Home > Erfpacht proef

Erfpacht proef

Mogelijkheid van erfpacht voor bestaande woningen

De gemeente bood erfpacht tot nu toe alleen aan voor nieuwbouwwoningen.

De huidige erfpachtregeling voor nieuwbouwwoningen

Vanaf 2014 biedt de gemeente de mogelijkheid om gemeentelijke gronden in erfpacht uit te geven. De gemeente doet dit zodat meer mensen een woning kunnen kopen. Bij een hypotheek voor een woning met grond betaalt de koper zowel rente als aflossing. Bij erfpacht betaalt de woningeigenaar over de grondwaarde alleen een rentevergoeding. Met erfpacht zijn de maandlasten daarom lager dan bij aankoop van de grond. De belangrijkste erfpachtvoorwaarden zijn:

  • De uitgifte is eeuwigdurend: De grondwaarde zoals die bij de eerste uitgifte overeen is gekomen, blijft eeuwigdurend ongewijzigd.
  • kopen: Wel moet de eerste ingebruikname van de woning minimaal twee jaar geleden zijn. De grondprijs is dan gelijk aan de grondprijs zoals die bij de eerste uitgifte overeen is gekomen.
  • De canonrente: is blijvend gekoppeld aan de hypotheekrente van de Rabobank voor leningen met tien jaar vaste rente (of desgewenst een langere periode) en met Nationale Hypotheek Garantie. De canonrente ligt 0,2% lager, met een minimum van 3%.
     

Naast het voordeel dat de maandlasten lager uitvallen geldt voor de koper ook:

  • Na dertig jaar is de canonrente ook nog fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit is anders bij de rente van hypothecaire geldleningen.
  • Een hypotheek alleen voor het gebouw betekent meestal ook lagere notariskosten voor de hypotheekakte, omdat de notariskosten gekoppeld zijn aan de hoogte van de hypotheek.

Proef: Erfpacht voor bestaande woningen

De gemeente hanteerde erfpacht tot nu toe alleen voor nieuwbouwwoningen. Maar erfpacht kan nu ook ingezet worden voor bestaande woningen. Een logisch moment daarvoor is bij verkoop van een woning. Bij verkoop van een woning kan de gemeente de grond aankopen en in erfpacht uitgeven aan een nieuwe koper. Bij woningen met erfpacht zorgen de lagere lasten voor de grond ervoor dat een hogere hypotheek voor de woning zelf verstrekt kan worden.  Hierdoor kan de koper eerder de financiering van een huis rond krijgen. Dit vergroot dus de bereikbaarheid van een woning. Helaas zijn niet alle banken bereid de financiële ruimte die ontstaat ook daadwerkelijk in te zetten voor een hogere hypotheek voor de woning.

Criteria voor erfpacht bestaande woningen

Erfpacht bij bestaande woningen kan alleen ingaan op het moment van aankoop van een woning. En bij een woning met een aankoopprijs van maximaal de Nationale Hypotheek Garantie (€ 265.000, prijspeil 2018). Om in aanmerking te komen voor erfpacht, moet de koper starter zijn op de koopwoningmarkt of een vrijkomende woning achterlaten binnen de gemeente. Hieronder volgt een toelichting op deze criteria.

Criterium 1: Maximale koopprijs

Het doel is om starters te helpen een betaalbare woning te kopen. Een logische prijsgrens voor betaalbare woningen is een koopprijs tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De maximale koopsom voor het totaal van de woning en de grond is dan €265.000 (2018), exclusief 6% bijkomende kosten. De koper koopt dus een woning met een prijs beneden de NHG-grens. Bij deze woningen maakt de grondwaarde een groot deel uit van de totale WOZ-waarde. Erfpacht kan dus echt het verschil maken voor de betaalbaarheid van deze woningen. Erfpacht is mogelijk voor eengezinswoningen, maar ook voor appartementen met appartementsrecht.

Criterium 2: Doelgroep

Het achterliggende doel van de proef is het versterken van de vitaliteit van de dorpen. Zoals de gemeente in de Woonagenda heeft beschreven, zijn daarvoor (startende) gezinnen nodig. Om in aanmerking te komen voor erfpacht, moet de koper starter zijn op de koopwoningmarkt of een vrijkomende woning achterlaten binnen de gemeente.

Aankoop grond

Wanneer een koper een bestaande woning wil kopen met de grond in erfpacht, doet de koper een verzoek aan de gemeente. De gemeente koopt dan de grond aan. Bij een uitgifte in erfpacht komen de notariskosten met bijkomende kosten (kadaster etc.) voor rekening van de koper/erfpachter. Dit geldt ook voor de overdrachtsbelasting over zowel grond als woning. Die kosten kunnen niet meegefinancierd worden via de erfpacht.

Taxatie grond

Verkopers van woningen hanteren bij de verkoop van hun woning een totaalprijs voor de grond en de woning. Om de grond aan te kopen en in erfpacht uit te geven moet de waarde van alleen de grond bepaald worden. Hiervoor hanteren we de taxatie voor de WOZ.

Meer informatie of erfpacht aanvragen

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact op nemen met Kees Kool van de afdeling Locatieontwikkeling. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer (015) 380 4116 of via het e-mailadres kkool@middendelfland.nl. Ook op deze website staat nog meer informatie over erfpacht: Wilt u meer weten over erfpacht, kijk dan op de pagina van de website over erfpacht

Evaluatie van de proef

Na tien woningen, of maximaal na een jaar, evalueert de gemeente de proef.
 

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl


Telefoonstoring; gemeente telefonisch niet bereikbaar (maandag 24 juni, 16:30 uur)

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens