Home > Bouwprojecten > Maasland > Woningbouw Commandeurspolder

Woningbouw Commandeurspolder

Eerste stap in de ontwikkeling van woningbouw

In 2018 zijn er plannen in de gemeenteraad besproken voor het vestigen van een internationaal hippisch (paardensport) kennis- en informatiecentrum (hierna: Equestrum) in de Commandeurspolder in Maasland bij Lentiz. Veel bewoners hebben hun zorgen geuit over deze plannen. Dit was voor de initiatiefnemer en ons reden om op zoek te gaan naar een andere locatie voor Equestrum. Er is een andere locatie gevonden, namelijk nabij Manage Chardon in Schipluiden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op de locatie in de Commandeurspolder woningen te bouwen.

Informatieavond

Op maandag 24 juni organiseerden wij een informatiebijeenkomst over de locatie in de Commandeurspolder. Tijdens deze informatieavond gaven wij een toelichting op:

  • de locatie als woningbouwlocatie;
  • plan van aanpak en kaders voor het opstellen van een gebiedspaspoort.

Daarna konden aanwezigen met behulp van themapanelen meedenken over de inhoud van het op te stellen gebiedspaspoort. Een gebiedspaspoort is een kaart met randvoorwaarden en criteria op basis waarvan er een plan voor woningbouw kan worden ontworpen. Een aantal aanwezigen heeft zich opgegeven voor de klankbordgroep die verder betrokken is bij het op te stellen gebiedspaspoort. De presentatie die deze avond is gegeven kunt u vinden onderaan deze pagina.

Vervolg

Wij werken nu met de klankbordgroep, andere stakeholders en de ontwikkelaar verder aan het gebiedspaspoort. Dit is een document dat door de raad wordt vastgesteld. Vervolgens moet ook het bestemmingsplan worden gewijzigd, voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens