Het college besloot op 7 september 2021 om de aanbiedlocaties voor minicontainers in het dorp Maasland vast te stellen.

 Het besluit bekijken

Het besluit met de aanbiedlocaties voor minicontainers in het dorp Maasland kunt u onderstaand bekijken.

Als u het niet eens bent met het besluit 

U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met het besluit. U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Raad van State. Het adres is: Raad van State, t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met het besluit. Deze brief moet u vóór 29 oktober 2021 versturen. U betaalt kosten (griffierecht) als u in beroep gaat.

Vragen

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met C.N. van Bergen Henegouw via telefoonnummer 010-3804111 of e-mail cvanbergen@middendelfland.nl.