Home > Bouwprojecten > Schipluiden > Schipluiden, Zuidrand

Schipluiden, Zuidrand

Project Zuidrand

De rand van de bebouwing aan de zuidrand van Schipluiden is divers en rommelig. Vanouds is de kern van Schipluiden gegroeid rond de lintbebouwing langs de vaart. Aan de zuidzijde werd de kern begrenst door de trambaan. Alleen de oude brug is daar nog van over. Het fietspad er over heen vormt de doorgaande route naar Maasland. De gemeente is van plan aan de zuidrand van Schipluiden woningen te realiseren. Het gaat om het gebied dat grenst aan de straten Rozemond en Veldvreugd en de volkstuinen. Om die locatie een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven start de gemeente met het project ‘Zuidrand Schipluiden’.

Ontwerp

Op 25 februari 2020 stemde de gemeenteraad in met de uitgangspunten voor het programma, het ontwerp en maatregelen voor het project. Deze maatregelen zijn geformuleerd naar aanleiding van de resultaten van het participatietraject met omwonenden. U kunt het ontwerp hieronder vinden. U kunt de stukken van de raadsvergadering vinden op onze website.

Planning

Wij starten in het voorjaar het wettelijk vooroverleg van het bestemmingsplan. De totale procedure van het bestemmingsplan bedraagt minimaal 26 weken. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is kunnen wij meer zeggen over de planning en bouw van de woningen.

Beoogde woningtypen

Hieronder vindt u een tabel met de beoogde woningtypen en aantallen uit het raadsbesluit van 25 februari 2020.

Type Aantal
Vrije kavels 5
Appartementen 8
Totaal 15

Interesse

Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor woningen in dit project. Wij kunnen u wel opnemen in onze interesselijst, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van het project. Neemt u hiervoor contact op met het team Locatieontwikkeling van de gemeente Midden-Delfland: (015) 380 41 11 of locatieontwikkeling@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens