarkt in Schipluiden groot is. De prioritaire doelgroepen uit de Woonagenda zijn niet gebaat bij uitgifte van grote en dure vrije kavels. Met deze herijking van het woonprogramma komt de gemeente zoveel mogelijk tegemoet aan de Woonaqenda en stimuleert zo de vitaliteit van het dorp. Dit resulteert in een divers woningaanbod in de categorie: bereikbaar, middelduur en duur. Zowel starterswoningen als woningen voor empty-nesters, opstromende gezinnen en (pre-) senioren. Het raadsbesluit en de schets van Zuidrand Schipluiden kunt u hieronder downloaden.

In 2018 werkt de gemeente aan de vaststelling van het bestemmingsplan.

Beoogde woningtypen

Hieronder vindt u een tabel met de beoogde woningtypen en aantallen uit het raadsbesluit.

Type Aantal
Vrije kavels 7
Appartementen 8
Totaal 15

Informatiebijeenkomst maandag 18 december 2017

Maandag 18 december 2017 was er voor omwonenden en belanghebbenden van de Zuidrand Schipluiden een informatiebijeenkomst. De presentatie is hieronder te downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwikkeling van de Zuidrand Schipluiden kunt u contact opnemen met het team Locatieontwikkeling van de gemeente Midden-Delfland: (015) 380 41 11 of locatieontwikkeling@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens