Home > Mogelijkheid om grond in erfpacht te verkrijgen

Mogelijkheid om grond in erfpacht te verkrijgen

Inwoners die rechtstreeks of via een ontwikkelaar gronden van de gemeente willen afnemen voor de bouw van een woning kunnen die grond ook in erfpacht krijgen. Daarvoor geldt een kopersvriendelijke vorm van erfpacht met de volgende hoofdkenmerken:

  • Uitgifte in erfpacht is eeuwigdurend, maar tussentijds kan men  alsnog de grond kopen tegen de grondwaarde zoals die bij de eerste uitgifte in erfpacht is vastgesteld;
  • Waardestijging van de grond in de loop der jaren komt volledig ten gunste van de erfpachter, en niet ten gunste van de gemeente;
  • De canonrente wordt afgeleid van de hypotheekrente van de Rabobank (voor leningen met een rentevast periode van 10 jaar en met Nationale Hypotheekgarantie; die rente wordt dan nog verminderd met 0,2%).

Meer informatie leest u in de onderstaande Algemene erfpachtbepalingen gemeente Midden-Delfland 2014 en de bijgevoegde toelichting.

Voor bedrijven die van de gemeente zelf of van het Bedrijvenschap Harnaschpolder grond afnemen voor de bouw van bedrijfsgebouwen is het in principe ook mogelijk om de gronden in erfpacht te krijgen. Daarvoor gelden dezelfde Algemene erfpachtbepalingen.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens