periode 2018 - 2022

(laatst gewijzigd op 03-06-2020)

Naam regeling

Vertegenwoordiger vanuit de raad

Vertegenwoordiger vanuit het college

Vertegenwoordiging in externe bestuursorganen - benoemd door raad

Stadsgewest Haaglanden i.l.

J. van der Eijk (lid AB)
E.C. Snethlage-Barnard (plv lid AB)

A.J. Rodenburg (plv AB)
F.J.M. ten Have (plv AB)

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 

 

A.J. Rodenburg (lid AB)
F.J.M. ten Have (plv AB)

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Adviescommissie Vervoersautoriteit

T.A. Buitelaar (lid)
D. Langeveld (lid)

 

 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Adviescommissie Economisch vestigingsklimaat

E.C. Snethlage-Barnard (lid)
A.J. Gebben (lid)

 

Bedrijvenschap Harnaschpolder

 

F.J.M. ten Have (lid)
W. Renzen-van Leeuwen(lid)
S. Smit (lid)
A.J. Rodenburg (plv lid)

F.J.M. ten Have en S. Smit zijn beschikbaar voor het DB

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

 • Rekeningcommissie

R.H.P. Ringeling (lid)
A. van den Berg (plv lid)

 

 

GGD Haaglanden

 • Rekeningcommissie

M.E. Heutink (lid)
J.G. Cornelissen (plv lid)

 

Omgevingsdienst Haaglanden

 • Rekeningcommissie

J. van der Eijk (lid)
R.H.G. Zwaard (plv lid)

 

Veiligheidsregio Haaglanden

 • Adviescommissie Financiën

R.E. Vieira (lid)
J.G. Cornelissen (plv lid)

 

 

Naam regeling

Vertegenwoordiger vanuit het college

Vertegenwoordiging in externe bestuursorganen - benoemd door college

Coöperatie Beheer recreatiegebieden Midden-Delfland U.A.

S. Smit (deelnemer)
F.J.M. ten Have (plv deelnemer)

Stichting Groenfonds

S. Smit (lid)
F.J.M. ten Have (plv lid)

Stichting landschapsfonds Hof van Delfland

A.J. Rodenburg (lid)

Stichting Businesspark Haaglanden

F.J.M. ten Have (lid)
W. Renzen-van Leeuwen (plv lid)

Greenport Westland-Oostland

F.J.M. ten Have (lid)
S. Smit (plv lid)

Avalex

S. Smit (lid)
W. Renzen-van Leeuwen (plv lid)

GGD Haaglanden

 • Algemeen Bestuur

F.J.M. ten Have (lid)
W. Renzen-van Leeuwen (plv lid)

GGD Haaglanden

 • Commissie van Advies Veilig Thuis Haaglanden

F.J.M. ten Have (lid)
W. Renzen-van Leeuwen (plv lid)

GGD Haaglanden

 • Commissie van Advies GGD Haaglanden

F.J.M. ten Have (lid)
W. Renzen-van Leeuwen (plv lid)

Inkoopbureau H10

Namens Delft, Rijswijk, Westland en M-D

F.J.M. ten Have (lid)
W. Renzen-van Leeuwen (plv lid)

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

F.J.M. ten Have (portefeuillehouder)
S. Smit (plv portefeuillehouder)

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

F.J.M. ten Have (portefeuillehouder)
S. Smit (plv portefeuillehouder)

Omgevingsdienst Haaglanden

S. Smit (lid)
W. Renzen-van Leeuwen (plv lid)

NV Juva  aandeelhoudersvergadering

W. Renzen-van Leeuwen (lid)

NVJuva RvC

F.J.M. ten Have (lid)

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides Aandeelhoudersvergadering

S. Smit (lid)

BNG Aandeelhoudersvergadering

F.J.M. ten Have (lid)

Heeft u gevonden wat u zocht?