Home > Woningbouwprojecten > Schipluiden > Schipluiden, Zuidrand

Schipluiden, Zuidrand

De rand van de bebouwing aan de zuidrand van Schipluiden is divers en rommelig. Vanouds is de kern van Schipluiden gegroeid rond de lintbebouwing langs de vaart. Aan de zuidzijde werd de kern begrenst door de trambaan. Alleen de oude brug is daar nog van over. Het fietspad er over heen vormt de doorgaande route naar Maasland. Met het herinrichten van de openbare voorzieningen en volkstuinen kan de zuidrand van Schipluiden tot een aantrekkelijk gebied worden getransformeerd.

Project Zuidrand

De gemeente is van plan aan de zuidrand van Schipluiden woningen te realiseren. Het gaat om het gebied dat grenst aan de straten Rozemond en Veldvreugd en de volkstuinen. Om die locatie een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven start de gemeente met het project ‘Zuidrand Schipluiden’.

Op 14 november 2017 stemde de gemeenteraad in met de herijking van het woningbouwprogramma voor de locatie Zuidrand Schipluiden. Dit is nodig omdat de druk op de woningmarkt in Schipluiden groot is. De prioritaire doelgroepen uit de Woonagenda zijn niet gebaat bij uitgifte van grote en dure vrije kavels. Met deze herijking van het woonprogramma komt de gemeente zoveel mogelijk tegemoet aan de Woonagenda en stimuleert zo de vitaliteit van het dorp. Dit resulteert in een divers woningaanbod in de categorie: bereikbaar, middelduur en duur. Zowel starterswoningen als woningen voor empty-nesters, opstromende gezinnen en (pre-) senioren. Het raadsbesluit en de schets van Zuidrand Schipluiden kunt u hieronder downloaden.

Planning

Momenteel werken wij aan het bestemmingsplan voor dit project. Het is nog niet bekend wanneer de bouw start of wanneer de woningen in de verkoop gaan.

Beoogde woningtypen

Hieronder vindt u een tabel met de beoogde woningtypen en aantallen uit het raadsbesluit.

Type Aantal
Vrije kavels 7
Appartementen 8
Totaal 15

Interesse

Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor woningen in dit project. Wij kunnen u wel opnemen in onze interesselijst, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van het project. Neemt u hiervoor contact op met het team Locatieontwikkeling van de gemeente Midden-Delfland: (015) 380 41 11 of locatieontwikkeling@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens