Home > Openbare orde en veiligheid > Politie > Wijkagenten Midden-Delfland

Wijkagenten Midden-Delfland

Midden-Delfland heeft drie wijkagenten: Lex Dam in Schipluiden, Pieter Stolze in Maasland en Jaap van Toor in Den Hoorn. Samen vormen zij het dagelijks aanspreekpunt van de politie op straat en nemen zij bij afwezigheid de werkzaamheden van elkaar over.

Waarvoor kunt u bij de wijkagent terecht?

U kunt met uw wijkagent in gesprek gaan over criminaliteit, overlast, onveilige locaties of andere ongewenste situaties, advies en voorlichting over veiligheid in uw omgeving, conflictbemiddeling, preventie, opstarten buurtcirkel, enz. De wijkagenten zijn hiervoor bereikbaar tijdens het spreekuur en via het online contactformulier van de politie. Het verzoek is om de naam van de desbetreffende wijkagent te vermelden, zodat het bericht naar de juiste wijkagent doorgezonden kan worden.

Ziet u strafbare feiten op heterdaad plaatsvinden, bel dan 112. Dit nummer belt u ook bij andere spoedeisende zaken. Heeft u geen spoedeisende melding, maar u wilt wel contact met de politie, bel dan 0900-8844 (lokaal tarief).

Spreekuur wijkagenten

Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur is een van de wijkagenten te vinden in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Tijdens de schoolvakanties is er geen spreekuur.

Aangifte van strafbare feiten doet u via internet of na afspraak op het politiebureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk, tel. 0900-8844. Voor publiek zijn de openingstijden van Bureau Westland als volgt: maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur, vrijdag tussen 09.00 en 21.00 uur, zaterdag en zondag is het bureau gesloten. Er is overigens altijd een surveillance-eenheid van de politie bij u in de buurt.

Taken van de wijkagenten

De wijkagenten zijn dagelijks in de dorpen aanwezig om toezicht te houden en om met u in gesprek te gaan over de diverse politieonderwerpen. Als de politie niet zelf een oplossing kan bieden, dan kunnen zij u altijd naar een andere organisatie doorverwijzen. Daarnaast wonen de wijkagenten diverse netwerkbijeenkomsten bij over kinderen en volwassenen waar zorgen over zijn. De wijkagenten worden ook ingezet bij de evenementen/feesten in Midden-Delfland.

Samen staan we sterk

Het doel van de politie is om de samenleving veiliger te maken. De wijkagenten vragen daarom nadrukkelijk melding te maken van ongewenste situaties of aangifte te doen van strafbare feiten. Naar aanleiding van uw melding of aangifte wordt er – al dan niet met andere partners - naar een oplossing gezocht. Samen staan we sterk.

Wilt u meer informatie over de politie, kijk dan op de website van de politie.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens