De structuurvisie schetst op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied van de gemeente Midden-Delfland voor de komende jaren. De structuurvisie vormt de basis van de actualisatie van bestemmingsplannen.

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2011 de ontwerp-structuurvisie vastgesteld en is op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad (14 juli 2011) in werking getreden.

Heeft u vragen over de structuurvisie, maakt u dan een afspraak met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving van de gemeente Midden-Delfland. 

 

Heeft u gevonden wat u zocht?