Heeft u een organisatie, bedrijf of evenement in Midden-Delfland en was u in 2022 verplicht om het coronatoegangsbewijs (ctb) te controleren? Vanaf 28 maart 2022 is het mogelijk om hiervoor subsidie aan te vragen.

De subsidieregeling is bedoeld voor de aanvraagperiode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 waarin kosten zijn gemaakt voor het uitvoeren van de controle op het coronatoegangsbewijs.

Vanwege versoepelingen door Rijksoverheid wordt vanaf 25 februari het coronatoegangsbewijs niet meer gebruikt in Nederland voor toegang tot bijvoorbeeld horeca, evenementen en andere activiteiten. Dit betekent dat de controle tussen 1 januari en 25 februari 2022 zijn uitgevoerd en hiervoor subsidie kan worden aangevraagd.

De subsidie voor de gemaakte kosten kan tot en met 30 april 2022 worden aangevraagd.

Wat moet u weten?

U kunt een subsidieaanvraag indienen. Bij een toekenning ontvangt uw organisatie maximaal € 2.500,-. Met dit bedrag verlichten wij de gemaakte kosten door uw organisatie. Er zijn voorwaarden aan de subsidie verbonden. Voor subsidies tussen € 500,- en € 2.500,- gelden de volgende verplichtingen:

 1. de aanvrager is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratie van de gemaakte kosten zoals bedoeld in deze regeling;
 2. het college mag de administratieve vastlegging van de aanvrager opvragen als onderdeel van een steekproef (het gaat om de bewijsstukken van de daadwerkelijk gemaakte kosten);
 3. de aanvrager is verplicht deel te nemen aan de steekproef als hij daartoe wordt verzocht;
 4. de aanvrager voert de controle op de toegangsbewijzen en identiteitsdocumenten uit conform artikel 6.30 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht;

Voor subsidies tot € 500,- gelden deze verplichtingen niet.

Meer informatie vindt u in de voorwaarden.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • materiaalkosten die noodzakelijk zijn om het coronatoegangsbewijs te controleren
 • externe loonkosten (inhuur van personeel) dat is ingezet om het coronatoegangsbewijs te controleren
 • eigen personeel dat is ingezet om het coronatoegangsbewijs te controleren.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Om subsidie te krijgen volgt u de volgende stappen:

Stap 1

 • Stuur uw aanvraag voor de subsidie via www.middendelfland.nl/versturen.
 • In de voorwaarden leest uw welke documenten hiervoor vereist zijn. Stuur met uw aanvraag bewijzen mee die de kosten aantonen die zijn gemaakt voor het controleren op toegangsbewijzen. Dit kan zowel gaan om personele inzet die nodig is (geweest) voor de controle van het coronatoegangsbewijs als aanschaf van materiaal dat noodzakelijk is voor de controle van het coronatoegangsbewijs.
 • U kunt ook gebruik maken voor de rekentool die op de website van Midden-Delfland is geplaatst.

Stap 2

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Nadat wij uw aanvraag hebben beoordeeld op de hieronder genoemde voorwaarden, krijgt u een brief met toekenning van de subsidie.

Stap 3

 • Wanneer u de toekenning van de subsidie heeft ontvangen, zorgen wij dat het geld wordt overgemaakt naar de door u opgegeven rekening.

Behandeling van de aanvragen

De gemeente heeft in totaal € 74.128,- beschikbaar voor deze kosten. Zo lang er geld beschikbaar is, nemen wij de aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling. Om een onevenredige benadeling van geïnteresseerden te voorkomen, heeft het college altijd de bevoegdheid maatwerk toe te passen. Het college heeft het recht om gemotiveerd van deze bestedingsregeling af te wijken. De regeling werkt op basis van ‘’wie het eerst komt, wie het eerst maalt’’ en ‘’op is op’’.

Vragen

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met Tessa Siljee, bedrijfscontactfunctionaris, via e-mail tsiljee@middendelfland.nl