Home > De Kreek in Den Hoorn

De Kreek in Den Hoorn

De Kreek in Den Hoorn is een grote woningbouwlocatie in Midden-Delfland. De Kreek sluit aan op de wijk Look-West. Er komen verschillende type woningen te staan. Van vrijstaande woningen en twee-kappers tot appartementen. Koopwingen en huurwoningen. Het aanbod is gevarieerd en de verkoop is gestart. Meer informatie over de woningtypes, verkoopprijzen etc vindt u op www.dekreek-denhoorn.nl. Volg ook de Facebookpagina van ontwikkelaar ABB Bouwgroep voor de laatste nieuwtjes en foto's.

Bron: ABB Bouwgroep

Ambities en randvoorwaarden

De Kreek wordt een mooie wijk met veel aandacht voor groen en water. Een wijk waar het fijn is om te wonen. Wij hebben bij de planontwikkeling veel aandacht besteed aan duurzaamheid. De Kreek wordt de eerste Cittaslow woonwijk van Nederland. Dit betekent dat in het stedenbouwkundig plan van De Kreek de kwaliteit van de leefomgeving het allerbelangrijkst is. De leefomgeving onderscheidt zich van andere woonwijken door de samenhang tussen duurzame bouwstenen (voor authenticiteit), biodiversiteit, gezondheid, klimaat, veilig- en leefbaarheid, energie en duurzaam bouwen.

Cittaslow-wijk

De Kreek krijgt een heel natuurlijk karakter. Binnen een stoer en landschappelijk gebied liggen drie, in het landschap verankerde, woonclusters. Je woont hier straks dus letterlijk in het landschap. Geen lange woonstraten, maar een landschap dat reikt tot aan je deur. Het robuuste landschap heeft het karakter van de historische kreken in Midden-Delfland. Volwassenen vinden er ruimte voor ontspanning of juist sportief gebruik. Voor de kinderen is er ruimte om te spelen in het groen en langs het water.

Water speelt een grote rol. De Kreek wordt een waterneutrale wijk. Dat wil zeggen dat de wijk zichtbaar voorziet in de eigen waterberging. De Kreekzone is een dynamisch laagland dat afhankelijk van de waterstanden sterk in uiterlijk kan veranderen. Van een glooiend grasland naar een eilandenrijk omgeven door water. Wonen aan het water krijgt op deze manier een heel nieuwe betekenis! Ook in en om de woningen is aandacht voor de natuurlijke opvang en afvoer van water.

Bouwwerkzaamheden gestart

Op 18 juni 2019 gaf wethouder Wendy Renzen het officiële startsein voor de bouwwerkzaamheden van fase I van De Kreek.

Hoe het ooit begon:

Overeenkomst tussen gemeente en ABB Bouwgroep

Op 2 juli 2018 hebben wethouder Renzen - van Leeuwen, namens de gemeente Midden-Delfland, en de heer Brandwijk, namens ABB Bouwgroep, een overeenkomst ondertekend. In deze overeenkomst staan alle gemaakte afspraken over de realisatie van de nieuwe woonwijk De Kreek. De overeenkomst is het mooie resultaat van een periode van intensieve samenwerking.

Divers woningaanbod

In De Kreek worden veel verschillende woningtypes gebouwd. Op 28 juni 2017 stemde de gemeenteraad in met een groene uitstraling en duurzame inrichting van deze woonwijk. De raad reageerde enthousiast op de plannen en het doorlopen participatieproces. Direct omwonenden van de nieuwbouwlocatie, ABB Ontwikkeling, Wonen Midden-Delfland en de gemeente creëerden samen een advies over de invulling van de wijk. De raad nam dit grotendeels over, maar paste het woningbouwprogramma nog iets aan. In de noordelijke punt van de woonwijk komt een extra appartementengebouw. De raad speelt hiermee in op de vraag naar extra woningen voor empty nesters/ senioren en starters die een woning willen kopen, maar minder kunnen besteden. Nieuwbouwproject De Kreek bestaat daarom uit verschillende woningtypes. Er zijn vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, heren- en rijwoningen. De rijwoningen zijn er in verschillende afmetingen. Een deel van de rijwoningen komt in de verhuur. Tot slot is er een appartementengebouw met koopwoningen. Zodra de tijdelijke woningen voor statushouders weer weggehaald zijn, komt er op die plek ook een appartementengebouw.

Van ontwerp naar Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan in onherroepelijk. In het najaar van 2017 zijn wij gestart met de procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Tijdens een inloopbijeenkomst hebben wij het uitgewerkte ontwerp en het bestemmingsplan toegelicht.

Participatie

De gemeente heeft het plan samen met potentiële nieuwe bewoners en omwonenden gemaakt. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd en er is een werkgroep opgericht. Bij het kopje Documentatie vindt u beeldmateriaal dat gebruikt is tijdens de informatiebijeenkomsten en een sfeerimpressie van de workshops.

Partners

In het project werkt de gemeente nauw samen met Wonen Midden-Delfland (WMD) en ABB Ontwikkeling B.V. De samenwerking met WMD is een logisch gevolg van de wens om het aantal sociale woningen snel uit te breiden. De samenwerking met ABB komt voort uit het verleden. ABB heeft grond ingebracht in de totale ontwikkeling van Look-West en heeft in ruil daarvoor van de gemeente bouwrechten in de Kreekzone gekregen.

Stedenbouwkundig bureau

Stedenbouwkundig bureau Wissing heeft het nieuwe stedenbouwkundig plan gemaakt. Bureau Wissing is ook verantwoordelijk voor het inrichtingsplan en het uiteindelijke bestemmingsplan. Zij speelden ook nadrukkelijk een rol in het participatieproces.

Planning

Alle koopwoningen en appartementen zijn in verkoop. U kunt hierover contact opnemen met ABB. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar https://www.dekreek-denhoorn.nl/.

Documentatie

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens