In het register zijn alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Midden-Delfland deelneemt.