Home > Poldergesprekken

Poldergesprekken

Nu het Midden-Delfland gebied is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap gaat de gemeente in gesprek met inwoners van het landelijk gebied. Onder de noemer ‘poldergesprekken’ gaan we in gesprek over de toekomst van het landschap. Ook de polderarchitect is erbij. In de Woudse Polder, Groeneveldse Polder en Klaas Engelbrechtspolder wordt een pilot gehouden. Als de poldergesprekken nuttige ideeën opleveren, dan worden de gesprekken uitgebreid naar andere polders. De gesprekken worden in drie sessies gehouden, een verkennings-, toekomst- en terugkoppelingssessie.

Verkenning

Op maandag 29 januari 2018 is het eerste poldergesprek gehouden, gericht op de huidige situatie. Door de gemeente is een presentatie gegeven over het Bijzonder Provinciaal Landschap en de aanleiding van de poldergesprekken. Hierna hebben ongeveer 30 inwoners van de drie polders met elkaar gesproken over de kwaliteiten en aandachtspunten die zij zien in hun polders. De resultaten zijn in een kort verslag samengevat.

Toekomst

Op maandag 19 februari zijn de inwoners van de drie polders in gesprek gegaan over de toekomst. Aan de hand van vijf thema’s (energie, landbouw, natuur, recreatie, water en klimaat) is besproken hoe de polders eruitzien in 2040 en wat er voor veranderingen nodig zijn.

Terugkoppeling

Het laatste poldergesprek staat gepland op woensdag 14 maart. In dit gesprek komt de bescherming van het landschap aan bod, worden de resultaten van de gesprekken teruggekoppeld en wordt de pilot geëvalueerd. Met de uitkomst van deze avond geven we invulling aan de poldergesprekken in de overige polders van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Voor vragen over de poldergesprekken kunt u een e-mail sturen naar poldergesprekken@middendelfland.nl.

Documenten

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens