Home > Bezwaar maken tegen aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking

Bezwaar maken tegen aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking

Ik vind de WOZ-waarde te hoog of te laag. Of: Ik ben het niet eens met een aanslag afvalstoffenheffing of rioolheffing. Wat kan ik doen?

Als u denkt dat de WOZ-waarde niet juist is, kunt u eerst contact opnemen met het team Belastingen van de gemeente. Dit kunt u ook doen als u denkt dat iets anders niet juist op het biljet staat. Een medewerker van het team neemt dan het biljet met u door. Vindt u dat één en ander toch niet juist is, dan kunt u bezwaar maken.

Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken?

Tot en met 6 weken na datum van het biljet kunt u bezwaar maken.

Ik wil bezwaar maken, maar eerst het taxatieverslag nog doornemen. Ik heb meer tijd nodig.

U kunt binnen 6 weken na datum van het biljet een pro forma bezwaar indienen. U geeft dan in uw bezwaar aan dat u later nog een motivatie stuurt. Na ontvangst van uw bezwaar geeft de gemeente u een termijn waarbinnen u uw motivering moet geven. Zo maakt u toch op tijd bezwaar.

Het taxatieverslag kunt u rechtstreeks bekijken (en afdrukken) op de website MijnOverheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Het verslag kunt u ook via e-mail of telefonisch, telefoon (015) 380 41 11, opvragen bij de gemeente.

Hoe maak ik bezwaar tegen een aanslag en/of de vastgestelde WOZ-waarde?

U kunt op twee manieren bezwaar maken: digitaal of schriftelijk.

Digitaal

U kunt het online bezwaarschriftformulier invullen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Schriftelijk

Wilt u schriftelijk bezwaar maken, dan kunt u dit zelf schrijven. U kunt ook een pdf bezwaarformulier van onze site afdrukken.

Een schriftelijk bezwaar stuurt u naar de heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG  Schipluiden.

In uw bezwaar vermeldt u de volgende zaken:

  • de datum
  • het biljetnummer van de beschikking of aanslag
  • een duidelijke uitleg waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening
  • uw naam, adres en woonplaats

Het is niet mogelijk om telefonisch of via e-mail bezwaar te maken, ook niet door een schriftelijk bezwaar te scannen en dit via de e-mail te versturen.

Ontvangstbevestiging

Als u bezwaar maakt, stuurt de gemeente na ontvangst hiervan een ontvangstbevestiging.

Iemand anders maakt namens mij bezwaar. Wat moet ik regelen?

U kunt iemand toestemming geven (machtigen) om namens u bezwaar in te dienen. Uw gemachtigde stuurt de machtiging dan mee met het bezwaar.

Kan ik wachten met betalen tot ik de uitspraak op mijn bezwaar ontvangen heb?

Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling. Let op: U krijgt alleen uitstel voor het bedrag waar u bezwaar tegen maakt. Het uitstel duurt zolang uw bezwaar in behandeling is.

Bij bijvoorbeeld een bezwaar tegen de WOZ-waarde krijgt u uitstel voor de OZB. Een bezwaar tegen de WOZ-waarde betekent ook een bezwaar tegen de aanslag OZB (de OZB wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde). U krijgt dan dus geen uitstel voor de afvalstoffenheffing en/of rioolheffing.

Wanneer kan ik de uitspraak op mijn bezwaar verwachten?

De gemeente moet binnen het kalenderjaar, dus uiterlijk 31 december,  uitspraak doen.