Uiterlijk eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte klaar hebben. Dus ook Midden-Delfland. We onderzoeken in deze visie hoe we in een passend tempo de overstap naar een aardgasvrije gemeente kunnen maken. Efficiënt, betaalbaar en in samenspraak met onze inwoners. 

Inwonersbijeenkomst: woensdag 8 september

Graag vertellen wij u tijdens een bijeenkomst waar we als gemeente staan. Wat zijn de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte en wat vindt u daarvan? Want deze visie schrijven we niet alleen. We doen dit samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van energie-initiatieven en natuur-, milieu- en boerenorganisaties. Uw mening nemen wij mee in de visie. Wij vinden het daarom belangrijk dat u erbij bent. De bijeenkomst Transitievisie Warmte is op woensdag 8 september om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via deze aanmeldlink. Aanmelden kan tot op de dag van de bijeenkomst tot 12.00 uur.

Meer informatie over de Transitievisie Warmte vindt u op de pagina Aardgasvrij Midden-Delfland.