Home > Convenant of Mayors

Convenant of Mayors

Midden-Delfland aangesloten bij het Covenant of Mayors

Midden-Delfland is aangesloten bij het Covenant of Mayors.  Met het Burgemeestersconvenant dragen gemeenten gezamenlijk bij aan het oplossen van het klimaatprobleem en aan de overgang naar duurzame energie.

3x20

In de Europese Unie (EU) hebben inmiddels duizenden burgemeesters zich geschaard achter het initiatief en de klimaatdoelen van 20% energiebesparing, 20% opwekking van groene energie en 20% besparing van CO2. De ondertekenaars streven er naar om tegen 2020 de 20% CO2 reductie van de EU te behalen en te overtreffen. Het zuinig en doelmatig omgaan met grondstoffen sluit naadloos aan bij de Cittaslow filosofie van de gemeente Midden-Delfland.

Duurzaam energieprogramma

De gemeente Midden-Delfland zoekt voor het behalen van de klimaatdoelstellingen de samenwerking met andere partijen. Samen met bedrijven, organisaties en inwoners stelt de gemeente Midden-Delfland in 2013/2014 een nieuw klimaatbeleid met een duurzaam energieprogramma op.

Concrete acties

In dit programma komen concrete acties te staan, gekoppeld aan een tijdpad. Voorbeelden zijn het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s,  het opzetten van recycleprogramma’s, het instellen van regelgeving rondom het bouwen van energiezuinige woningen en het winnen van zonnestroom en aardwarmte voor 20% groene energie. Nog in de zomer van 2013 start de gemeente een gespreksronde met inwoners en ondernemers om te onderzoeken op welke wijze wij gezamenlijk de doelen van het Burgemeestersconvenant kunnen halen.

Achtergrondinfo

Ontstaan

Met het Burgemeestersconvenant dragen gemeenten gezamenlijk bij aan het oplossen van het klimaatprobleem en aan de overgang naar duurzame energie. Begonnen als bottom-up beweging vanuit grote steden als Londen en Barcelona wordt het convenant nu ondersteund vanuit de EU.

Het Burgemeestersconvenant telt op dit moment zo'n 4.641 ondertekenaars van Europese (en nu zelfs Noord-Afrikaanse) gemeenten. Minder CO2 uitstoot, minder energieverbruik en een groter aandeel duurzame energie zijn de doelen. Ook in mondiaal verband (ICLEI) wordt gesproken over een wereldwijd Covenant of Mayors. Het netwerk wordt dus steeds groter.

Burgemeestersconvenant als netwerk

Steeds meer Nederlandse gemeenten, ook uit onze eigen regio, sluiten zich aan bij het Burgemeestersconvenant. Het biedt ze een netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld en gedeeld, bijvoorbeeld over duurzame woonwijken of het opwekken van duurzame energie. Bovendien worden er via het netwerk nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd die aanspraak doen op Europese subsidies voor energiebesparing en duurzame energie. De EU ziet het convenant als een kwaliteitskeurmerk bij het aanvragen van Europese financiering.

Het ‘Netwerk Burgemeestersconvenant’ behartigt de belangen van de Nederlandse ondertekenaars in Brussel. Arnoud Rodenburg, burgemeester Midden-Delfland, is ambassadeur van dit netwerk. 

Meer informatie: www.burgemeestersconvenant.eu of twitter @ConvenantNL

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens