In Midden-Delfland zijn vier inwoners koninklijk onderscheiden. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De gedecoreerden kregen de versierselen opgespeld door burgemeester Bram van Hemmen in het kerkje Op Hodenpijl in Schipluiden, als dank voor hun langdurige inzet voor de Midden-Delflandse samenleving.

De volgende inwoners werden gedecoreerd (in alfabetische volgorde):

Hans (Johannes Nicolaas Maria) Bruggeman, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Culturele Vereniging Masalant: penningmeester, ledenadministratie, secretaris, commissielid, programmeur
 • R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van SION: archivaris, secretaris/penningmeester, adviseur in diverse werkgroepen
 • R.K. Aloysius: bestuurslid
 • Neurofibromatose Vereniging Nederland: penningmeester en secretaris
 • NTO Maasland: penningmeester

Bernadette (Marga) de Groot-Lengkeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West: diverse activiteiten waaronder huisbezoek, redactie Buurtkerkbulletin, eetclub, kinderactiviteiten, klankbordgroep, Raad van Advies en werkgroep Communicatie
 • Taalcafé Delft, één van de initiatiefnemers, stuurt groep vrijwilligers aan, organisatie activiteiten, taalmateriaal en social media.
 • DelftseBuur: NT2-specialist, vakantie-activiteiten nieuwkomers, taalmateriaal, buddy, voorzitter (sinds mei 2022) o.a. PR-activiteiten, uitbreiding netwerk stichting en nieuwkomers
 • Platform Welkom in Delft: vertegenwoordiger Taalhuis Delft en Delftse Buur

Sjaan (Adriana Theodora) van Roon-Poot, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Hosanna Maasland: bestuursfuncties waaronder voorzitter en diverse organisatorische activiteiten
 • Protestante Gemeente Maasland: diaken en wijkdame
 • ASVZ Maassluis locatie Koningshof: vervoer bewoners en begeleiding activiteiten

Kees (Cornelis Jacob) Snijders, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Protestantse gemeente Schipluiden: penningmeester, kerkomroep, geluidstechnicus, redactie kerkblad
 • Vereniging Protestantse Basisschool: penningmeester PCOB/KBO: bezorging kerkblad
 • Door Eendracht Sterk: penningmeester