Home > Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers

Crisis Interventie Team Jeugd

Het kan voorkomen dat zich een situatie voordoet waarbij ouders en jeugdigen direct hulp nodig hebben. Door een onveilige situatie kan het welzijn van een kind in direct gevaar zijn. Het Crisis Interventie Team biedt hulp wanneer bijvoorbeeld een jeugdige van huis wegloopt na een ruzie, een jeugdige gewelddadig is tegen ouders of andere leden van het gezin of wanneer een kind wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Het Crisis Interventie Team Jeugd is tijdens kantoortijden bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente, telefoon (015) 380 41 11. Als het gaat om een situatie die niet kan wachten tot de volgende werkdag neemt u contact op met het Crisis Interventie Team, zij zijn buiten kantoortijden bereikbaar op (070) 379 51 60.

Telefonische hulpdiensten

  • Kindertelefoon: 0800-04 32 (gratis)
  • Korrelatie: 0900-14 50 (€ 0,15/min)
  • M. (Meld Misdaad Anoniem): 0800-70 00 (gratis)
  • Sensoor: 0900-07 67 (€0,05/min)
  • Bent u bezorgd om iemand? Bel het Maatschappelijk Team van de gemeente (015) 380 41 11
  • Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Veilig Thuis Haaglanden (24 uur per dag) 0800 - 2000
  • Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg 06-25 64 49 20
  • Bemiddeling & Mediation, hulp bij het vinden van oplossingen bij een conflict: (0800) 023 32 22 (gratis)
  • Meldpunt voor dierenmishandeling/verwaarlozing: 144
  • Dierenambulance: 06 51 16 68 99

Toezicht Wmo-voorzieningen

Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is bij de hulpverlening aan u of uw familie? Dan kunt u daar melding van maken.

Veiligheidszaken op het gebied van openbare orde en veiligheid

Tijdens kantooruren is de gemeente bereikbaar op het algemene telefoonnummer  (015) 380 41 11. Voor spoedeisende veiligheidszaken die geen uitstel tot de eerstvolgende werkdag dulden, is de gemeente buiten kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 42 66. Hier kunt u meldingen doorgeven op het gebied van openbare orde en veiligheid waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
Dus zaken bestemd voor de politie, zoals misdrijven, overtredingen, en overlast, blijft u doorgeven aan de politie via 112.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens