Home > Woningbouwprojecten > Den Hoorn > Den Hoorn, Zuidhoornseweg

Den Hoorn, Zuidhoornseweg

De gemeente legt de Zuidhoornseweg aan, de nieuwe verbindingsweg tussen de Reinier de Graafweg in Delft, de A4 en de Harnaschdreef.


Tracé

De nieuwe weg sluit aan op de Reinier de Graafweg in het oosten (Delft) en de A4 in het westen. Ter hoogte van de Gaag verbreden wij de bestaande brug Overgaag. Bij het bedrijventerrein Hooipolder komt een rotonde. Daar sluit de weg aan op de Harnaschdreef. Richting A4 gaat de weg met een brug over de Kalmoeskade en Ommedijk. Voor fietsers komt hier een tunnel. Voorbij de Harnaschwatering sluit de weg aan op de Woudse Knoop bij de A4 (zie schets).

Belang

De aanleg van de Zuidhoornseweg is belangrijk voor:

  • de omleiding van het doorgaande verkeer vanuit het centrum van Den Hoorn
  • de invulling van de regionale verbinding tussen de A4 en Den Hoorn/Delft
  • de bevordering van het openbaar vervoer.

Diverse werkzaamheden

Om de nieuwe weg aan te leggen en aan te sluiten op de bestaande wegen zijn veel werkzaamheden nodig. De kans is groot dat u hier hinder van ondervindt. De volgende werkzaamheden staan de komende tijd ingepland:

Werkzaamheden Woudseweg

De gemeente Midden-Delfland voert werkzaamheden uit aan de Woudseweg om de Zuidhoornseweg aan te kunnen sluiten. Het gaat om werkzaamheden aan de kruising Woudseweg/Harnaschdreef en de aansluiting met de Woudseknoop/rijksweg A4. Het

werk bestaat vooral uit het aanbrengen van asfalt en het aanpassen van de verkeerslichten.

Uitstel van de wegwerkzaamheden

Omdat de weersvoorspellingen het niet toelaten zijn de wegwerkzaamheden al enkele keren uitgesteld.

Meer informatie

De inwoners en bedrijven in de directe omgeving hebben een brief ontvangen. Deze brief vindt u terug bij de Documenten. Hier zijn ook 2 kaartjes te vinden van de wegafsluitingen.

Werkzaamheden Kalmoeskade/Ommedijk

Het tracé van de nieuwe Zuidhoornseweg kruist de Ommedijk en Kalmoeskade. Op deze locatie bouwen wij een betonnen brug en een fietstunnel. De fietstunnel verbindt straks de Ommedijk met de Woudseweg/Harnaskade.

Naamgeving

De gemeente is verantwoordelijk voor de naamgeving van de brug over de Kalmoeskade/Ommedijk en Harnaschwatering. De wethouders Horlings en Houtenbos vonden het een goed idee om de inwoners een geschikte naam te laten verzinnen. Een oproep in De Schakel leverde 48 inzendingen op. De Historische vereniging Oud-Schipluiden koos twee namen. De brug heet ‘Zuidhoornsebrug’ en de fietstunnel ‘Ommedoorgang’.

Planning werkzaamheden Kalmoeskade/Ommedijk

In oktober 2016 is gestart met de werkzaamheden voor de brug over de Kalmoeskade/Ommedijk en Harnaschwatering. In september 2017 is de aannemer gestart met de aanleg van de Zuidhoornseweg. Wij verwachten dat de weg in 2018 wordt opengesteld.

Aanpassen Overgaagbrug

De Overgaagbrug ligt in de Zuidhoornseweg, overspant de Gaag en sluit aan op de Rijksstraatweg. In het ontwerp van de brug is rekening gehouden met uitbreidingen van de brug aan weerszijden van het huidige rijdek. Het dek vervangen wij voor een nieuw dek, dat aan beide zijden 90 cm breder is. Op de brug leggen wij een fietspad aan. Het werk voeren wij buiten het vaarseizoen (1 november – 1 april) uit.

Planning werkzaamheden Overgaagbrug

De verbreding van de Overgaagbrug start volgens planning maandag 11 december 2017. In het 3e kwartaal 2017 start volgens planning de aanleg van de Zuidhoornseweg. Wij verwachten dat de weg in het 3e kwartaal van 2018 wordt opengesteld voor het verkeer.

Bouwroute Overgaagbrug

De aannemer maakt gebruik van twee bouwroutes:

  • De route A4 – Woudseweg - bouwplaats Ommedijk;
  • De route A4 – Woudseweg – Hooipolderweg.

Bomen

In het ontwerp nemen wij diverse bomen op. Deze bomen zorgen ervoor dat de weg beter in het landschap past. Daarnaast is het een goede maatregel om fijnstof op te vangen. Op de tekening ‘overzicht bomen’ staan de verschillende boomsoorten aangegeven. De artist impression geeft een beeld van de weg met bomen in de eindsituatie.

Documenten

Wilt u de tekeningen van dit project bekijken? Hieronder staan de links:

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens