Bemiddeling en Mediation

Heeft u een conflict met iemand in uw omgeving? Heeft u last van uw buren? Het kan iedereen overkomen. Meestal gaan mensen prettig met elkaar om en wonen, leven of werken zij in goede harmonie met elkaar. Maar soms gaat er iets mis en kan er een conflict ontstaan.

Bemiddeling en Mediation is een activiteit die ondersteund wordt door de gemeente Midden-Delfland en de woningcorporatie Wonen Midden-Delfland.
Medewerkers van het bureau bieden bij een conflict, bijvoorbeeld een ruzie met uw buren, uw werkgever, uw partner of iemand in uw familie, de mogelijkheid om een oplossing voor het probleem te vinden. Heeft u behoefte aan professionele bemiddeling, meldt u zich dan tussen 09.00 uur en 16.30 uur aan bij Bemiddeling en Mediation via telefoonnummer 070-4244382. Een (neutrale) conflictbemiddelaar, die daar speciaal voor is opgeleid, neemt dan contact met u op en maakt een afspraak voor een eerste gesprek. Afhankelijk van de situatie vindt het gesprek met u alleen plaats en daarna met andere partij(en). Soms is het beter dat alle partijen direct bij het eerste gesprek aanwezig zijn. Dit gebeurt alleen als alle partijen hiermee instemmen.

Het gesprek kan op een neutrale locatie plaatsvinden. Alle partijen krijgen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen. Er wordt door partijen zelf naar oplossingen gezocht die voor alle betrokkenen bevredigend zijn. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst en alle partijen houden zich er aan. De bemiddelaar doet ook aan nazorg: na enkele weken informeert de mediator naar het verloop, of alles nog goed gaat.

In de meeste gevallen komt de bemiddeling of de mediation - voor alle partijen - tot een bevredigend einde. Bemiddeling en Mediation stellen mensen in staat om weer op redelijke wijze met elkaar om te gaan en om in de toekomst problemen zelf bespreekbaar te maken.

Contactgegevens:
Bemiddeling en Mediation
Postbus 264
2501 CG Den Haag
Tel.: (088) 964 89 12
e-mail: info@bemiddelingmediation.nl
internet: www.bemiddelingmediation.nl

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens