Minister Adema onder de indruk van kringloopboeren Midden-Delfland

Op donderdagavond 13 april kregen 44 boeren in Midden-Delfland hun kringloopcertificaat uitgereikt door minister Piet Adema, gedeputeerde Meindert Stolk, hoogheemraad Marcel Vissers en wethouder Fred Voskamp. Ook dit studiejaar zijn de duurzaamheidsprestaties van de kringloopboeren verder verbeterd door het nemen van voer- en managementmaatregelen. Minister Adema was onder de indruk van de aanpak en de resultaten in Midden-Delfland, waar hij oplossingen voor actuele vraagstukken bij elkaar ziet komen. Hij zei de Midden-Delflandse aanpak als inspirerend voorbeeld mee te nemen naar Den Haag. De minister gaf aan het belang van zelfsturing op het boerenerf te ondersteunen. Voor het broodnodige perspectief voor de boerenbedrijven zijn volgens LTO Noord Delflands Groen, de provincie, Delfland en de gemeente Midden-Delfland erkenning en borging van het doelgericht werken en maatwerkafspraken nodig.

Sturen op concrete doelen

Kern van het programma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland is het sturen op doelen in plaats van te focussen op maatregelen en regels. Voorzitters Gertjan Hooijmans en Arnold van Adrichem van LTO Noord Delflands Groen: ‘We zien dat het Ministerie van LNV een groot voorstander is van onze aanpak van sturen op doelen. Minister Adema bevestigde dit door zijn uitspraak dat elke boer verschillend is en op het eigen erf het stuur in handen zou moeten hebben. Maar zo ver zijn we nog niet. Ondanks de goede resultaten hebben wij in Midden-Delfland te lijden onder generieke maatregelen en regelgeving van de landelijke overheid. Recent voorbeeld is de aanwijzing als met nutriënten verontreinigd gebied in de aanpak van waterkwaliteit. Er moeten nu daadwerkelijk maatwerkafspraken gemaakt worden voor het broodnodige toekomstperspectief.’

Dat geldt ook voor de legalisatie van PAS-melders. Dat kan binnen het eigen gebied opgelost worden. De kringloopboeren, het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie en de gemeente Midden-Delfland doen daarom gezamenlijk een beroep op de minister om het gebiedsproces in Midden-Delfland actief te ondersteunen en bestaande knelpunten op te lossen. ‘Specifiek vragen we de landelijke overheid om vertrouwen te geven aan het werken met Kritische Prestatie Indicatoren en het belonen van goed presterende boeren, de beschermers van ons agrarisch cultuurlandschap.’  Tijdens het bezoek gaf de minister aan, dat Kritische Prestatie Indicatoren zeker onderdeel zijn van de gesprekken voor het Landbouwakkoord.

Proeftuin voor Nederland

Wethouder Fred Voskamp nodigt het ministerie van harte uit om gebruik te maken van de jarenlange kennis en ervaring van Midden-Delfland op het gebied van kringlooplandbouw: ‘We zijn blij dat minister Adema na de zomer terug wil keren voor een bezoek aan onze melkveehouderijen. De kennis en kunde die we in 15 jaar tijd hebben opgebouwd, kan een waardevolle bijdrage leveren aan de vraagstukken binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied. We werken al jaren met Kritische Prestatie Indicatoren en we belonen (samen met andere partijen) de duurzaamheidsprestaties van onze kringloopboeren. Sinds 2018 hebben zij een reductie van de stikstofemissie behaald van ruim 25%. Ook op de andere zes Kritische Prestatie Indicatoren (waaronder eiwit van eigen land, natuur en landschap en broeikasgasuitstoot) verbeteren onze boeren hun resultaten jaar na jaar. Dat laat zien dat de kringlooplandbouwaanpak van Midden-Delfland, waarbij alle lagen van de overheid intensief betrokken zijn en leren en kennis delen centraal staat, werkt. Midden-Delfland kan daarmee een proeftuin zijn voor heel Nederland.’

Achtergrond

In het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland werken nagenoeg alle melkveehouders (LTO Noord Delflands Groen), lokale overheden en provincie al 15 jaar met succes samen aan biodiversiteit, klimaat, bodem- en waterkwaliteit én een beter verdienmodel voor de boer zodat zij ook in de toekomst kunnen blijven boeren. Uitmondend in een jaarlijks kringloopcertificaat per melkveehouder met onafhankelijke duurzaamheidscijfers. Bij goed presenteren krijgt men een financiële waardering van het Hoogheemraadschap van Delfland, Rotterdam de boer op! (een initiatief van Natuurmonumenten) en gemeente Midden-Delfland.

Uitreiking kringloopcertificaat aan boer Maarten Moerman uit Schipluiden door minister Adema en wethouder Voskamp.
Groepsfoto kringloopboeren met minister Adema, gedeputeerde Stolk, hoogheemraad Vissers en wethouder Voskamp.