Home > Woningbouwprojecten > Schipluiden > Schipluiden, Keenenburg V

Schipluiden, Keenenburg V

Keenenburg V is de locatie van het voormalige gemeentehuis. Op de locatie van het voormalige gemeentehuis aan de Keenenburgweg realiseren wij nieuwbouw: project Keenenburg V. Het project bestaat uit 2 fasen. Fase 1 is gerealiseerd. Fase 2 betreft een herijking van het woningbouwprogramma voor de locatie Keenenburg V in Schipluiden.


Locatie Project fase 2

Project Fase 2

Op 14 november 2017 stemde de gemeenteraad in met de herijking van het woningbouwprogramma van fase 2 voor de locatie Keenenburg V in Schipluiden. Dit is nodig omdat de druk op de woningmarkt in Schipluiden groot is. De prioritaire doelgroepen uit de woonagenda zijn niet gebaat bij uitgifte van grote en dure vrije kavels. Met deze herijking van het Woonprogramma komt de gemeente zoveel mogelijk tegemoet aan de Woonaqenda en stimuleert zo de vitaliteit van het dorp. Dit resulteert in een divers woningaanbod in de categorie: bereikbaar, middelduur en duur. Zowel starterswoningen als woningen voor empty-nesters, opstromende gezinnen en (pre-) senioren. Het raadsbesluit en de schets van Keenenburg V kunt u hieronder downloaden.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld in de raadsvergadering van 26 maart. Vanaf de vaststelling volgt er een termijn van 6 weken voor eventuele bezwaren. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend is het bestemmingsplan na deze tweede termijn onherroepelijk.

Planning

Naast de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wij nog in gesprek met de eigenaren over de verwerving van de gronden. Pas wanneer hier duidelijkheid over is zetten wij vervolgstappen in het project. Het is dus nog niet bekend wanneer de bouw start of wanneer de woningen in de verkoop gaan.

Beoogde woningen

Hieronder vindt u een tabel met de beoogde woningtypen en aantallen. Onderaan deze pagina vindt u het beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan geeft een beeld van hoe de woningen er uit komen te zien.

Type Beukmaat Aantal
rijwoning 5,10 m 8
rijwoning 6,00 m 8
2^1 kap 5,70 m 6
2^1 kap 8,00 m 2
bebo 6,70 m 4
Vrije kavel - 2
Appartement - 6-8
Hoeve Johanna - 1
Totaal - 37-39