Home > De Kreek in Den Hoorn

De Kreek in Den Hoorn

De Kreek in Den Hoorn is de laatste grote woningbouwlocatie in Midden-Delfland. De Kreek is het braakliggende stuk grond tussen de straten Harnasdreef, Gantel, Achterdijkshoorn en Woudseweg. De Kreek sluit aan op de wijk Look-West.

Ambities en randvoorwaarden

De Kreek wordt een mooie wijk, met veel aandacht voor groen en water, waar het fijn is om te wonen. Wij willen ons bij de planontwikkeling inzetten voor onder andere duurzaamheid, ruimte voor innovatieve vormen van wonen en gelegenheid tot (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dit zijn richtinggevende ingrediënten voor de uitwerking.

Gemeenteraad besluit over woonwijk De Kreek

Op 28 juni 2017 stemde de gemeenteraad in met een groene uitstraling en duurzame inrichting van deze woonwijk. De raad reageerde enthousiast op de plannen en het doorlopen participatieproces. Direct omwonenden van de nieuwbouwlocatie, ABB Ontwikkeling, Wonen Midden-Delfland en de gemeente creëerden samen een voorkeursvariant voor de invulling van deze wijk. De raad nam dit grotendeels over, maar paste het woningbouwprogramma nog iets aan. In de noordelijke punt van de woonwijk komt een extra appartementengebouw. De raad speelt hierdoor in op de vraag naar extra woningen voor empty nesters/ senioren en starters die een woning willen kopen, maar minder kunnen besteden.

Woningbouwprogramma

Van ontwerp naar Bestemmingsplan

In de komende maanden werken wij het ontwerp verder uit. In het najaar 2017 starten wij met de procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan. In de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst. Tijdens deze inloopbijeenkomst lichten wij u in over het uitgewerkte ontwerp en het bestemmingsplan. Ook kunt u dan vragen stellen over het plan.

Participatie

De gemeente heeft het plan samen met potentiële nieuwe bewoners en omwonenden gemaakt. Daarom zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd en is een werkgroep opgericht. Bij het kopje Documentatie vindt u beeldmateriaal dat gebruikt is tijdens de informatiebijeenkomsten en een sfeerimpressie van de workshops.

Partners

In het project werkt de gemeente nauw samen met Wonen Midden-Delfland (WMD) en ABB Ontwikkeling B.V. De samenwerking met WMD is een logisch gevolg van de wens om het aantal sociale woningen snel uit te breiden. De samenwerking met ABB komt voort uit het verleden. ABB heeft grond ingebracht in de totale ontwikkeling van Look-West en heeft in ruil daarvoor van de gemeente bouwrechten in de Kreekzone gekregen.

Stedenbouwkundig bureau

Stedenbouwkundig bureau Wissing heeft het nieuwe stedenbouwkundig plan gemaakt. Bureau Wissing is ook verantwoordelijk voor het inrichtingsplan en het uiteindelijke bestemmingsplan. Zij speelden ook nadrukkelijk een rol in het participatieproces.

Planning

De procedures rondom het bestemmingsplan moeten nu doorlopen worden. Daarna kunnen de daadwerkelijke bouwactiviteiten van start gaan. Deze werkzaamheden zullen in 2018 van start gaan.

Documentatie

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens