Home > Bezwaar maken tegen WOZ-beschikking / aanslag gemeentelijke heffingen

Bezwaar maken tegen WOZ-beschikking / aanslag gemeentelijke heffingen

Ik vind de WOZ-waarde te hoog of te laag. Of: Ik ben het niet eens met een aanslag afvalstoffenheffing of rioolheffing. Wat kan ik doen?

Als u denkt dat de WOZ-waarde niet juist is, kunt u eerst contact opnemen met het team Belastingen van de gemeente. Dit kunt u ook doen als u denkt dat iets anders niet juist op het biljet staat. Een medewerker van het team neemt dan het biljet met u door. Vindt u dat één en ander toch niet juist is, dan kunt u bezwaar maken.

Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken?

Tot en met 6 weken na datum van het biljet kunt u bezwaar maken.

Ik wil bezwaar maken, maar eerst het taxatieverslag nog doornemen. Ik heb meer tijd nodig.

U kunt binnen 6 weken na datum van het biljet een pro forma bezwaar indienen. U geeft dan in uw bezwaar aan dat u later nog een motivatie stuurt. Na ontvangst van uw bezwaar geeft de gemeente u een termijn waarbinnen u uw motivering moet geven. Zo maakt u toch op tijd bezwaar.

Het taxatieverslag kunt u rechtstreeks bekijken (en afdrukken) op de website MijnOverheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Het verslag kunt u ook via e-mail of telefonisch, telefoon (015) 380 41 11, opvragen bij de gemeente.

Hoe maak ik bezwaar tegen een aanslag en/of de vastgestelde WOZ-waarde?

U kunt op twee manieren bezwaar maken: digitaal of schriftelijk.

Digitaal

U kunt het online bezwaarformulier invullen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Schriftelijk

Wilt u schriftelijk bezwaar maken, dan kunt u dit zelf schrijven. U kunt ook een pdf bezwaarformulier van onze site afdrukken.

Een schriftelijk bezwaar stuurt u naar de heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG  Schipluiden.

In uw bezwaar vermeldt u de volgende zaken:

  • de datum
  • het biljetnummer van de beschikking of aanslag
  • een duidelijke uitleg waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening
  • uw naam, adres en woonplaats

Het is niet mogelijk om telefonisch of via e-mail bezwaar te maken, ook niet door een schriftelijk bezwaar te scannen en dit via de e-mail te versturen.

Ontvangstbevestiging

Als u bezwaar maakt, stuurt de gemeente na ontvangst hiervan een ontvangstbevestiging.

Iemand anders maakt namens mij bezwaar. Wat moet ik regelen?

U kunt iemand toestemming geven (machtigen) om namens u bezwaar in te dienen. Uw gemachtigde stuurt de machtiging dan mee met het bezwaar. Uw gemachtigde kan zowel online als schriftelijk bezwaar maken.

Kan ik wachten met betalen tot ik de uitspraak op mijn bezwaar ontvangen heb?

Als u bezwaar maakt, krijgt u automatisch uitstel van betaling. Let op: U krijgt alleen uitstel voor het bedrag waar u bezwaar tegen maakt. Het uitstel duurt zolang uw bezwaar in behandeling is.

Bij bijvoorbeeld een bezwaar tegen de WOZ-waarde krijgt u uitstel voor de OZB. Een bezwaar tegen de WOZ-waarde betekent ook een bezwaar tegen de aanslag OZB (de OZB wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde). U krijgt dan dus geen uitstel voor de afvalstoffenheffing en/of rioolheffing.

Wanneer kan ik de uitspraak op mijn bezwaar verwachten?

De gemeente moet binnen het kalenderjaar, dus uiterlijk 31 december,  uitspraak doen.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens