Home > Bezwaar maken tegen aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking - FAQ

Bezwaar maken tegen aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking - FAQ

Ik vind de WOZ-waarde te hoog of te laag. Of: Ik ben het niet eens met een aanslag gemeentelijke heffingen. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de waarde of met één van de aanslagen die op het biljet staan, kunt u contact opnemen met het team belastingen. Zij nemen dan met u het biljet door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaar moet schrijven. Vindt u dat een en ander toch niet juist is, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken?

De termijn voor het indienen van een bezwaar is 6 weken na dagtekening van de beschikking.

Ik wil bezwaar maken, maar eerst het taxatieverslag nog doornemen. Ik heb meer tijd nodig. Hoe stel ik de bezwaartermijn veilig?

U kunt (binnen 6 weken na dagtekening) een pro forma bezwaar indienen. U geeft dan in uw bezwaar aan dat u later nog een motivatie stuurt. Na ontvangst van uw bezwaar geeft de gemeente u een termijn waarbinnen u uw motivering moet geven.

Het taxatieverslag kunt u rechtstreeks bekijken (en afdrukken) op de website MijnOverheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Het verslag kunt u ook via e-mail of telefonisch, telefoon (015) 380 41 11, opvragen bij de gemeente

Op welke wijze kan ik bezwaar indienen tegen de aanslag gemeentelijke heffingen en/of de vastgestelde WOZ-waarde?

U kunt op twee manieren bezwaar maken: digitaal of schriftelijk.

Digitaal

U kunt het online bezwaarschriftformulier invullen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Schriftelijk

Wilt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen, dan kunt u dit zelf schrijven. U kunt ook een pdf bezwaarformulier van onze site afdrukken.

Een schriftelijk bezwaar stuurt u naar de heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG  Schipluiden.

In uw bezwaar vermeldt u de volgende zaken:

  • de datum
  • het biljetnummer van de beschikking
  • een duidelijke uitleg waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening
  • uw naam, adres en woonplaats

Het is niet mogelijk om telefonisch of via e-mail bezwaar te maken, ook niet door een schriftelijk bezwaar te scannen en dit via de e-mail te versturen.

Ontvangstbevestiging

Als u bezwaar maakt, stuurt de gemeente na ontvangst hiervan een ontvangstbevestiging.

Iemand anders maakt namens mij bezwaar. Wat moet ik regelen?

U kunt iemand machtigen om namens u bezwaar in te dienen. Uw gemachtigde stuurt de machtiging dan mee met het bezwaar.

Kan ik wachten met betalen tot ik de uitspraak op mijn bezwaar ontvangen heb?

Het indienen van bezwaar leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Maakt u bezwaar en wilt u uitstel van betaling van het bestreden bedrag, dan moet u hier in uw bezwaar om verzoeken.

Wanneer kan ik de uitspraak op mijn bezwaar verwachten?

De gemeente moet binnen het kalenderjaar uitspraak doen. Dit geldt niet voor bezwaren die na 20 november zijn ontvangen. Hier moet binnen 6 weken na de bezwaartermijn een uitspraak voor worden gedaan. In de praktijk betekent uitspraak doen binnen 12 weken na dagtekening van het biljet.