Home > Gratis trouwen

Gratis trouwen

Het is bij de gemeente Midden-Delfland mogelijk om op maandag om 9.00 uur en 9.30 uur gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit is een eenvoudige ceremonie van maximaal 10 minuten op het gemeentehuis van Midden-Delfland. Deze ceremonie wordt voltrokken door één van onze ambtenaren van de burgerlijke stand.

Inplannen van een gratis ceremonie

  1. Neem contact op met de gemeente om een beschikbare maandag te zoeken en boeken
  2. Maak daarna online een afspraak bij de gemeente om de melding voorgenomen huwelijk in persoon te komen doen

De gratis ceremonie

Bij een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap is de ceremonie heel eenvoudig. De ceremonie is in één van onze spreekkamers en duurt maximaal 10 minuten. Het is niet mogelijk om een eigen invulling te geven aan de ceremonie, de ambtenaar van de burgerlijke stand doet alleen het formele gedeelte van de voltrekking. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een eigen toespraak te houden of om cadeaus te overhandigen.

Gasten

Bij een gratis ceremonie mogen maximaal 10 mensen aanwezig zijn, inclusief het bruidspaar en de getuigen.

Getuigen

Bij de ceremonie zijn minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig. Als u zelf geen getuigen mee neemt, is het ook mogelijk te kiezen voor gemeentegetuige(n). Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Annuleren

Als u een geboekt huwelijk of geregistreerd partnerschap niet door wilt laten gaan en annuleert, brengen wij annuleringskosten in rekening.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

Als u in de gemeente Midden-Delfland gratis gaat trouwen of uw partnerschap gaat registreren, doet u bij ons de melding van het voorgenomen huwelijk of partnerschap. Dit is ook wel bekend als in ondertrouw gaan. Daarmee geeft u officieel bij de gemeente aan dat u een verbintenis aan wilt gaan. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en of de verbintenis rechtsgeldig is.

Wanneer melding doen

De melding doet u maximaal 1 jaar en uiterlijk 2 weken voor de trouwdatum. Wij adviseren u echter de melding minimaal zes weken voor de trouwdatum bij de gemeente te komen doen. Als er iets niet juist is of ontbreekt heeft u de tijd om de melding compleet te maken, anders kan de uitgekozen trouwdag niet doorgaan.

Meenemen naar de afspraak

U komt samen naar de afspraak op het gemeentehuis om de melding te doen en u neemt de volgende documenten mee:

  1. Van u allebei het paspoort of de identiteitskaart;
  2. Van alle getuigen een kopie legitimatiebewijs, van een rijbewijs of identiteitskaart ook de achterkant. (2, 3 of 4 meerderjarige getuigen);
  3. Als één van de partners niet de Nederlandse nationaliteit heeft, in het buitenland is geboren of in het buitenland woont of heeft gewoond, zijn misschien aanvullende documenten nodig. Vraag bij het Klant Contact Centrum na of u extra documenten mee moet brengen naar de afspraak.

Tijdens het gesprek kunt u een trouwboekje uitkiezen.

Afspraak maken voor het doen van de melding!
Let op! Hiermee maakt u geen afspraak voor de ceremonie zelf.